Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada? (1. deo)

Kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada? (1. deo)

Sledi jedan uobičajen razgovor između Jehovinog svedoka i osobe kojoj je pokucao na vrata. Zamislimo da je Svedok po imenu Ðorđe posetio čoveka koji se zove Jovan.

TRAGATI ZA ZNANJEM

Ðorđe: Jovane, zaista uživam u razgovorima koje redovno vodimo o Bibliji. * Prošli put ste mi postavili jedno pitanje o Božjem Kraljevstvu. Pitali ste zašto Jehovini svedoci veruju da je ono počelo da vlada 1914. godine.

Jovan: Da, u jednoj od vaših knjiga sam to pročitao. To mi je privuklo pažnju zato što vi kažete da sva svoja verovanja temeljite na Bibliji.

Ðorđe: Tako je.

Jovan: Znate, ja sam pročitao celu Bibliju. Ali ne sećam se da se igde spominje 1914. godina. Zato sam proverio u jednoj Bibliji na internetu i nigde se ne pojavljuje broj 1914.

Ðorđe: Jovane, zaista je pohvalno što ste pročitali celu Bibliju. Sigurno mnogo volite Božju Reč.

Jovan: Da. Nijedna knjiga ne može da se uporedi s njom.

Ðorđe: Slažem se. Pohvalno je i to što ste odgovor na svoje pitanje potražili u samoj Bibliji. Ona nas i podstiče da tragamo za znanjem kao za skrivenim blagom. * Dobro je što tako radite.

Jovan: Volim da saznam nešto novo. Zapravo, malo sam još istraživao i našao sam neke informacije o 1914. u ovoj knjizi koju zajedno osmatramo. Tu se spominje da je neki kralj sanjao jedno veliko drvo koje je bilo posečeno, pa je posle ponovo izraslo. Otprilike tako nešto.

Ðorđe: Da, to je proročanstvo iz 4. poglavlja biblijske knjige proroka Danila. Tamo se spominje san koji je imao vavilonski kralj Navuhodonosor.

Jovan: Da, na to sam mislio. Više puta sam pročitao to proročanstvo. Pravo da vam kažem, još uvek ne vidim kako je to povezano s Božjim Kraljevstvom ili sa 1914. godinom.

Ðorđe: Ne brinite, čak ni prorok Danilo nije potpuno razumeo šta je značilo ono što je pod Božjim nadahnućem zapisao.

Jovan: Stvarno?

Ðorđe: Da. Evo, ovde u Danilu 12:8 piše šta je on rekao: „A ja sam to čuo, ali nisam razumeo.“

Jovan: Dobro je, nisam jedini.

Ðorđe: Znate, Danilo to nije razumeo zato što još nije bilo vreme da ljudi potpuno razumeju značenje tih proročanstava. Ali sada, u naše vreme, Bog je omogućio da ih razumemo.

 Jovan: Kako to mislite?

Ðorđe: Pogledajte šta piše odmah u sledećem stihu. U Danilu 12:9 piše: „Jer su ove reči tajna i zapečaćene su do vremena kraja.“ Dakle, bilo je rečeno da će se ta proročanstva razumeti mnogo kasnije, tokom „vremena kraja“. A svi dokazi pokazuju da živimo upravo u tom vremenu. To ćemo uskoro osmotriti tokom našeg proučavanja Biblije. *

Jovan: Da li onda možete da mi objasnite Danilovo proročanstvo?

Ðorđe: Evo, potrudiću se.

NAVUHODONOSOROV SAN

Ðorđe: Najpre bih ukratko spomenuo šta je kralj Navuhodonosor video u svom snu. Zatim možemo popričati o njegovom značenju.

Jovan: U redu.

Ðorđe: Navuhodonosor je u snu video jedno ogromno drvo koje je izraslo sve do neba. Zatim je čuo anđela kako prenosi Božju zapovest da se drvo poseče, a da mu se panj s korenjem ostavi u zemlji. Posle „sedam vremena“, drvo bi ponovo izraslo. * Ovo proročanstvo se najpre ispunilo na kralju Navuhodonosoru. Iako je bio moćan kralj, zbog čega je i upoređen s drvetom koje je izraslo do neba, bio je oboren na „sedam vremena“. Da li se sećate šta se zatim dogodilo?

Jovan: Ne, ne sećam se.

Ðorđe: Biblija pokazuje da je Navuhodonosor duševno oboleo, što je očigledno trajalo sedam godina. Tokom tog vremena nije mogao da vlada kao kralj. Ali na kraju tih sedam vremena, Navuhodonosoru se vratio razum, pa je ponovo počeo da vlada. *

Jovan: U redu, to razumem. Ali, kakve to veze ima s Božjim Kraljevstvom i 1914. godinom?

