Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Možemo li znati istinu o Bogu?

Zašto Bog želi da znamo istinu o njemu? pročitajte Jovana 17:3

Bog je oduvek imao načina da ljudima prenese ono što želi. Na primer, on je posredstvom svetog duha, to jest svoje sile, usmeravao biblijske pisce da zapišu njegove misli (2. Petrova 1:20, 21). Istinu o Bogu možemo saznati čitajući Bibliju. (Pročitajte Jovana 17:17 i 2. Timoteju 3:16.)

Bog je u Bibliji otkrio mnogo toga o sebi. Obznanio je zašto je stvorio ljude, šta će učiniti za čovečanstvo i kako želi da živimo (Dela apostolska 17:24-27). Jehova Bog želi da saznamo istinu o njemu. (Pročitajte 1. Timoteju 2:3, 4.)

Zašto je Bogu važno da volimo istinu?

Jehova je Bog istine. On je poslao svog Sina, Isusa, da pouči ljude istini. Zato su oni koji vole istinu privučeni Isusu (Jovan 18:37). Bog želi da mu upravo takvi ljudi služe. (Pročitajte Jovana 4:23, 24.)

Satana Ðavo je mnoge ljude udaljio od Boga šireći lažna učenja o njemu (2.  Korinćanima 4:3,  4). Ljudi koji ne vole ono što je dobro privučeni su takvim lažnim učenjima (Rimljanima 1:25). Ali milioni iskrenih ljudi nalaze istinu o Bogu proučavajući Bibliju. (Pročitajte Dela apostolska 17:11.)