Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Postoji li religija kojoj se može verovati?

Postoji li religija kojoj se može verovati?

Ako ste se razočarali u neku religiju, možda ste izgubili poverenje u sve njih. Ali nemojte odbaciti mogućnost da ipak postoji religija kojoj se može verovati. Kad je bio na zemlji, Isus je poučavao svoje sledbenike da žive po Božjim merilima. Još uvek postoje pravi Hristovi sledbenici, ljudi koji se savesno drže hrišćanskih merila. Gde ih možete pronaći?

Estel, pomenuta na prethodnim stranama, kaže: „Želja da bolje razumem Bibliju ispunila mi se kad sam počela da je proučavam s Jehovinim svedocima. Brzo sam razumela reči iz Jovana 8:32, gde piše: ’Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi.‘“

Rej, koga smo takođe ranije pomenuli, kaže: „Proučavajući Bibliju s Jehovinim svedocima, uvideo sam da Bog nije odgovoran za ljudsku patnju. Premda ima dobre razloge što je dopušta, laknulo mi je kad sam saznao da on obećava da će je uskoro ukloniti.“

Mora se priznati da u ovom moralno iskvarenom svetu nije lako postupati drugačije, takoreći plivati uzvodno. Ali moguće je. Mnogi bi voleli da im neko pomogne da razumeju Bibliju i primene njena načela. Zato Jehovini svedoci besplatno proučavaju Bibliju s milionima širom sveta. Svake sedmice, mnoštvo ljudi saznaje šta Biblija zaista naučava, što ih približava Stvoritelju i donosi im pravu sreću. *

Slobodno pitajte Jehovine svedoke zašto imaju poverenja u svoju religiju

Kad sledeći put sretnete Jehovine svedoke, slobodno ih pitajte zašto imaju poverenja u svoju religiju. Ispitajte njihova učenja i da li oni zaista žive u skladu s hrišćanskim merilima. Zatim sami zaključite da li postoji religija kojoj se može verovati.

^ odl. 5 Više informacija može se naći u knjizi Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.