Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI ÐAVO POSTOJI?

Da li treba da se plašimo Ðavola?

Da li treba da se plašimo Ðavola?

Ugljen-monoksid je nevidljiv i opasan — baš kao i Ðavo

Veoma ga je teško uočiti. Pošto je bez boje i mirisa, njegove žrtve i ne slute opasnost u kojoj se nalaze. Možda se i više od polovine svih smrtnih slučajeva usled trovanja u svetu može dovesti u vezu s njim. Reč je o ugljen-monoksidu. Međutim, ne treba paničiti. Postoje načini da se otkrije prisustvo ovog gasa i da se zaštitite od njega. Mnogi ljudi ugrađuju detektore i reaguju na znake upozorenja.

Poput ugljen-monoksida, i Satana Ðavo je nevidljiv i ljudima je teško da primete njegovo prisustvo. Takođe je veoma opasan. Ali Bog nam pomaže da se zaštitimo. Ako iskoristimo pomoć koju nam on pruža, nećemo morati da živimo u strahu od Satane. U tu pomoć spada sledeće:

Sloboda izbora. U Jakovljevoj 4:7 stoji: „Suprotstavite se Ðavolu, i pobeći će od vas.“ Iako je Ðavo moćan, on nas ne može prisiliti da radimo nešto što ne želimo. Izbor je na nama. U 1. Petrovoj 5:9 nam se kaže: „Vi mu se [Ðavolu] oduprite, čvrsti u veri.“ Prisetimo se da je on otišao od Isusa nakon što je tri puta bezuspešno pokušao da ga iskuša (Matej 4:11). I vi možete odlučiti da se oduprete Ðavolu.

Prijateljstvo s Bogom. Biblija u Jakovljevoj 4:8 podstiče sve ljude da se ’približe Bogu‘. Jehova vas lično poziva da postanete njegov blizak prijatelj. Kako to možete učiniti? Pre svega, važno je da što više naučite o njemu iz Biblije (Jovan 17:3). Tako ćete ga još više zavoleti, a ljubav će vas pokrenuti da radite ono što on odobrava (1. Jovanova 5:3). Kako će on reagovati na vaš trud da mu se približite? Jakov kaže: „[Bog] će se približiti vama.“

Jehova pruža duhovnu zaštitu

Zaštita. U Poslovicama 18:10 stoji: „Jaka je kula ime Jehovino. U nju beži pravednik i nalazi zaštitu.“ Naravno, to ne znači da je Božje ime neka čarobna reč. Oni koji zaista poštuju Božje ime mogu u svako doba zamoliti Boga da ih zaštiti.

Biblijski primer. U Delima apostolskim 19:19 se kaže: „Mnogi koji su se bavili magijom sakupili su svoje knjige i spalili ih pred svima. Procenjeno je da su vredele pedeset hiljada srebrnika.“ * Kada su  prihvatili hrišćanstvo, ovi stanovnici Efesa su uništili sve predmete povezane sa okultizmom, bez obzira na njihovu novčanu vrednost. To je veoma dobar primer za nas danas. Ovaj svet je opsednut okultizmom. Čak nas i naizgled bezazleni okultni postupci ili predmeti mogu izložiti uticaju demona. Zato je važno da izbacimo takve stvari iz svog života, koliko god nas to koštalo (Ponovljeni zakoni 18:10-12).

Rohelio, koji je pomenut u prvom članku ove serije, 50 godina nije verovao da Ðavo postoji. Ali kasnije je preispitao svoja gledišta. Zašto? On kaže: „Prvi put u životu sam nabavio Bibliju. Ono što sam saznao iz Biblije uverilo me je da Ðavo postoji. Ono što piše u njoj i danas me štiti da ne budem žrtva njegovog uticaja.“

„Ono što sam saznao iz Biblije uverilo me je da Ðavo postoji. Ono što piše u njoj i danas me štiti da ne budem žrtva njegovog uticaja“

Da li biste voleli da doživite dan kada Satana Ðavo više neće postojati? To je moguće. Biblija proriče vreme kada će Ðavo, koji zavodi toliko mnogo ljudi, biti „bačen u ognjeno i sumporno jezero“ (Otkrivenje 20:10). Naravno, doslovna vatra i sumpor ne mogu nauditi duhovnom biću. Zato možemo zaključiti da ognjeno jezero predstavlja večno uništenje. Ðavo će zauvek biti uništen. Tada će svi koji vole Boga zaista moći da budu radosni!

Dok taj dan ne dođe, nastojte da saznate što više o Jehovi, njegovim osobinama i načinu postupanja. * Zamislite vreme kada ćemo zaista moći da kažemo: „Ðavo ne postoji!“

^ odl. 8 Ako su srebrnici koji se ovde pominju bili rimski denari, ta suma je bila jednaka vrednosti 50 000 prosečnih dnevnica — što je zaista veliki iznos!

^ odl. 11 Više informacija o Satani Ðavolu i o okultizmu može se naći u 10. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava? Ovu knjigu možete dobiti od bilo kog Jehovinog svedoka.