Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je život nastao stvaranjem? (prezentacija)

Da li je život nastao stvaranjem? (prezentacija)

Da li bi nam saznanje kako je život nastao pomoglo da razumemo šta je pravi smisao života? Pogledajte prezentaciju brošure Da li je život nastao stvaranjem?