Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Nemojmo gubiti nadu

Nemojmo gubiti nadu

Božji sluga Jov, koji je živeo u davnoj prošlosti, ostao je veran Bogu uprkos mnogim nevoljama i tragedijama. Pogledajte kako su se članovi porodice Banister suočili sa sličnim problemima i šta im je pomoglo da ponovo steknu ravnotežu.