Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Možemo li videti Boga?

Možemo li videti Boga?

„BOG je duh“, što znači da je nevidljiv za nas (Jovan 4:24). Međutim, Biblija govori o ljudima koji su u nekom smislu videli Boga (Jevrejima 11:27). Kako je to moguće? Da li zaista možemo videti „nevidljivog Boga“? (Kološanima 1:15).

Da bismo to bolje razumeli, zamislimo nekog ko je slep od rođenja. Da li to znači da uopšte ne može spoznati svet oko sebe? Naravno da ne znači. On prima informacije na razne načine i to mu omogućava da bude svestan ljudi, predmeta i događanja oko sebe. „Ne gledamo očima“, rekao je jedan slep čovek, „već umom.“

Slično tome, iako ne možemo Boga videti doslovnim očima, možemo ga videti ’očima srca‘ (Efešanima 1:18). Pogledajmo tri načina na koja to možemo činiti.

’JASNO SE VIDI JOŠ OD STVARANJA SVETA‘

Slepa osoba obično ima pojačano čulo sluha i dodira, kojima upoznaje svoje okruženje. Slično tome, naša čula nam pomažu da ispitujemo svet oko sebe i spoznamo nevidljivog Boga koji ga je stvorio. „Njegova nevidljiva svojstva [...] jasno se vide još od stvaranja sveta, budući da se razabiru po onome što je stvoreno“ (Rimljanima 1:20).

Na primer, razmislimo o našem domu — našoj planeti. Ona je stvorena ne samo da podržava naš život već i da nam omogući da uživamo u njemu. Kada osetimo blagi povetarac i tople sunčeve zrake, kada probamo neko ukusno voće ili uživamo u poju ptica, srce nam je ispunjeno milinom. Zar sve to ne otkriva Stvoriteljevu brižnost, nežnost i darežljivost?

Šta nam svemir otkriva o Bogu? Sasvim sigurno, Božju moć. Nauka je nedavno potvrdila da naš svemir ne samo što se širi već to čini sve većom brzinom! Dok gledamo noćno nebo, dobro je da se pitamo: Šta je izvor energije koja dovodi do tog širenja i ubrzavanja? Biblija nam govori da Stvoritelj ima „obilje energije kojom sve pokreće“ (Isaija 40:26, fusnota). A sve što je stvorio pokazuje da je Svemoćan i da je ’uzvišen u sili‘ (Jov 37:23).

„ON GA JE OBZNANIO“

Jedna majka koja ima dvoje dece sa oštećenim vidom je rekla: „Govor drugih je jedan od najvažnijih načina na koji oni upoznaju svet oko sebe. Govorite im sve što vidite i čujete i budite spremni da im stalno pričate šta se događa oko njih, jer ste vi njihove oči.“ Slično tome, iako „nijedan čovek nikada nije video Boga“, njegov Sin, Isus, „koji je Ocu najbliži, on ga je obznanio“ (Jovan 1:18). On nam pomaže da „vidimo“ ono što je na nebu, pošto je kao Božje prvo stvorenje i njegov jedinorođeni Sin proveo beskrajno mnogo vremena s njim. Zato nam može najviše otkriti o nevidljivom Bogu.

Pogledajmo nekoliko činjenica koje je Isus obznanio o Bogu:

  • Bog neumorno radi. „Moj Otac radi sve do sada“ (Jovan 5:17).

  • Bog zna naše potrebe. „Bog, vaš Otac, zna šta vam treba i pre nego što ga zamolite“ (Matej 6:8).

  •  Bog je darežljiv. ’Otac koji je na nebesima daje da njegovo sunce izlazi i zlima i dobrima i da kiša pada i pravednima i nepravednima‘ (Matej 5:45).

  • Bogu je važan svaki čovek. „Zar se dva vrapca ne prodaju za jedan novčić? A ipak nijedan od njih ne pada na zemlju, a da vaš Otac ne zna za to. A vama su i sve vlasi na glavi izbrojane. Dakle, ne bojte se, vi ste vredniji od mnogo vrabaca“ (Matej 10:29-31).

ČOVEK KOJI JE POKAZAO KAKAV JE BOG

Slepe osobe obično poimaju stvari drugačije od ljudi koji vide. Na primer, senku ne doživljavaju kao mračno mesto bez svetlosti, već kao hladniji prostor zaklonjen od sunčeve toplote. Baš kao što slepa osoba ne može videti ni senku ni sunčevu svetlost, tako ni mi ne možemo doslovno videti Jehovu. Međutim, on nam je omogućio da vidimo njegovu ličnost i osobine.

To je učinio preko svog Sina, Isusa, koji je kao čovek došao na zemlju (Filipljanima 2:7). On nije samo govorio o svom Ocu već nam je i pokazao kakav je on. Isusov učenik Filip je zamolio Isusa: „Gospode, pokaži nam Oca.“ Isus mu je odgovorio: „Ko je video mene, video je i Oca“ (Jovan 14:8, 9). Šta o Ocu vidimo na osnovu Isusovog života?

Isus je bio prijatan, ponizan i pristupačan (Matej 11:28-30). Privlačio je ljude svojom divnom ličnošću. Delio je s njima kako njihov bol tako i njihovu radost (Luka 10:17, 21; Jovan 11:32-35). Dok čitamo ili slušamo šta Biblija govori o njemu, dobro je da uključimo čula i oživimo događaje u svom umu. Kada razmišljamo o tome kako se ophodio s ljudima, zapazićemo više detalja o Božjoj divnoj ličnosti. To će u nama produbiti želju da se još više približimo Bogu.

SKLAPANJE KOMPLETNE SLIKE

O tome kako slepe osobe poimaju svet jedna spisateljica je rekla: „Oni primaju informacije u delovima i to iz nekoliko izvora (dodira, mirisa, sluha i tako dalje) i na neki način ih povezuju u celinu.“ Slično tome, pred nama se pojavljuje predivna slika Boga dok posmatramo njegova dela stvaranja, čitamo o onome što je Isus rekao o njemu i analiziramo kako je pokazivao njegove osobine. Bog nam tako postaje stvaran.

To je osetio i drevni Božji sluga Jov. Isprva je o Bogu govorio bez razumevanja (Jov 42:3). Ali nakon što je duboko razmišljao o Božjim divnim delima stvaranja, rekao je: „Uho je moje slušalo o tebi, ali sada te i oko moje vidi“ (Jov 42:5).

’Ako budeš tražio Jehovu, daće ti da ga nađeš‘

Isto može biti slučaj i kod nas. „Ako [Jehovu] budeš tražio, daće ti da ga nađeš“ (1. Letopisa 28:9). Jehovini svedoci će vam rado pomoći u potrazi za Bogom.