Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Kako biti dobar roditelj?

Da li učite svoju decu da vole boga?

Kada se roditelji vole i poštuju, u porodici vlada srdačna atmosfera, što je veoma dobro za razvoj deteta (Kološanima 3:14, 19). Dobri roditelji vole svoju decu i često ih pohvaljuju, kao što je i Jehova Bog pohvaljivao svog Sina. (Pročitajte Mateja 3:17.)

Naš nebeski Otac sluša kada mu se obraćamo i uzima u obzir naša osećanja. Roditelji mogu da se ugledaju na njega tako što će pažljivo slušati šta im deca govore (Jakovljeva 1:19). Oni treba da pokažu razumevanje prema deci čak i kada im se ne dopada ono što čuju. (Pročitajte Brojeve 11:11, 15.)

Kako poučiti decu da budu odgovorna?

Vi kao roditelj imate pravo da postavljate pravila (Efešanima 6:1). Način na koji Bog to čini može vam poslužiti kao dobar primer. On pokazuje ljubav prema svojoj deci time što im jasno govori šta očekuje od njih i šta će se dogoditi ako mu ne budu poslušna (Postanak 3:3). Međutim, on ne prisiljava ljude da mu budu poslušni, već im ukazuje na koristi koje mogu imati ako postupaju ispravno. (Pročitajte Isaiju 48:18, 19.)

Pomažite svojoj deci da zavole Boga. Tada će postupati mudro čak i kada niste pored njih. Kao što ljudi mogu učiti iz primera koji im Bog pruža, tako i deca iz vašeg primera mogu naučiti kako da vole Boga. (Pročitajte Ponovljene zakone 6:5-7 i Efešanima 4:32; 5:1.)