Vrati se na sadržaj

„Budi hrabar i jak i kreni na posao“

Kada se nađemo u teškim situacijama, potrebno je da pokažemo pouzdanje u Jehovu. Pogledajte kako je David svojim delima pokazao da se uzda u Jehovu.

Na temelju 1. Letopisa 28:1-20 i 1. Samuilove 16:1-23; 17:1-51.