Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIBLIŽIMO SE BOGU

Jehova „nije pristran“

Jehova „nije pristran“

Da li ste nekada bili žrtva diskriminacije? Da li vam je ikada zbog boje kože, porekla ili socijalnog statusa odbijena molba, uskraćeno neko pravo ili ste doživeli neke druge neprijatnosti? Svakako niste jedini. Ali, postoji i dobra vest: Iako su takve nepravde danas uobičajene na zemlji, na nebu od njih nema ni traga. „Bog nije pristran“, rekao je apostol Petar s potpunim poverenjem. (Pročitajte Dela apostolska 10:34, 35.)

On je te reči izgovorio na veoma neobičnom mestu — u kući nejevrejina Kornelija. Petar, koji je poreklom Jevrejin, živeo je u vreme kada su Jevreji smatrali da su ostali narodi nečisti i nisu želeli da išta imaju s njima. Kako se onda našao u Kornelijevoj kući? Jednostavno rečeno, Jehova ga je tamo poslao. Petar je od Boga dobio viziju u kojoj je čuo: „Ne zovi poganim ono što je Bog očistio.“ On nije znao da je dan ranije i Kornelije imao viziju u kojoj mu je anđeo rekao da pozove Petra (Dela apostolska 10:1-15). Kada je Petar razumeo da je sve to vodio Jehova, izgovorio je te značajne reči.

„Sad zaista shvatam da Bog nije pristran“, rekao je Petar (Dela apostolska 10:34). Grčka reč koja je ovde prevedena sa „pristran“ doslovno znači „onaj koji gleda lica“. Jedan biblista to ovako objašnjava: „Možemo zamisliti sudiju koji videvši čoveka ne donosi presudu na osnovu činjenica, već na osnovu toga da li mu se taj čovek dopada ili ne.“ Međutim, Bog ne gleda lica, to jest nijedan čovek mu nije draži od drugog zbog pripadnosti nekoj rasi ili narodu, zbog socijalnog statusa i tome slično.

Jehova gleda šta je u našem srcu (1. Samuilova 16:7; Poslovice 21:2). Petar je o njemu još rekao: „Iz svakog naroda prihvata onog ko ga se boji i čini što je pravedno“ (Dela apostolska 10:35). Onaj ko se boji Boga zapravo ga poštuje, odaje mu čast i uzda se u njega. Ne želi da učini nešto čime bi ga razočarao. Činiti ono što je pravedno znači svesno raditi ono što je ispravno u Božjim očima. Jehovi je drag čovek čije srce je puno strahopoštovanja prema njemu i koji čini ono što je dobro (Ponovljeni zakoni 10:12, 13).

Kada Jehova gleda ljude, on vidi samo jednu rasu — ljudsku rasu

Ako osećate bolne posledice diskriminacije i predrasuda, sigurno ćete naći utehu u onome što je Petar rekao o Bogu. Jehova privlači ljude iz svih naroda (Jovan 6:44; Dela apostolska 17:26, 27). On uslišava molitve svojih slugu bez obzira na njihovu rasu, nacionalnost i socijalni status (1. Kraljevima 8:41-43). Možemo biti uvereni da kada Jehova gleda ljude, on vidi samo jednu rasu — ljudsku rasu. Da li biste želeli da saznate više o našem nepristranom Bogu?

Predlog za čitanje Biblije u junu:

Jovan 17-21Dela apostolska 1-10