Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 RAZGOVOR O JEDNOJ BIBLIJSKOJ TEMI

Da li je Bogu stalo do ljudi koji pate?

Da li je Bogu stalo do ljudi koji pate?

Sledi jedan uobičajen razgovor između Jehovinog svedoka i osobe kojoj je pokucao na vrata. Zamislimo da je Svedokinja po imenu Monika posetila ženu koja se zove Sofija.

ZAŠTO JE DOZVOLIO DA SE TO DESI?

Monika: Danas svima u ovom kraju uručujem traktat Da li želite da saznate istinu? Ovo je primerak za vas.

Sofija: Da li se radi o religiji?

Monika: Da. Vidite, na prvoj strani se nalazi šest pitanja. Koje od njih...

Sofija: Izvinite, ja vam nisam pravi sagovornik.

Monika: Da li biste mi rekli zašto?

Sofija: Pravo da vam kažem, nisam sigurna ni da li Bog postoji.

Monika: Cenim što ste iskreni. Ako smem da pitam, da li ste uvek tako mislili?

Sofija: Ne, kao malu su me vodili u crkvu. Ali odavno sam prestala da idem.

Monika: Nije mi cilj da vam namećem svoja verovanja. Ali volela bih da znam da li postoji neki poseban razlog što sumnjate u postojanje Boga?

Sofija: Moja majka je doživela saobraćajni udes pre 17 godina.

Monika: Da li je bilo ozbiljno?

Sofija: Ostala je paralizovana.

Monika: Žao mi je. Sigurno vam je jako teško.

Sofija: Stalno se pitam: ako ima Boga, zašto je dozvolio da se to desi? Zašto dopušta da toliko patimo?

DA LI JE POGREŠNO PITATI ZAŠTO?

Monika: Razumljivo je što se tako osećate i što imate takva pitanja. Kada patimo, normalno je da se pitamo zašto nam se to dešava. To su se pitale i neke pobožne osobe o kojima se govori u Svetom pismu. Evo, mogu da vam pokažem jedan primer.

Sofija: Može.

Monika: Vidite šta je prorok Avakum pitao Boga. To je zabeleženo u Avakumu, 1. poglavlju, 2. i 3. stihu: „Jehova, dokle ću vapiti, a da ti ne čuješ? Dokle ću te zbog nasilja zvati u pomoć, a da ti ne spaseš? Zašto me puštaš da vidim zlo?“ Da li vam ovo liči na pitanja koja ste vi postavili?

Sofija: Da.

Monika: Bog nije prekorio Avakuma što je postavio ta pitanja niti mu je rekao da nema dovoljno vere.

Sofija: Zanimljivo.

JEHOVI JE TEŠKO KAD MI PATIMO

Monika: U Bibliji piše da Bog zapaža ljudsku patnju i da mu je stalo do ljudi koji pate.

Sofija: Nisam to znala.

Monika: Pokazaću vam jedan primer koji stoji u Izlasku 3:7. Da li biste ga vi pročitali?

Sofija: Može. „Jehova je još rekao: ’Video sam nevolju svog naroda u Egiptu, čuo sam njihov vapaj zbog onih koji ih teraju na rad i dobro znam muke koje podnose.‘“

Monika: Prema ovome što smo pročitali, da li Bog zapaža kad ljudi pate?

Sofija: Izgleda da zapaža.

Monika: Dakle, on je svestan onoga što se dešava, ali i više od toga. Pogledajte  ponovo poslednji deo koji smo pročitali. Bog je rekao: „Dobro znam muke koje podnose.“ Da li bi rekao tako nešto da je hladan i nezainteresovan za ljude?

Sofija: Ne, ne bi.

Monika: Naravno, jedno je zapaziti šta se nekome dešava, a sasvim drugo biti dirnut i nešto preduzeti.

Sofija: Slažem se.

Monika: S tim na umu, hajde da vidimo još jedno mesto u Bibliji gde se spominje patnja Božjih slugu. To je Isaija 63:9. Na početku stoji: „U svim nevoljama njihovim i on je osećao bol.“ Da li je Boga doticala patnja njegovih slugu?

Sofija: Da, tako izgleda.

Monika: Bogu je veoma stalo do nas i teško mu je kad patimo. Kad smo nesrećni, to i njega boli.

ZAŠTO TOLIKO ČEKA?

Monika: Pre nego što pođem, htela bih da vam iz Svetog pisma pokažem još nešto.

Sofija: U redu.

Monika: Vidite šta u Jeremiji 10:12 piše o Božjoj moći. Možete li vi pročitati?

Sofija: Naravno. „On je svojom silom zemlju načinio, mudrošću svojom plodno tlo je učvrstio i razumom svojim nebesa razapeo.“

Monika: Da li se slažete da je Bogu bila potrebna ogromna moć da bi stvorio toliki svemir i sve u njemu?

Sofija: Sigurno.

Monika: Onda, ako je Bog toliko moćan da je mogao stvoriti sve oko nas, zar nije logično zaključiti i da je dovoljno moćan da upravlja svime što je stvorio?

Sofija: Jeste.

Monika: Rekli ste da vam je teško što je vaša majka doživela nesreću. Da imate moć da je odmah izlečite, da li biste to uradili?

Sofija: Naravno. Volim svoju majku i ne želim da pati.

Monika: Razmislite šta to znači. Iz Biblije vidimo da Bog zapaža kad patimo, da saoseća s nama i da ima neverovatnu moć. Možete li zamisliti koliko mora da se savladava da odmah ne ukloni našu patnju?

Sofija: Nikada nisam razmišljala na taj način.

Monika: Onda mora da Bog ima dobar razlog što se još nije umešao i otklonio probleme koji nas muče. *

Sofija: Hm, pretpostavljam da je tako.

Monika: Možda bismo sledeći put mogle da vidimo šta Biblija kaže o tome. Da li ste kod kuće u ovo vreme sledeće nedelje?

Sofija: Da, biću kod kuće.

Monika: Odlično. Ja sam Monika, a vi?

Sofija: Sofija.

Monika: Drago mi je. Vidimo se sledeće nedelje.

Sofija: Doviđenja. *

Da li imate neko biblijsko pitanje na koje biste voleli da dobijete odgovor? Da li ste radoznali u pogledu nekog verovanja ili aktivnosti Jehovinih svedoka? Ako je tako, nemojte se ustručavati da postavite to pitanje kada vas sledeći put poseti neki Svedok. Njemu će biti drago da razgovara s vama o tome.

^ odl. 53 Više informacija se može naći u 11. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.

^ odl. 60 U jednom od narednih članaka u ovoj rubrici biće reči o tome zašto Bog dopušta patnju.