Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

S NASLOVNE STRANE | VLAST BEZ KORUPCIJE

Božje Kraljevstvo — vlast bez korupcije

Božje Kraljevstvo — vlast bez korupcije

„U suštini, državni službenici su obični ljudi i jednostavno odraz našeg društva.“ To je izjavio glavni revizor Nikaragve objašnjavajući zašto smatra da je nemoguće iskoreniti korupciju.

Da li se slažete da, ako je ljudsko društvo korumpirano, onda i svaka vlast koja je deo njega mora biti takva? Zato je logično da vlast bez korupcije mora doći iz nekog drugog izvora. Biblija govori upravo o takvoj vlasti — o Božjem Kraljevstvu, za koje je Isus poučio svoje sledbenike da se mole (Matej 6:9, 10).

Božje Kraljevstvo vlada s neba i uskoro će zameniti sve ljudske vlasti (Psalam 2:8, 9; Otkrivenje 16:14; 19:19-21). Ono će učiniti mnogo dobra za čovečanstvo — između ostalog, iskoreniće i korupciju. Osmotrimo šest činjenica o Kraljevstvu na osnovu kojih možemo biti čvrsto uvereni u to.

1. MOĆ

PROBLEM. Vlasti se uglavnom finansiraju putem poreza i dažbina koje plaćaju građani. Neki koji imaju pristup tom novcu u iskušenju su da kradu, dok drugi uzimaju mito od onih koji žele da im se umanje porezi ili druge obaveze prema državi. Tako nastaje začarani krug — vlasti podižu poreze kako bi se nadoknadili gubici, a to podstiče na još veću korupciju. U takvim uslovima, najviše ispaštaju oni koji su pošteni.

REŠENJE. Božje Kraljevstvo svoju moć i vlast duguje svemoćnom Bogu, Jehovi * (Otkrivenje 11:15). Da bi ono funkcionisalo, nije potrebno sakupljati poreze. Božja ’velika sila‘ i nesebičnost predstavljaju garanciju da će Kraljevstvo svima pružiti ono što im je potrebno (Isaija 40:26; Psalam 145:16).

2. VLADAR

PROBLEM. Da bi se iskorenila korupcija, „mora se krenuti od vrha“, zapaža Suzan Rouz-Akerman, citirana u prethodnom članku. Vlasti gube kredibilitet kad pokušavaju da suzbiju korupciju među policajcima ili carinicima, a istovremeno je tolerišu među funkcionerima. Pored toga, čak je i najpošteniji vladar samo nesavršen čovek. Kao što Biblija kaže, „nema na zemlji pravednog čoveka koji čini samo dobro“ (Propovednik 7:20).

Isus je odbio najveće mito koje je ikad ponuđeno

REŠENJE. Za razliku od nesavršenih ljudi, Isus Hrist, kog je Bog postavio za vladara Kraljevstva, ne može doći u iskušenje da učini nešto neispravno. Isus je to pokazao kada je odbio najveće mito koje je ikad ponuđeno — „sva kraljevstva sveta“. Ðavo, koji je vladar ovog sveta, ponudio mu je sve to ako mu se samo jednom pokloni (Matej 4:8-10; Jovan 14:30). Čak i kada je bio mučen do smrti, Isus je bio toliko odlučan da ostane veran Bogu da nije želeo da uzme jednu vrstu droge koja bi mu, istina, ublažila bol, ali ujedno i onemogućila da u potpunosti vlada sobom (Matej 27:34). Bog ga je uskrsnuo na nebo, gde on sada vlada i dokazuje da je zaista osposobljen za tu ulogu (Filipljanima 2:8-11).

3. STABILNOST

PROBLEM. U mnogim zemljama se redovno održavaju izbori, što u teoriji omogućava narodu da smeni korumpirane političare. Međutim, u praksi, tokom kampanja i izbora dolazi do korupcije, čak i u takozvanim razvijenim zemljama. Davanjem priloga, kao i na druge načine, bogati mogu uticati na političare koji su trenutno na vlasti i na one koji će to biti u budućnosti.

Džon Stivens, sudija Vrhovnog suda Sjedinjenih Država, napisao je da takav uticaj preti da ugrozi „ne samo legitimitet i kvalitet vlade već i veru građana u nju“. Zato nije čudo što ljudi širom sveta smatraju da najviše korupcije ima upravo u političkim strankama.

REŠENJE. Božje Kraljevstvo je stabilna vlast koja nikada neće biti smenjena, tako da ne može doći do prevara u kampanjama i na izborima (Danilo 7:13, 14). Pošto njegovog Vladara bira Bog, Kraljevstvo ne zavisi od ljudi. Stabilnost ove vlasti nam pruža garanciju da je sve što ona čini u našem najboljem interesu.

