Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Može li se verovati religiji u pogledu morala?

Može li se verovati religiji u pogledu morala?

„Mnogi s kojima sam išla na fakultet govorili su da su pobožni“, kaže Silvija, koja radi u gerontološkoj službi. „Ali to ih nije sprečavalo da varaju na ispitima i drogiraju se. Religija nije imala nikakvog uticaja na njihov život.“

Lajonel kaže: „Moje kolege lažu i uzimaju bolovanje iako nisu bolesni. Za njih je religija poput komada nameštaja koji služi samo za pokazivanje a ne koristi se.“

U pogledu morala, religija nema veliki uticaj na život većine ljudi. Danas su mnogi ’naizgled pobožni, ali ne žive pobožno‘ (2. Timoteju 3:5). Verske vođe im ne daju dobar primer niti ih poučavaju iz Svetog pisma da žive moralno. Uopšte ne čudi što mnogi misle da Bogu nije važno kakav život vode.

ŠTA BIBLIJA NAUČAVA?

Iz Biblije se vidi da Bog ima osećanja i da mu je veoma stalo do toga kako postupamo. Drevni Izraelci su ga žalostili kada su se bunili protiv njega (Psalam 78:40). Međutim, kada se osoba koja je loše postupala iskreno pokaje i promeni, na nebu nastaje velika radost (Luka 15:7). Kada čovek uvidi kakve divne osobine ima naš nebeski Otac, u njemu raste ljubav prema Bogu, koja ga pokreće da voli ono što Bog voli i mrzi ono što Bog mrzi (Amos 5:15).

ŠTA SE MOŽE REĆI ZA JEHOVINE SVEDOKE?

U novinama Deseret News iz Solt Lejk Sitija, u Juti, pisalo je da Jehovini svedoci „unapređuju snažne porodične veze i podstiču ljude da budu marljivi i pošteni“. Takođe je rečeno: „Njihovi članovi se pridržavaju čvrstih moralnih načela. Oni smatraju da su pušenje, opijanje, drogiranje, kockanje, promiskuitet i homoseksualnost postupci koji udaljavaju čoveka od Boga.“

Da li verske vođe pomažu vernicima da žive po Božjim moralnim merilima?

Kako Svedocima pomaže to što uče o Božjim osobinama? „Nepoštenje je uobičajeno u poslu kojim se bavim“, kaže Silvija. „Bilo bi lako podleći uticaju sredine. Ali pošto znam Jehovino * gledište o tome, želim da budem poštena. Srećna sam i osećam unutrašnji mir.“ Silvija je sigurna da joj je život bolji zahvaljujući verskim ubeđenjima kojih se drži.

^ odl. 9 Sveto pismo otkriva da je Jehova Božje ime.