Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | BOŽJE KRALJEVSTVO — ŠTA ĆE UČINITI ZA VAS?

Zašto da razmišljamo o Božjem Kraljevstvu?

Zašto da razmišljamo o Božjem Kraljevstvu?

Milioni ljudi širom sveta polažu svoje nade u Božje Kraljevstvo, to jest Božje Carstvo. Oni time slede primer Isusa Hrista, koji je svoje sledbenike poučio da se mole: „Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu“ (Matej 6:10, Daničić–Karadžić).

Ironično je što većina religija ne pridaje gotovo nikakav značaj Božjem Kraljevstvu, iako se mnogi zanimaju za njega. Kako je istoričar Herbert Vels naveo, vredi zapaziti da je Isusu bilo „veoma važno [...] da govori o nebeskom Kraljevstvu“, dok je to učenje „prilično nevažno [...] za većinu hrišćanskih crkava“.

Za razliku od tih crkava, Jehovini svedoci stavljaju veliki naglasak na Božje Kraljevstvo. Zapazite sledeće: Naš glavni časopis, koji upravo čitate, izlazi na 220 jezika. Sa skoro 46 miliona štampanih primeraka svakog izdanja, to je najtiražniji časopis na svetu. Koja je glavna poruka ovog časopisa? Odgovor daje već sam njegov naziv: Stražarska kula — glasnik Jehovinog Kraljevstva.  *

Zašto se Jehovini svedoci toliko trude da objavljuju Božje Kraljevstvo? Jedan razlog je što verujemo da je to glavna poruka Svetog pisma, najvažnije knjige na svetu. Štaviše, uvereni smo da je Božje Kraljevstvo jedino pravo rešenje za probleme čovečanstva.

Ukazujući na Božje Kraljevstvo, Jehovini svedoci nastoje da slede Isusov primer. Dok je bio na zemlji, Božje Kraljevstvo je bilo najvažnije u njegovom životu. To je takođe bila glavna tema o kojoj je propovedao (Luka 4:43). Zašto je Isusu ono bilo toliko važno? Da li je važno i za vas? Pozivamo vas da u narednim člancima osmotrite šta Sveto pismo kaže o tome.

^ odl. 5 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.