Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li ste znali?

Da li ste znali?

Da li su Judejci zaista došli „iz svakog naroda pod nebom“ u Jerusalim na Pedesetnicu 33. n. e.?

Mnoštvo ljudi u Jerusalimu na Pedesetnicu 33. n. e.

Biblijski zapis iz Dela apostolskih 2:5-11 govori o mnoštvu ljudi koji su došli u Jerusalim na Pedesetnicu 33. n. e. Zanimljivo je da je i Filon, judejski pisac iz prvog veka n. e., govorio o tom mnoštvu hodočasnika.

O onima koji su putovali u Jerusalim, Filon je napisao: „Ogroman broj ljudi iz mnogih gradova dolazi na svaki praznik. Dolaze sa svih strana sveta, putujući kopnom ili ploveći morem.“ On je takođe naveo šta je Agripa I, unuk Iroda Velikog, napisao rimskom caru Kaliguli. U tom pismu je za Jerusalim rekao sledeće: „Sveti grad [...] je prestonica ne samo Judeje nego i većine drugih zemalja, upravo zbog judejskih kolonija koje su u različitim periodima nicale u okolnim zemljama.“

Agripa je naveo oblasti u kojima su judejske zajednice bile osnovane, uključujući i neka mesta u Mesopotamiji, severnoj Africi, Maloj Aziji, Grčkoj i na ostrvima Sredozemnog mora. „Iako se u ovom izveštaju izričito ne spominju putovanja u Jerusalim“, kaže teolog Joahim Jeremijas, „to se podrazumeva, budući da je hodočašće bilo obavezno za sve muškarce“ (Ponovljeni zakoni 16:16).

Gde je bilo smešteno mnoštvo ljudi koje je tokom judejskih praznika dolazilo u Jerusalim?

Ostaci obrednog kupatila u Jerusalimu

U Jerusalimu su se održavala tri praznika u toku godine — Pasha, Pedesetnica i Praznik senica. U prvom veku se na stotine hiljada ljudi iz svih delova Izraela i ostalih zemalja u kojima su živeli Judejci slivalo u Jerusalim na ove praznike (Luka 2:41, 42; Dela apostolska 2:1, 5-11). Svim tim hodočasnicima je bio potreban neki smeštaj.

Neki bi prenoćili kod prijatelja, a drugi u gostionicama i konačištima. Mnogi su spavali pod šatorima unutar ili van gradskih zidina. Tokom svog poslednjeg boravka u Jerusalimu, Isus je prenoćio u obližnjoj Vitaniji (Matej 21:17).

U okolini hrama je pronađeno nekoliko građevina sa brojnim bazenima. Smatra se da su ove građevine bile prenoćišta gde su hodočasnici mogli odsesti i obredno se očistiti pre ulaska u hram. Natpis koji je pronađen na jednoj takvoj građevini ukazuje na to da je Teodotus, sveštenik i starešina lokalne sinagoge, „sagradio sinagogu za čitanje Tore [...] kao i prenoćišta, sobe i kupatila za one kojima je bio potreban smeštaj“.