Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | VLAST BEZ KORUPCIJE

Korumpirane vlasti — svetski problem

Korumpirane vlasti — svetski problem

Korupcija se definiše kao zloupotreba javnih ovlašćenja radi lične koristi. Takva zloupotreba odavno postoji. Na primer, u Bibliji se nalazi zakon kojim se zabranjivalo primanje mita u parnicama, iz čega se vidi da je ta praksa postojala još pre više od 3 500 godina (Izlazak 23:8). Naravno, korupcija obuhvata više od primanja mita. Korumpirani državni službenici ponekad prisvajaju imovinu, koriste usluge na koje nemaju pravo ili čak kradu iz državne kase. Oni takođe ponekad zloupotrebljavaju svoj položaj da bi učinili uslugu prijateljima ili rođacima.

Premda se korupcija može pojaviti u svakoj današnjoj instituciji, reklo bi se da je najzastupljenija korupcija u vlasti. Prema Globalnom barometru korupcije za 2013, koji je izdala međunarodna organizacija Transparency International, ljudi širom sveta smatraju da najviše korupcije ima u sledećih pet institucija: političkim strankama, policiji, državnim službama, zakonodavstvu i pravosuđu. Evo nekih izveštaja koji ilustruju taj problem.

  • AFRIKA. Godine 2013, oko 22 000 državnih službenika u Južnoafričkoj Republici bilo je optuženo za zloupotrebu službenog položaja.

  • JUŽNA AMERIKA. U Brazilu je 2012. godine 25 političara i službenika optuženo za kupovanje glasova novcem iz budžeta. Među optuženima je bio i bivši šef predsednikovog kabineta, najuticajniji čovek u zemlji posle predsednika.

  • AZIJA. U Seulu, u Južnoj Koreji, poginule su 502 osobe kada se 1995. srušila jedna robna kuća. Utvrđeno je da su gradski službenici bili podmićeni kako bi dozvolili izvođačima radova da koriste beton lošijeg kvaliteta i zanemare bezbednosne mere.

  • EVROPA. „Zapanjujuće su razmere ovog problema [korupcije u Evropi]“, navodi Sesilija Malmstrem, komesarka za unutrašnje poslove u Evropskoj komisiji. Ona dodaje da „po svemu sudeći nedostaje politička volja da se zaista iskoreni korupcija“.

Korupcija u vlasti je duboko ukorenjena. Profesorka Suzan Rouz-Akerman, poznata autorka tekstova o korupciji, napisala je da bi reforma iziskivala „fundamentalne promene u sprovođenju vladine politike“. Iako situacija možda izgleda beznadežno, Biblija pokazuje da velike promene nisu samo moguće već i sasvim izvesne.