Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | KAKO BOG GLEDA NA RATOVE?

Božje gledište o ratovima u današnje vreme

Božje gledište o ratovima u današnje vreme

I u današnje vreme mnogi ljudi su potlačeni. Mnogi od njih se sigurno često mole Bogu za pomoć i pitaju se ima li kraja njihovoj patnji. Da li Bog čuje njihove molitve? Šta se može reći za one koji pribegavaju nasilju kako bi se oslobodili ugnjetavanja? Da li ih Bog podržava smatrajući njihove postupke opravdanim?

Armagedon će biti rat kojim će se okončati svi ratovi

Kao prvo, utehu nam može pružiti sledeća činjenica: Bog vidi svu patnju na ovom svetu i namerava da nešto preduzme u vezi s tim (Psalam 72:13, 14). U svojoj Reči, Bibliji, obećava da će doneti olakšanje onima koji trpe nevolju. Ali kada? „Kad se s neba pojavi Gospod Isus sa svojim moćnim anđelima [...] i kad izvrši osvetu nad onima koji ne poznaju Boga i koji se ne pokoravaju dobroj vesti o našem Gospodu Isusu“ (2. Solunjanima 1:7, 8). Isus će se pojaviti u budućnosti, kada počne Armagedon, to jest „rat koji će se dogoditi na veliki dan Boga Svemoćnog“ (Otkrivenje 16:14, 16).

Tada će Bog povesti rat u kome će uništiti sve zlo, ali ne posredstvom ljudi, već posredstvom svog Sina, Isusa Hrista, i drugih moćnih duhovnih stvorenja. To će biti kraj svakoj vrsti ugnjetavanja (Isaija 11:4; Otkrivenje 19:11-16).

Božje gledište o ratovima se do danas nije promenilo. On ratove i dalje smatra opravdanim sredstvom pomoću koga se može stati na put raznim oblicima tlačenja i zla. Ali kao što je to bio slučaj tokom čitave ljudske istorije, samo Bog ima pravo da odredi kada će se takvi ratovi voditi i ko će u njima učestvovati. Kao što smo videli, Bog je već odredio kada će početi rat kojim  će stati na put zlu i kojim će osvetiti potlačene. On je takođe odredio da će taj rat voditi njegov Sin, Isus Hrist. To znači da Bog ne odobrava ratove koji se danas vode, bez obzira na to koliko možda izgledaju opravdano.

Da to predstavimo jednim primerom: Dvojica braće su se potukla dok im je otac bio na poslu. A onda su ga pozvali telefonom da mu se žale. Prvi je rekao kako je onaj drugi počeo da se tuče, a drugi je rekao kako ga je ovaj izazivao. Svaki od njih se nadao da će otac stati baš na njegovu stranu. Ali kad ih je obojicu saslušao, rekao im je da prestanu da se tuku i da će on rešiti stvari kad se vrati kući. Malo su se smirili, a onda su opet počeli da se tuku. Kad se otac vratio kući, nije stao ni na čiju stranu već ih je obojicu kaznio zato što ga nisu poslušali.

I danas se zaraćene strane često mole Bogu za pomoć. Ali u današnjim ratovima Bog ne staje ni na čiju stranu. Njegova Reč nedvosmisleno kaže: „Nikome ne vraćajte zlo za zlo“ i „ne osvećujte se“ (Rimljanima 12:17, 19). Osim toga, on je jasno rekao da ljudi treba da strpljivo čekaju da on uzme stvari u svoje ruke, što će svakako i učiniti kad dođe Armagedon (Psalam 37:7). Kada ljudi ne čekaju na Boga već vode ratove jedni protiv drugih, on to smatra agresijom koja u njemu izaziva nezadovoljstvo i ljutnju. Zato će kad dođe Armagedon izraziti sav svoj gnev i jednom zasvagda rešiti sve sukobe tako što će prekinuti „ratove do kraja zemlje“ (Psalam 46:9; Isaija 34:2). U suštini, Armagedon će biti rat kojim će se okončati svi ratovi.

To je samo jedan od mnogih blagoslova koje će doneti Božje Kraljevstvo. Isus je spomenuo upravo tu vlast kada je u dobro poznatoj molitvi rekao: „Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:10). Osim što će ukloniti sve ratove, Božje Kraljevstvo će ukloniti i zlo sa zemlje, što je pravi uzrok svih ratova * (Psalam 37:9, 10, 14, 15). Zato je sasvim razumljivo što Isusovi sledbenici jedva čekaju da dođe Božje Kraljevstvo (2. Petrova 3:13).

Ali koliko ćemo još morati da čekamo da Božje Kraljevstvo ukloni svu patnju i sve zlo? Na osnovu ispunjenja biblijskih proročanstava možemo zaključiti da živimo u „poslednjim danima“ ovog zlog sveta (2. Timoteju 3:1-5). * Uskoro će se i ti poslednji dani završiti i nakon Armagedona Božje Kraljevstvo će preuzeti vlast nad zemljom.

Kao što smo već spomenuli, u tom ratu će biti uništeni oni koji se „ne pokoravaju dobroj vesti o našem Gospodu Isusu“ (2. Solunjanima 1:8). Ali nemojmo zaboraviti da Bogu nije drago da iko pogine, čak ni oni koji su zli (Jezekilj 33:11). Baš zato što ne želi da u tom ratu iko pogine, on se pobrinuo da se dobra vest o našem Gospodu Isusu propoveda „po celom svetu za svedočanstvo svim narodima“ pre nego što dođe kraj (2. Petrova 3:8, 9; Matej 24:14; 1. Timoteju 2:3, 4). Zahvaljujući tome što Jehovini svedoci propovedaju širom sveta, ljudi imaju priliku da upoznaju Boga, da prihvate dobru vest o Isusu i da dočekaju dan kada više neće biti ratova.

^ odl. 9 Božje Kraljevstvo će ukloniti i najvećeg ljudskog neprijatelja, to jest smrt. Kao što možete videti u članku „Pitanja i odgovori“ u ovom izdanju, Bog će uskrsnuti mnoge ljude, među kojima će sigurno biti i oni koji su izgubili život u nekom ratu.

^ odl. 10 Više informacija o poslednjim danima nalazi se u devetom poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.