Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE | DA LI JE BOGU STALO DO NAS?

Bog nas teši

Bog nas teši

„Bog, koji teši potištene, utešio nas je.“ (2. KORINĆANIMA 7:6)

’Sin Božji me je voleo i predao sebe za mene.‘ (GALATIMA 2:20)

ZAŠTO NEKI SUMNJAJU U TO. Čak i kada im je pomoć preko potrebna, neki ljudi misle da bi bilo sebično da mole Boga da im pomogne. „Kada vidim koliko ljudi ima na svetu i sa kakvim se ozbiljnim problemima bore“, kaže žena po imenu Rakel, „moje brige deluju tako beznačajno da se ustručavam da tražim pomoć od Boga.“

ŠTA KAŽE BOŽJA REČ. Bog je učinio nešto izuzetno kako bi pomogao ljudima i pružio im utehu. Uteha nam je potrebna jer smo svi nasledili greh, koji nas razdvaja od Boga. Međutim, Bog je „voleo nas i poslao svog Sina [Isusa Hrista] kao žrtvu pomirenja za naše grehe“ (1. Jovanova 4:10). Na temelju Isusove žrtvene smrti, on nam je omogućio oproštenje greha, čistu savest i nadu u večni život u novom svetu, u kom će vladati mir. * Iako je ta žrtva prineta za celokupan ljudski rod, da li se u njoj ogleda i Božja briga za svakog od nas pojedinačno?

Pogledajmo primer apostola Pavla. On je bio toliko dirnut Isusovom žrtvom da je napisao: „Živim zbog vere u Sina Božjeg, koji me je voleo i predao sebe za mene“ (Galatima 2:20). Tačno je da je Isus umro pre nego što je Pavle postao hrišćanin. Pa ipak, Pavle je na tu žrtvu gledao kao na lični dar od Boga.

Isusova žrtvena smrt je Božji dar i za svakog od nas. Taj dar je dokaz da smo Bogu dragoceni. On nam pruža „večnu utehu i divnu nadu“ i zato može da nas ’učvrsti u svakom dobrom delu i reči‘ (2. Solunjanima 2:16, 17).

Međutim, Isus je svoj život dao pre skoro 2 000 godina. Da li Bog i danas želi da mu se približimo?

^ odl. 5 Više informacija o Isusovoj žrtvi može se naći u 5. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.