Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Zbog čega je stvorena naša planeta?

Planeta je stvorena da bi bila prekrasan dom za ljude

Naša planeta je idealna za život. Na njoj ima obilje vode. Njen nagib, rotacija oko ose, kao i putanja po kojoj se kreće savršeno su podešeni tako da temperatura vode u okeanima ostaje umerena — ne dolazi do smrzavanja niti do ključanja i isparavanja vode. Atmosfera i magnetno polje čuvaju našu planetu od smrtonosne radijacije, a međusobna povezanost biljnog i životinjskog sveta je zapanjujuća. Zbog toga su mnogi zaključili da naša planeta nije tek tako nastala. (Pročitajte Isaiju 45:18.)

Ali možda se pitate: Ako je zemlja stvorena s nekom višom svrhom, otkud onda patnja i nepravda? (Pročitajte Ponovljene zakone 32:4, 5.)

Da li će zemlja ispuniti svrhu zbog koje je stvorena?

Zemlja je stvorena da bi bila prekrasan dom ljudima koji poštuju jedni druge i vole svog Stvoritelja. Zbog toga čovekovo postojanje ima višu svrhu od postojanja biljaka i životinja. Ljudi mogu shvatiti ko je njihov Stvoritelj — kolika je njegova ljubav i njegova pravda. Štaviše, mogu i sami razvijati te osobine. (Pročitajte Propovednika 12:13 i Miheja 6:8.)

Naš Stvoritelj može ostvariti sve što zamisli. Zato možemo biti sigurni da će on okončati patnju i nepravdu i da će našu planetu pretvoriti u savršen dom za ljude. (Pročitajte Psalam 37:11, 29 i Isaiju 55:11.)