4. ZAKONI

Božje Kraljevstvo vlada s neba

PROBLEM. Na prvi pogled se čini da bi donošenje novih zakona pomoglo u suzbijanju korupcije. Međutim, analitičari su utvrdili da se s većim brojem zakona često samo stvara više prostora za korupciju. Pored toga, njihova primena iziskuje mnogo sredstava, a donosi malo rezultata.

REŠENJE. Zakoni Božjeg Kraljevstva su daleko bolji od zakona koje donose ljudi. Na primer, Isus nije naveo neki dugačak spisak pravila, već je dao Zlatno pravilo, koje glasi: „Sve, dakle, što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima“ (Matej 7:12). Što je možda još važnije, zakoni Kraljevstva ne obuhvataju samo postupke već i motive. „Voli svog bližnjeg kao samog sebe“, rekao je Isus (Matej 22:39). Naravno, jedino Bog, koji čita srca, može da očekuje da budemo poslušni ovakvim zapovestima (1. Samuilova 16:7).

5. MOTIVI

PROBLEM. Do korupcije dolazi zbog pohlepe i sebičnosti, a tome su često skloni i državni službenici i građani. Kada se srušila robna kuća u Seulu, o čemu je bilo reči u prethodnom članku, izvođači radova su dali mito jer su znali da će ih to manje koštati nego da koriste kvalitetne materijale i poštuju građevinske propise.

Dakle, da bi se iskorenila korupcija, ljudi moraju naučiti da savladaju duboko ukorenjenu sklonost ka pohlepi i sebičnosti. Međutim, vlasti niti žele niti mogu da sprovedu takvu vrstu edukacije.

REŠENJE. Božje Kraljevstvo eliminiše korupciju u samom korenu time što poučava ljude da savladaju pogrešne motive koji dovode do nje. * Takva edukacija im pomaže da se ’obnavljaju u sili koja pokreće njihov um‘ (Efešanima 4:23). Oni uče kako da ne budu pohlepni i sebični, već zadovoljni onim što imaju i zainteresovani za druge ljude (Filipljanima 2:4; 1. Timoteju 6:6).

6. STANOVNIŠTVO

PROBLEM. Čak i u najboljem okruženju i pored najbolje pouke o moralu, neki ljudi ipak biraju da budu nepošteni i korumpirani. Stručnjaci priznaju da je to razlog zbog kog vlasti ne mogu iskoreniti korupciju. Najviše što se može postići jeste da se razmere korupcije i njene posledice svedu na minimum.

REŠENJE. Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije navodi da je neophodno da se vlasti zalažu za „čestitost, poštenje i savesnost“. Premda to jeste plemenit cilj, Božje Kraljevstvo ne samo što se zalaže za takve osobine već ih i očekuje od onih koji žele da žive pod njim. Biblija kaže da ljudi koji su pohlepni i koji lažu ne mogu živeti pod Božjim Kraljevstvom (1. Korinćanima 6:9-11; Otkrivenje 21:8).

Ljudi mogu naučiti da žive po tim visokim moralnim merilima, što se vidi iz primera prvih hrišćana. Recimo, kada je učenik po imenu Simon želeo da plati da bi dobio sveti duh od apostola, oni su to odbili i rekli mu: „Pokaj se [...] zbog te svoje zloće.“ Kada je Simon shvatio koliko je njegova želja bila pogrešna, zatražio je od apostola da se mole za njega kako bi uspeo da je savlada (Dela apostolska 8:18-24).

DA LI ŽELITE DA ŽIVITE POD BOŽJIM KRALJEVSTVOM?

Svaki čovek, bez obzira na nacionalnu pripadnost, ima priliku da živi pod Božjim Kraljevstvom (Dela apostolska 10:34, 35). Ako i vi to želite, može vam koristiti jedan obrazovni program koji se sprovodi širom sveta. Jehovini svedoci će vam rado pokazati kako možete besplatno proučavati Sveto pismo, za šta je dovoljno da odvojite i samo deset minuta sedmično. Između ostalog, naučićete više o ’dobroj vesti o Božjem kraljevstvu‘ i o tome kako će ono iskoreniti korupciju (Luka 4:43). Slobodno se obratite Jehovinim svedocima u svom kraju ili posetite veb-sajt jw.org.

Da li biste želeli da proučavate Sveto pismo?

^ odl. 8 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.

^ odl. 22 Jedan primer može se naći u članku „Da li je moguće biti pošten u korumpiranom svetu?“, u Stražarskoj kuli od 1. oktobra 2012.