Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE

Može li iko predvideti budućnost?

Može li iko predvideti budućnost?

Svi razmišljamo o budućnosti. Želimo da znamo kakav život čeka nas i one koje volimo. Zato se pitamo: ’Hoće li moje dete živeti u boljem svetu? Da li će zemlja biti uništena u nekoj strašnoj katastrofi? Mogu li nešto učiniti sada da bih imao bolju budućnost?‘ Ta znatiželja je svojstvena svakom čoveku — po prirodi ne volimo neizvesnost i čeznemo za sigurnošću, redom i stabilnošću. Kad bismo bili sigurni u to šta nas čeka u budućnosti, mogli bismo se fizički i psihički pripremiti.

Onda, šta nas čeka u budućnosti? Da li to iko zna? Oni koji tvrde da mogu predvideti budućnost ponekad pogode, ali češće promaše. S druge strane, za Boga se kaže da može precizno predvideti buduće događaje. U njegovoj Reči stoji: „Od početka javljam šta će na kraju biti, od davnina javljam ono što još nije bilo“ (Isaija 46:10). Koliko je on uspešan u tome?

PRECIZNOST BOŽJIH PROROČANSTAVA

Zašto treba da nas zanima s kolikom su se preciznošću ispunila Božja proročanstva? Ako biste pratili vremensku prognozu koja duži period tačno predviđa vreme za svaki dan, sigurno biste imali poverenja u nju. Zato bi vas zanimalo šta ona kaže za sutrašnji dan. Slično tome, ako saznate da su se Božja proročanstva iz prošlosti svaki put ispunila, nema sumnje da biste hteli da znate šta on kaže za našu budućnost.

Rekonstruisane zidine drevne Ninive

UNIŠTENJE VELIKOG GRADA.

Zamislite kada bi neko tačno predvideo da će jedan veliki grad, koji je vekovima bio moćan, doživeti propast. Upravo tako nešto je Bog preko jednog svog sluge prorekao — bilo je to uništenje Ninive (Sofonija 2:13-15). Šta je  istorija zabeležila o tome? U sedmom veku pre n. e., verovatno oko 15 godina nakon što je to Bog prorekao, Vavilonci i Međani su napali i pokorili Ninivu. Osim toga, Bog je konkretno rekao da će se Niniva „u pustoš pretvoriti, u bezvodni kraj poput pustinje“. Da li se to desilo? Jeste. Iako se taj grad sa svojim predgrađima prostirao na oko 520 kvadratnih kilometara, osvajači ga nisu zaposeli i iskoristili njegove mogućnosti, kao što bi svako očekivao. Oni su ga potpuno uništili. Da li bi ijedan politički analitičar mogao predvideti te događaje s takvom preciznošću?

LJUDSKE KOSTI ĆE BITI SPALJENE.

Ko bi se usudio da prorekne — 300 godina unapred — ime i poreklo čoveka koji će spaliti ljudske kosti na oltaru, kao i ime grada gde će se nalaziti taj oltar? Ako bi se takvo neobično proročanstvo ispunilo, sigurno bi se nadaleko čulo za onog ko ga je izgovorio. Nešto slično desilo se u biblijsko vreme. Jedan Božji sluga je prorekao: „U Davidovom domu rodiće se sin koji će se zvati Josija.“ Za njega je prorekao da će „spaliti ljudske kosti“ na oltaru u gradu koji se zvao Vetilj (1. Kraljevima 13:1, 2). Oko tri veka kasnije, kralj po imenu Josija — što nije često ime u Bibliji — rodio se u Davidovoj kraljevskoj lozi. Baš kao što je bilo prorečeno, „poslao je ljude da izvade kosti iz grobova. Onda je te kosti spalio na oltaru“ u Vetilju (2. Kraljevima 23:14-16). Da li je ijedan čovek sam od sebe mogao proreći takve detalje?

Božji proroci su s neverovatnom preciznošću ukazivali na pad Vavilona

KRAJ JEDNOG CARSTVA.

