Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PITANJA ČITALACA

Zašto Bog dopušta da jači tlače slabije?

Zašto Bog dopušta da jači tlače slabije?

U Bibliji nalazimo zapise o tužnim primerima tlačenja slabijih. Tako nešto se desilo Navuteju. * Kralj Izraela Ahav je u desetom veku pre n. e. dopustio svojoj ženi, Jezavelji, da ubije Navuteja i njegove sinove kako bi on preuzeo njegov vinograd (1. Kraljevima 21:1-16; 2. Kraljevima 9:26). Zašto je Bog dopustio tako strašnu zloupotrebu moći?

„Bog [...] ne može da laže.“ (Titu 1:2)

Usredsredimo se na jedan važan razlog: Bog ne može da laže (Titu 1:2). Kakve to veze ima s tlačenjem? Na samom početku ljudske istorije, Bog je upozorio ljude da će pobuna protiv njega voditi do žalosnog ishoda — smrti. Tako se i dogodilo. Smrt je postala sastavni deo ljudskog postojanja od njihove pobune u Edenu. Prvi smrtni slučaj je bio upravo posledica nasilja. Desilo se to kada je Kain ubio svog brata Avelja (Postanak 2:16, 17; 4:8).

Od tada se cela ljudska istorija može ukratko opisati sledećim rečima: „Čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu“ (Propovednik 8:9). Da li se ove reči iz Biblije ispunjavaju? Jehova je upozorio Izraelce, svoj narod, da će ih kraljevi ugnjetavati i da će zbog toga vapiti za pomoć (1. Samuilova 8:11-18). Čak je i mudri kralj Solomon nametnuo narodu težak porez (1. Kraljevima 11:43; 12:3, 4). Zli kraljevi poput Ahava bili su još gori prema ljudima. Razmislite o sledećem: Da je Bog sprečio sve to ugnjetavanje, zar ne bi zapravo ispalo da je lagao?

„Čovek vlada nad čovekom na nesreću njegovu.“ (Propovednik 8:9)

Ne treba da zaboravimo da je Satana tvrdio da ljudi služe Bogu iz sebičnih motiva (Jov 1:9, 10; 2:4). Ako bi Bog sačuvao sve svoje sluge od ugnjetavanja, zar to ne bi išlo u prilog Sataninoj tvrdnji? A ukoliko bi sve ljude sačuvao od patnje, zar ne bi učestvovao u još većoj laži? Naime, mnogi bi zaključili da ljudi mogu uspešno vladati bez Boga. Ali Božja Reč kaže upravo suprotno — čovek nikako ne može upravljati sobom (Jeremija 10:23). Tek će pod vlašću Božjeg Kraljevstva nepravda nestati.

Da li to onda znači da Bog ne čini ništa u vezi s tlačenjem? Nikako. Evo dve stvari koje on čini: Kao prvo, on razotkriva taj problem, prikazuje nasilje u pravom svetlu. Na primer, u svojoj Reči je izneo sve detalje o Jezaveljinoj zlobnoj zaveri protiv Navuteja. U njoj se takođe govori da se iza tih zlodela krije jedan moćni vladar, koji pokušava da ostane u senci (Jovan 14:30; 2. Korinćanima 11:14). Biblija kaže da je to Satana Ðavo. Dakle, time što nam Bog govori šta je zlo i tlačenje, i ko stoji iza toga, on nam pomaže da prepoznamo zlo i klonimo ga se. Ako to budemo činili, omogućiće nam večnu budućnost.

Kao drugo, Bog nam pruža nadu u svet bez patnje. To što je razotkrio, osudio i kaznio Ahava i Jezavelju, kao i mnoge druge poput njih, uverava nas da će on jednog dana kazniti sve koji danas čine zlo (Psalam 52:1-5). Bog nam takođe garantuje da će zbog onih koji ga vole uskoro otkloniti sve tužne posledice zlodela. * Tada će verni Navutej i njegovi sinovi oživeti, i to na rajskoj zemlji u kojoj neće biti nepravde (Psalam 37:34).

^ odl. 3 Videti članak „Primeri vere“ u ovom izdanju.

^ odl. 8 Videti 11. poglavlje knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.