Vrati se na sadržaj

Jehova je jedini istiniti Bog

Bio je 10. vek pre n. e. Uskoro će se odigrati jedan od najupečatljivijih sukoba dobra i zla. Nasuprot proroku Iliji nalaze se bezbožni ljudi, njihov otpadnički kralj i krvoločni sveštenici. Ipak, Ilija nije sam. Saznajte kako je Jehova pokazao da je jedini istiniti Bog i kako on to i danas čini.

Na temelju 1. Kraljevima 16:29-33; 1. Kraljevima 17:1-7; 1. Kraljevima 18:17-46; 1. Kraljevima 19:1-8.