Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li postoji nada za one koji nisu upoznali Boga?

Da li postoji nada za one koji nisu upoznali Boga?

PRE izvesnog vremena, u korejskim novinama The Chosun Ilbo pojavio se sledeći zanimljiv naslov: „Da li je ’plemenita Šim Čong‘, koja nije znala ništa o Isusu, otišla u pakao?“

Šim Čong je devojka iz jedne korejske narodne pripovetke, koja je bila spremna da žrtvuje život kako bi povratila slepom ocu vid. Ovaj naslov je privukao pažnju ljudi jer se mnogi dive onome što je ta devojka učinila. Štaviše, u Koreji je „Šim Čong“ postao sinonim za dobru i odanu ćerku.

Mnogima zvuči nepravedno, čak šokantno, da jedna takva osoba može biti kažnjena paklenim mukama samo zato što se nije krstila kao hrišćanka. Na kraju krajeva, radnja ove priče smeštena je u vreme davno pre nego što je poruka o Hristu stigla u njeno selo.

U pomenutom članku se nalazio i intervju s jednim sveštenikom. Pitali su ga da li svi oni koji su umrli a da nisu saznali za Isusa odlaze u pakao. Šta je on odgovorio? „To ne znamo. Možemo samo pretpostaviti da Bog ima neki plan [s takvim ljudima].“

USLOV ZA SPASENJE?

Mnogi smatraju da je krštenje uslov za spasenje. U Enciklopediji živih religija pod odrednicom „krštenje“ stoji: „Jovanovo jevanđelje prikazuje Isusa kako govori da čovek može ući u carstvo Božije jedino ako je ’rođen vodom i Duhom‘ (Jn. 3, 5).“ Zbog toga neki smatraju da će oni koji umru, a da nisu bili kršteni otići u pakao ili na neki drugi način patiti.

Međutim, mnogi drugi misle da je takvo verovanje besmisleno. Milioni ljudi su umrli ne poznajući Bibliju. Da li su oni osuđeni na večne muke? Šta Biblija kaže o tome?

NADA KOJU PRUŽA BIBLIJA

Biblija jasno pokazuje šta Bog misli o onima koji u toku života nisu saznali za njegovu volju. U Delima apostolskim 17:30 stoji utešna misao: „Bog se ne obazire na vremena takvog neznanja.“ Koju nadu onda Biblija pruža onima koji su umrli, a da nisu imali priliku da uče o Bogu?

Šta znači Isusovo obećanje: „Bićeš sa mnom u raju“?

Odgovor se može naći u Isusovim rečima. Kada mu je zločinac koji je umirao pored njega rekao: „Seti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo“, Isus mu je odgovorio: „Zaista, kažem ti danas, bićeš sa mnom u raju“ (Luka 23:39-43).

Da li je Isus ovom čoveku obećao da će biti na nebu? Ne, jer taj čovek nije bio ’ponovo rođen‘ od vode i duha, što je uslov za ulazak u nebesko Kraljevstvo (Jovan 3:3-6). Isus mu je obećao da će biti u raju. Budući da je bio Jevrejin, ovaj čovek je sigurno znao za raj na zemlji — edenski vrt — o kom se govori na početku Biblije (Postanak 2:8). Isusovo obećanje mu je ulilo nadu da će uskrsnuti kada zemlja ponovo bude raj.

Štaviše, Biblija obećava da će „Bog uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15). „Nepravednici“ su oni koji se nisu držali Božjih pravednih merila jer nisu znali šta je Božja volja. Isus će uskrsnuti nepravednog zločinca, kao i milione, a možda i milijarde drugih koji su umrli a nisu poznavali Božju volju. Oni će u raju na zemlji biti poučeni Božjim merilima i imaće priliku da dokažu da vole Boga time što će postupati onako kako on želi.

 KADA USKRSNU NEPRAVEDNICI

Kada nepravednici uskrsnu, da li će im se suditi na osnovu onoga što su činili u prošlosti? Neće. U Rimljanima 6:7 piše: „Ko je umro, oslobođen je od svog greha.“ Nepravednici su smrću platili svoje grehe. Dakle, sudiće im se na osnovu onoga što budu radili nakon uskrsenja, a ne po onome što su činili pre smrti, dok nisu poznavali Boga. Zašto je to dobro?

Nakon uskrsenja će nepravednici imati priliku da saznaju Božje zakone. Oni će im biti otkriveni kada se otvore „svici“ koji se pominju u biblijskoj knjizi Otkrivenje. Tada će im se suditi „prema njihovim delima“, to jest po tome da li će slušati Božje zakone ili ne (Otkrivenje 20:12, 13). Za mnoge nepravednike to neće biti druga šansa, nego prva prilika da dobiju večni život na zemlji tako što će saznati šta je Božja volja i živeti po njoj.

Ovo biblijsko učenje mnogima pomaže da ojačaju veru u Boga. Među njima je i žena po imenu Jong Sug, koja je odrasla u pobožnoj katoličkoj porodici. Neki njeni rođaci su bili sveštenici. Pošto je želela da postane časna sestra, otišla je u samostan, ali tamo se razočarala i zato ga je napustila. Pored toga, nije mogla da se pomiri sa učenjem o paklu, jer joj nije bilo jasno kako bi Bog pravde i ljubavi mogao da večno muči ljude vatrom.

U to vreme, srela je Jehovine svedoke koji su joj pokazali sledeće reči iz Biblije: „Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega, niti više imaju platu“ (Propovednik 9:5). Pomogli su joj da shvati da se njeni preci ne muče u paklu, već da spavaju smrtnim snom i čekaju uskrsenje.

Jong Sug je razumela da mnogi nikada nisu čuli za istinu iz Biblije i zato je ozbiljno shvatila Isusove reči zabeležene u Mateju 24:14: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj.“ Ona sada propoveda dobru vest i prenosi drugima divnu nadu iz Biblije.

„BOG NIJE PRISTRAN“

Biblija kaže: „Bog nije pristran, nego iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:34, 35). Upravo takva savršena merila očekujemo od Boga, za koga se kaže da „voli pravednost i pravdu“ (Psalam 33:5).