Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Prvu poslanicu Timoteju

Uvod u Prvu poslanicu Timoteju

Pogledajte neke pouke koje je apostol Pavle zapisao u prvoj poslanici koju je uputio svom mladom prijatelju i nadgledniku hrišćanske skupštine Timoteju.