Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Poslušaj savet da bi postao mudar

Poslušaj savet da bi postao mudar

Iako je brat Bjong Su dobio savet od jednog mladog starešine, podstaknut je da posluša taj biblijski savet jer shvata da on u stvari dolazi od Jehove.