Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pronađi prijatelje tamo gde ih nikada ne bi tražio

Pronađi prijatelje tamo gde ih nikada ne bi tražio

Ovaj kratak film govori o Akilu koji se preselio daleko od svojih prijatelja. Međutim, priča o Davidu i Jonatanu mu je pomogla da pronađe novog prijatelja tamo gde ga nikada ne bi tražio.