Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 S NASLOVNE STRANE

Pornografija — bezazlena zabava ili smrtonosni otrov?

Pornografija — bezazlena zabava ili smrtonosni otrov?

Danas je svet preplavljen pornografijom. * Može se naći u reklamama, modnoj industriji, filmovima, muzici, časopisima, video-igricama, na televiziji, mobilnim uređajima, veb-sajtovima i onlajn servisima za razmenu fotografija. Čini se da je pornografija istaknuta odlika savremenog društva. Sve više ljudi širom sveta dolazi u kontakt sa takvim sadržajem, i to više nego ikada ranije. (Videti okvir  „Neki podaci o pornografiji“.)

Pored toga, menjaju se i kriterijumi. Profesorka Gejl Dajns o tome piše: „Dostupan sadržaj je danas toliko ekstreman da je ono što je nekada smatrano tvrdom pornografijom sada postalo prihvaćeno.“

Kakvo je vaše mišljenje? Da li je pornografija bezazlena zabava, smrtonosan otrov ili nešto između? Isus Hrist je rekao: „Svako dobro drvo donosi dobar plod, a svako loše drvo donosi bezvredan plod“ (Matej 7:17). Kakve plodove donosi pornografija? Da bismo došli do odgovora, osmotrimo nekoliko važnih pitanja.

 Kako pornografija utiče na osobu?

ŠTA KAŽU STRUČNJACI: Pornografija stvara snažnu zavisnost, a neki stručnjaci i terapeuti poistovećuju je sa uzimanjem kokaina.

Brajan, * koji je bio zavisnik od internet pornografije, priseća se: „Ništa me nije moglo zaustaviti. Kao da sam bio u nekom transu. Doslovno bih se tresao i imao glavobolje. Borio sam se protiv toga, ali zavisnost je trajala godinama.“

Osobe koje se prepuste pornografiji obično prikrivaju svoju naviku. Postaju tajnovite i sklone lukavstvu. Ne iznenađuje što se mnogi osećaju otuđeno, nervozno i depresivno. Često ih je sramota ili osećaju bes, a u nekim slučajevima se javljaju i samoubilačke misli. „Bio sam sve više odsutan i očajan“, kaže Sergej, koji je na svoj mobilni telefon skoro svakodnevno preuzimao pornografski sadržaj. „Mučio me je osećaj bezvrednosti, krivice i usamljenosti, i nisam video izlaz. Nisam tražio pomoć jer me je bilo sramota i bio sam uplašen.“

Čak i kratkotrajan ili slučajan susret sa pornografijom može štetno uticati na osobu. Svedočeći pred odborom američkog Senata, doktorka Džudit Rajzman, jedan od vodećih stručnjaka na polju pornografije, izjavila je: „Pornografske slike se urezuju i trajno utiču na mozak. Istog časa i protiv naše volje ostavljaju dubok biohemijski trag u memoriji, koji je gotovo nemoguće izbrisati.“ Devetnaestogodišnja Suzan, koja je došla u kontakt sa pornografijom na internetu, priseća se: „Slike su mi se utisnule u um. Vraćaju se kad se najmanje nadam. Osećam kao da nikada neće u potpunosti nestati.“

ZAKLJUČAK: Pornografija zarobljava žrtve i onemogućava im normalan život (2. Petrova 2:19).

Kako pornografija utiče na porodicu?

ŠTA KAŽU STRUČNJACI: „Pornografija razara brakove i porodice“ (The Porn Trap, Vendi i Lari Molc).

Pornografija nanosi štetu bračnim parovima i porodicama time što

Biblija poručuje onima koji su u braku da ’ne budu neverni‘ jedno drugom (Malahija 2:16). Neverstvo može razoriti brak i dovesti  do razdvajanja ili razvoda. Zbog toga takođe ispaštaju i deca.

Pornografija može i na direktniji način da naudi deci. Pomenuti Brajan objašnjava: „Kada sam imao oko deset godina, slučajno sam naleteo na očeve pornografske časopise dok sam se igrao žmurke. Počeo sam da ih gledam u tajnosti a da nisam ni bio svestan zašto su me te slike privlačile. Tako je nastao začaran krug iz kojeg nisam mogao da izađem čak ni godinama kasnije.“ Istraživanja pokazuju da pornografija može uticati na adolescente da ranije postanu seksualno aktivni, kao i da postanu promiskuitetni, emocionalno i psihički nestabilni, i da pribegavaju seksualnom nasilju.

ZAKLJUČAK: Pornografija truje međuljudske odnose i ne donosi ništa drugo do bol u srcu (Poslovice 6:27).

 Šta Biblija kaže o pornografiji?

BOŽJA REČ KAŽE: „Usmrtite, dakle [...] u vašim udovima: blud, nečistoću, polnu požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo“ (Kološanima 3:5).

Jednostavno rečeno, Jehova * Bog mrzi pornografiju. To ne znači da osuđuje polne odnose. Naprotiv, stvorio je ljude sa sposobnošću da uživaju u intimnim odnosima unutar braka. Na taj način, bračni partneri se mogu emocionalno zbližiti i deliti radost roditeljstva (Jakovljeva 1:17).

Zašto onda možemo tvrditi da je Jehova protiv pornografije? Osmotrimo samo neke razloge.

ZAKLJUČAK: Pornografija može narušiti nečije prijateljstvo sa Bogom (Rimljanima 1:24).

Međutim, Jehova saoseća sa onima koji žele da se izbave iz zamke pornografije. U Bibliji piše: „Jehova je milosrdan i milostiv, spor na gnev i pun dobrote. Jer on dobro poznaje građu našu, pamti da smo prah“ (Psalam 103:8, 14). Poziva ponizne osobe da mu se obrate kako bi im „pokazao milosrđe i iskazao nezasluženu dobrotu kad [im] zatreba pomoć“ (Jevrejima 4:16; videti okvir  „Pobediti zavisnost od pornografije“).

Brojni pojedinci su prihvatili pomoć od Boga. Da li to donosi rezultate? Zapazite šta Biblija kaže o nekima koji su se oslobodili štetnih navika: „Oprani ste, posvećeni ste, proglašeni ste pravednima u imenu našeg Gospoda Isusa Hrista i duhom našeg Boga“ (1. Korinćanima 6:11). Kao i apostol Pavle, oni mogu da izjave: „Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:13).

Suzan, koja se oslobodila zavisnosti od pornografije, kaže: „Jehova je jedini koji ti može pomoći da se oporaviš. Ako tražiš njegovu pomoć i vođstvo, bićeš čist u njegovim očima. On te neće izneveriti.“

^ odl. 3 Izraz „pornografija“ se odnosi na otvoreno prikazivanje intimnih delova tela i polnih radnji, s ciljem da se kod gledalaca, čitalaca ili slušalaca izazove uzbuđenje. Tu spadaju slike, kao i materijal za čitanje i slušanje.

^ odl. 8 Imena u ovom članku su promenjena.

^ odl. 25 Sveto pismo otkriva da je Jehova Božje ime.