Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Da li Bog prihvata sve religije?

U vestima često možemo čuti da se u ime religije čine mnoga zlodela. Nemaju sve religije odobravanje istinitog Boga (Matej 7:15). Štaviše, veći deo čovečanstva je u zabludi. (Pročitajte 1. Jovanovu 5:19.)

Pa ipak, Bog zapaža pojedince koji vole istinu i ono što je ispravno (Jovan 4:23). On ih poziva da saznaju istinu iz njegove Reči, Biblije. (Pročitajte 1. Timoteju 2:3-5.)

Po čemu se prepoznaje prava religija?

Jehova Bog ujedinjuje ljude iz različitih religija, poučava ih istini i tome da vole jedni druge (Mihej 4:2, 3). Dakle, pripadnike prave religije možemo prepoznati po međusobnoj ljubavi. (Pročitajte Jovana 13:35.)

Jehova Bog ujedinjuje različite ljude u pravu religiju. (Psalam 133:1)

Sluge pravog Boga žive po Bibliji i na njoj zasnivaju svoju veru (2. Timoteju 3:16). Oni veličaju Božje ime (Psalam 83:18). Takođe, zastupaju Božje Kraljevstvo kao jedinu nadu za čovečanstvo (Danilo 2:44). Po uzoru na Isusa, čine dobro bližnjima i tako njihova „svetlost svetli“ pred drugima (Matej 5:16). Pravi hrišćani se prepoznaju po tome što posećuju druge ljude da bi im preneli dobru vest o Božjem Kraljevstvu. (Pročitajte Mateja 24:14 i Dela apostolska 5:42; 20:20.)