Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Da li je Biblija zaista Božja Reč?

S pravom bismo očekivali da je Božja Reč po mnogo čemu jedinstvena, a to Biblija jeste. Milijarde Biblija je odštampano na više stotina jezika. Njena mudrost ima moć da napravi bolje ljude. (Pročitajte 1. Solunjanima 2:13 i 2. Timoteju 3:16.)

Znamo da je Biblija, to jest Sveto pismo, od Boga zato što tačno proriče budućnost. To ne može nijedan čovek. Osmotrimo, na primer, knjigu proroka Isaije. U jednoj pećini blizu Mrtvog mora pronađen je jedan njen primerak, koji datira više od sto godina pre Isusovog rođenja. U njoj se kaže da će Vavilon postati nenastanjeno mesto. To se ispunilo mnogo godina nakon Isusove službe na zemlji. (Pročitajte Isaiju 13:19, 20 i 2. Petrovu 1:20, 21.)

Kako je Biblija bila pisana?

Nju je pisalo oko 40 osoba u periodu od oko 1 600 godina. Sve što su oni pisali odnosilo se na jednu temu i zbog toga ne postoje protivrečnosti. Kako je to moguće? Bog je vodio njihovo pisanje. (Pročitajte 2. Samuilovu 23:2.)

Bog se onima koji su pisali njegovu Reč najčešće obraćao putem anđela, vizija i snova. Obično bi u njihov um stavio glavnu ideju, a zatim dopustio da oni izaberu reči kojima će preneti njegovu poruku. (Pročitajte Otkrivenje 1:1; 21:3-5.)