Ðorđe: Kratko rečeno, ovo proročanstvo ima dva ispunjenja. Prvo je bilo kada je vlast kralja Navuhodonosora bila prekinuta. Drugo ispunjenje se odnosilo na prekid Božje vlasti. Upravo je to drugo ispunjenje povezano s Božjim Kraljevstvom.

Jovan: Kako to znate?

Ðorđe: Prvi pokazatelj se nalazi u samom proročanstvu. Prema Danilu 4:17, proročanstvo je dato „kako bi živi znali da Svevišnji vlada nad kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome hoće“. Da li ste zapazili ko „vlada nad kraljevstvom ljudskim“?

Jovan: Da, Svevišnji. Pretpostavljam da je reč o Bogu.

Ðorđe: Tačno. To nam govori da se ovo proročanstvo ne odnosi samo na Navuhodonosora već i na Božju vlast nad čovečanstvom. To nam potvrđuje i kontekst ovog proročanstva.

Jovan: Kako to mislite?

GLAVNA TEMA

Ðorđe: Biblijska knjiga proroka Danila više puta ukazuje na istu temu, a to je uspostavljanje Božjeg Kraljevstva s njegovim Sinom, Isusom, na čelu. Evo jednog primera. Da li, molim vas, možete da pročitate Danila 2:44?

Jovan: Mogu. „U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod. Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka.“

Ðorđe: Jeste li zapazili da se ovde kaže da će to kraljevstvo „stajati doveka“?

Jovan: Jesam.

 Ðorđe: Tako nešto možemo reći za Božje Kraljevstvo, ali ne i za neku ljudsku vlast. Da li se slažete?

Jovan: Da, slažem se.

Ðorđe: Evo još jednog proročanstva iz Danilove knjige u kom se ukazuje na Božje Kraljevstvo. Ono se nalazi u Danilu 7:13, 14. Tu se o njegovom budućem vladaru kaže: „Njemu je bila predata vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast je njegova vlast večna i nikada neće proći, a njegovo kraljevstvo neće propasti.“ Jeste li primetili šta se ovde spominje?

Jovan: Spominje se kraljevstvo.

Ðorđe: Tako je. I to ne bilo koje kraljevstvo. Tu se kaže da će ono imati vlast nad ’narodima, plemenima i jezicima‘. Drugim rečima, to Kraljevstvo će vladati nad celim svetom.

Jovan: Nisam to zapazio, ali u pravu ste. Stvarno tako piše.

Ðorđe: Zapazite šta se još kaže u proročanstvu: „Vlast je njegova vlast večna i nikada neće proći, a njegovo kraljevstvo neće propasti.“ Ovo dosta podseća na ono što smo čitali u Danilu 2:44, zar ne?

Jovan: Da, tako je.

Ðorđe: Hajde da kratko ponovimo šta smo do sada osmotrili. Proročanstvo iz 4. poglavlja Danila bilo je dato kako bi ljudi znali da „Svevišnji vlada nad kraljevstvom ljudskim“. Te reči jasno pokazuju da ovo proročanstvo ima jedno veće ispunjenje koje se ne odnosi na Navuhodonosora. Inače, u celoj Danilovoj knjizi nalazimo proročanstva o uspostavljanju Božjeg Kraljevstva pod vlašću njegovog Sina. Da li je onda po vama razumno zaključiti da ovo proročanstvo iz 4. poglavlja Danila takođe ukazuje na Božje Kraljevstvo?

Jovan: Rekao bih da jeste. Ali još uvek ne vidim kako je to povezano sa 1914. godinom.

„NEKA SEDAM VREMENA PROÐE“

Ðorđe: Sećate se da je drvo iz proročanstva predstavljalo kralja Navuhodonosora? Njegova vlast je bila prekinuta kada je drvo posečeno i ostavljeno sedam vremena. To se odnosilo na period u kom je bio duševno bolestan, koji se završio kada se Navuhodonosoru vratio razum i kada je ponovo počeo da vlada. U drugom ispunjenju ovog proročanstva trebalo je da Božja vlast bude prekinuta na izvesno vreme, ali ne zato što je Bog u nečemu zakazao.

Jovan: Šta želite da kažete?