Bilo bi zaista impresivno ako bi neko predvideo ime nekog čoveka — mnogo pre njegovog rođenja — koji će poraziti moćnu svetsku silu, i čak otkrio neobičnu strategiju koju će koristiti. Bog je prorekao da će čovek po imenu Kir krenuti u osvajanje jednog naroda. Taj Kir će takođe osloboditi zarobljene Jevreje i podržaće izgradnju njihovog svetog hrama. Pored toga, Bog je prorekao da će Kirova vojna strategija obuhvatati isušivanje reke i  ukazao je da će vrata grada ostati otvorena, što će vojsci olakšati ulazak (Isaija 44:27–45:2). Da li su se svi ti detalji ispunili? Istoričari su potvrdili da je Kir zaista osvojio Vavilon. Njegova vojska je izvela neobičan inženjerski poduhvat i skrenula tok reke na kojoj je taj grad ležao, čime su se ispunile reči o isušivanju reke. Štaviše, vojska je ušla u grad kroz vrata koja su ostala otvorena. Kir je zatim oslobodio Jevreje i dozvolio im da ponovo izgrade svoj hram u Jerusalimu. Bilo je to zaista neobično, jer Kir nije služio jevrejskom Bogu (Jezdra 1:1-3). Ko bi osim Boga mogao proreći takve detalje jednog istorijskog događaja?

Spomenuli smo tri primera koji pokazuju s kakvom preciznošću Bog proriče buduće događaje. A ima ih još mnogo. Isus Navin, koji je jedno vreme predvodio izraelski narod, rekao je: „Dobro znate svim svojim srcem i svom svojom dušom da od svih dobrih obećanja koja vam je dao Jehova, vaš Bog, nijedno obećanje nije ostalo neispunjeno; sva su se ispunila. Nijedna reč nije ostala neispunjena“ (Isus Navin 23:1, 2, 14). Taj narod nije mogao da porekne da su se sva Božja obećanja i proročanstva ispunila sa stoprocentnom tačnošću. Kako Bog to uspeva? Postoje velike razlike između Božjih proročanstava i ljudskih predviđanja. To je veoma važno da znamo jer je Bog dao značajna proročanstva o bliskoj budućnosti, što sigurno utiče na svakog od nas.

BOŽJA PROROČANSTVA NASUPROT LJUDSKIM PREDVIÐANJIMA

Ljudska predviđanja se često zasnivaju na naučnim istraživanjima, analizama dostupnih činjenica i trendova ili čak na izjavama onih koji tvrde da imaju natprirodne moći. Nakon što iznesu svoje predviđanje, ljudi obično pasivno čekaju da vide šta će se desiti (Poslovice 27:1).

S druge strane, Bog zna sve činjenice. On potpuno razume čovekovu prirodu i njegove sklonosti i zato, kad to želi, može tačno predvideti kako će se neki pojedinci, pa i celi narodi ponašati. Ali on može i više od toga. Čak može da kontroliše ili menja neke faktore i zbivanja kako bi uticao na ishod nekog događaja. On kaže: „Reč koja izlazi iz mojih usta [...] izvršiće ono zbog čega sam je poslao“ (Isaija 55:11). Moglo bi se reći da Božja proročanstva liče na tačnu najavu onoga što će se desiti. On se uvek pobrine da se svako njegovo proročanstvo ispuni.

NAŠA BUDUĆNOST

Da li postoji pouzdan način da saznamo šta budućnost nosi nama i onima koje volimo? Kada bismo znali da se približava uragan, mogli bismo da preduzmemo potrebne mere da sačuvamo život. Slično je i s biblijskim proročanstvima. Bog je rekao da će uskoro u svetu nastupiti ogromne promene. (Videti okvir „ Šta Bog otkriva o budućnosti“.) Ta budućnost se prilično razlikuje od onoga što predviđaju mnogi takozvani stručnjaci.

Mogli bismo to da predstavimo ovako: Priča o našem svetu je već napisana. Ona ima svoj glavni zaplet i možete saznati kako će se završiti. Bog je rekao: „Od početka javljam šta će na kraju biti [...] Ja kažem: ’Moja namera će se ostvariti i učiniću sve što želim‘“ (Isaija 46:10). Vi i vaša porodica možete imati divnu budućnost koju nam Bog obećava. O tome možete porazgovarati s Jehovinim svedocima. Oni nisu vidoviti, ne tvrde da čuju glasove iz duhovnog sveta niti da imaju natprirodne moći da vide buduće događaje. Oni jednostavno proučavaju Bibliju, koja otkriva divne stvari koje Bog priprema za našu budućnost.