Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 POUČIMO SVOJU DECU

Isus Hrist — beba ili moćan kralj?

Isus Hrist — beba ili moćan kralj?

U decembru i januaru se širom sveta mogu videti slike ili figure Isusa kao bebe u jaslama. Jasle su dugačko korito iz kog životinje jedu seno. Šta misliš, zašto ne treba da nam bude važno samo njegovo rođenje? * Kasnije ćemo videti da on danas ima jednu važnu ulogu. Hajde da najpre vidimo šta se desilo pastirima koji su jedne noći boravili na vitlejemskim poljima i šta možemo naučiti od njih.

Pred njima se odjednom pojavio anđeo i rekao im: ’Danas vam se rodio Spasitelj — Hrist, Gospod.‘ Takođe im je rekao: „Naći ćete dete povijeno i položeno u jasle.“ Istog časa se pojavilo mnoštvo anđela koji su ’hvalili Boga‘.

Kako bi se osećao kada bi čuo anđele kako hvale Boga?— Kada su to pastiri čuli, bili su veoma srećni! „Pođimo u Vitlejem“, rekli su oni, „da vidimo to što [...] se dogodilo.“ Tamo su našli „Mariju i Josifa i dete položeno u jasle“.

I drugi su stigli u Vitlejem i kada su od pastira čuli šta se dogodilo, svi su se zadivili. Da li si i ti srećan što znaš sve te divne stvari?— Svi mi koji volimo Boga jesmo. Hajde da vidimo zašto je Isusovo rođenje donelo toliko radosti. Da bismo to razumeli, moramo da se vratimo u vreme pre nego što se Marija udala.

Jednog dana je anđeo po imenu Gavrilo posetio Mariju. Rekao joj je da će roditi sina koji će „biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega“. „On će vladati kao kralj“, nastavio je Gavrilo, „i njegovom kraljevstvu neće biti kraja.“

Marija je želela da zna kako će se to desiti, budući da ona nema muža. Zato joj je Gavrilo  rekao: „Sveti duh doći će na tebe i sila Svevišnjega zaseniće te. Zato će dete koje ćeš roditi biti sveto, Božji Sin.“ Bog je sa neba preneo život svog Sina u Marijin stomak i on se rodio kao beba — to je stvarno bilo veliko čudo!

Da li si možda negde video scenu Isusovog rođenja sa tri „mudraca“?— U nekim zemljama se to često može videti u vreme Božića. Ali ti prikazi nisu tačni. Ti „mudraci“ ili „kraljevi“ zapravo su bili astrolozi. Bavili su se onim što Bog osuđuje. Pogledajmo šta se desilo kada su oni stigli. Biblija kaže: „Ušli su u kuću i videli dete s Marijom, njegovom majkom.“ Dakle, Isus tada nije bio beba u jaslama, već dete i živeo je u kući s roditeljima.

Kako su astrolozi pronašli Isusa?— Oni su pratili nešto nalik na zvezdu. Ona ih nije vodila u Vitlejem, nego u Jerusalim kod kralja Iroda. Biblija kaže da je Irod želeo da nađe Isusa da bi ga ubio. Razmisli sada o sledećem. Ko je onda vodio astrologe do Iroda?— To nije bio istiniti Bog, Jehova, već njegov neprijatelj, Satana Ðavo!

Satana želi da ljudi vide Isusa kao bespomoćnu bebu. Ali anđeo Gavrilo je rekao Mariji: „On će vladati kao kralj [...] i njegovom kraljevstvu neće biti kraja.“ To se ispunjava sada. Isus ima važnu ulogu kao Kralj na nebu i uskoro će uništiti sve Božje neprijatelje. Pošto znamo da je Isus sada moćan Kralj, to treba da kažemo i drugima.

^ odl. 3 Ukoliko čitate s detetom, crta treba da vas podseti da zastanete i podstaknete dete da se izrazi.