Ðorđe: U biblijsko vreme, za izraelske kraljeve koji su vladali u Jerusalimu govorilo se da sede na ’Jehovinom prestolu‘. * Oni su zastupali Boga dok su vladali nad njegovim narodom. Zato je vlast tih kraljeva zapravo predstavljala Božju vlast. Međutim, s vremenom je većina tih kraljeva postala neposlušna Bogu i mnogi njihovi podanici su pošli njihovim stopama. Zbog neposlušnosti koju su Izraelci pokazali, Bog je dopustio da ih  607. pre n. e. pokore Vavilonci. Od tada u Jerusalimu više nije bilo kraljeva koji su predstavljali Jehovu. Na taj način je Božja vlast bila prekinuta. Da li sam ovo uspeo dobro da objasnim?

Jovan: Da, da.

Ðorđe: Dakle, s obzirom da je Božja vlast bila prekinuta 607. pre n. e., tada je počelo da teče tih sedam vremena. Na kraju tog perioda, Bog je postavio novog vladara kao svog zastupnika, ali ovog puta nekoga na nebu. Upravo u to vreme su se ispunila i ostala proročanstva koja nalazimo u Danilovoj knjizi. Ono što nas sada najviše zanima jeste kada se zapravo završilo sedam vremena. Ako znamo odgovor na to pitanje, onda znamo i kada je počelo da vlada Božje Kraljevstvo.

Jovan: Razumem. Da pogodim — sedam vremena se završilo 1914?

Ðorđe: Tačno!

Jovan: Ali kako to znamo?

Ðorđe: Dok je bio na zemlji, Isus je ukazao da se tada još nije završilo sedam vremena. * Dakle, to mora da je veoma dugačak period. Sedam vremena je počelo vekovima pre nego što je Isus došao na zemlju. Taj period se nastavio i nakon što se on vratio na nebo. Setite se i toga da je trebalo da se značenje Danilovih proročanstava razume tek u ’vreme kraja‘. * Zanimljivo je što su baš krajem 19. veka neki iskreni ljudi koji su proučavali Bibliju pažljivo analizirali ovo i još neka proročanstva i razumeli da će se sedam vremena navršiti 1914. godine. A događaji u svetu od 1914. potvrđuju da je to zaista bila godina kada je Božje Kraljevstvo počelo da vlada na nebu. Te godine su počeli poslednji dani ovog sveta, to jest vreme kraja. Svestan sam da je ovo možda previše informacija odjednom...

Jovan: Da. Sigurno ću morati sve ovo ponovo da pročitam kako bih dobro razumeo.

Ðorđe: Ne brinite. I meni je trebalo vremena da bih sklopio celu sliku. U svakom slučaju, nadam se da vam je ovaj razgovor pomogao da vidite da Jehovini svedoci svoja verovanja o Kraljevstvu temelje isključivo na Bibliji.

Jovan: Naravno. Oduvek sam vam se divio što sva verovanja temeljite na Bibliji.

Ðorđe: Vidim da je i vama važno da sve u šta verujete ima potporu u Bibliji. Sada ste čuli dosta novih informacija. Verovatno još uvek imate neka pitanja. Na primer, videli smo da je sedam vremena povezano s Božjim Kraljevstvom i da su ona počela 607. pre n. e. Ali kako znamo da su se završila 1914? *

Jovan: Da, i ja se to pitam.

Ðorđe: Sama Biblija nam pomaže da odredimo koliko je tačno trajalo sedam vremena. Da li biste želeli da sledeći put razgovaramo o tome? *

Jovan: Vrlo rado.

Da li imate neko biblijsko pitanje na koje biste voleli da dobijete odgovor? Da li vas zanima neko verovanje ili aktivnost Jehovinih svedoka? Nemojte se ustručavati da postavite to pitanje kada vas sledeći put poseti neki Svedok. Njemu će biti drago da razgovara s vama o tome.

^ odl. 5 Jehovini svedoci besplatno proučavaju Bibliju sa zainteresovanim osobama tako što osmatraju temu po temu.

^ odl. 21 Videti 9. poglavlje knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.

^ odl. 61 Spominjući Jerusalim, kao simbol Božje vlasti, Isus je u proročanstvu o poslednjim danima rekao: „Jerusalim će gaziti neznabošci dok se ne završe vremena neznabožaca“ (Luka 21:24). Dakle, Božja vlast još nije bila ponovo uspostavljena u vreme kada je Isus bio na zemlji i tako je trebalo da ostane sve do poslednjih dana.

^ odl. 65 Videti dodatak „“1914. — značajna godina u biblijskim proročanstvima“ u knjizi Šta Biblija zaista naučava?

^ odl. 67 U sledećem članku u ovoj rubrici biće osmotreni biblijski stihovi koji pomažu da razumemo koliko traje sedam vremena.