Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Praznici i proslave koji se ne dopadaju Bogu

Praznici i proslave koji se ne dopadaju Bogu

U ovom kratkom filmu Grejson pomaže svom sinu Ejdenu da razume koliko je važno da na ispravan način služimo Jehovi.