Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Smisaon život — po uzoru na Isusa

Smisaon život — po uzoru na Isusa

„Živi kao što je on živeo.“ (1. Jovanova 2:6)

U PRETHODNOM članku smo videli da je Isus vodio smisaon život. Zato ako želimo da i naš život bude ispunjen, treba da oponašamo Isusa i primenjujemo njegove savete.

Jehova nas zapravo podstiče da to činimo, što se vidi iz citiranog stiha. Živeti kao što je Isus živeo znači da dozvolimo da njegov primer i učenja oblikuju čitav naš život. Tako ćemo steći Božje priznanje i imaćemo smisaon život.

Isus je iznosio načela koja nam mogu pomoći da živimo kao što je on živeo. Mnoga od tih načela nalaze se u njegovoj čuvenoj Propovedi na gori. Pogledajmo neka od njih i kako ih možemo primeniti.

NAČELO: „Srećni su oni koji su svesni svojih duhovnih potreba.“ (Matej 5:3)

KAKO OVO NAČELO DOPRINOSI SMISAONOM ŽIVOTU:

Isus je ukazao na čovekove urođene duhovne potrebe. Mi želimo da znamo odgovore na pitanja poput: Zašto smo ovde? Zašto ima toliko patnje? Da li Bog zaista brine za nas? Ima li života posle smrti? Ti odgovori su nam potrebni da bi naš život imao smisao. Isus je znao da pouzdane odgovore možemo naći samo na jednom mestu — u Božjoj Reči. U svojoj molitvi Ocu, Isus je rekao: „Tvoja reč je istina“ (Jovan 17:17). Može li nam Božja Reč zaista pomoći da zadovoljimo svoje duhovne potrebe?

PRIMER IZ ŽIVOTA:

Esa je pevao i svirao u popularnom bendu i bio je na dobrom putu da postane zvezda. Pa ipak, osećao je neku prazninu. „Iako sam uživao svirajući u bendu, imao sam utisak da je mom životu nedostajao pravi smisao“, kaže on. Međutim, kasnije je došao u kontakt s jednim Jehovinim svedokom. „Zasuo sam ga pitanjima“, priznaje Esa. „Njegovi logični odgovori na temelju Biblije probudili su radoznalost u meni. Zato sam odlučio da proučavam Bibliju s njim.“ Ono što je naučio duboko je uticalo na njega i doneo je odluku da svoj život preda Jehovi. „Ranije sam samo išao iz problema u problem, iz jedne krize u drugu“, kaže on. „Sada moj život ima pravi smisao.“ *

NAČELO: „Srećni su milosrdni.“ (Matej 5:7)

KAKO OVO NAČELO DOPRINOSI SMISAONOM ŽIVOTU:

Milosrđe obuhvata samilost prema drugima, dobrotu i obzirnost. Isus je bio milosrdan prema onima koji su patili. Duboka samilost ga je podsticala da preuzme inicijativu i ublaži patnju drugih (Matej 14:14; 20:30-34). Kada oponašamo Isusa u tome, bićemo srećni i naš život će imati smisao (Dela apostolska 20:35). Onima kojima je potrebna naša pomoć milosrđe možemo pokazati lepim rečima i delima. Da li ćemo se zbog toga zaista bolje osećati?

Marija i Karlos

PRIMER IZ ŽIVOTA:

Marija i njen suprug Karlos dobar su primer u pokazivanju milosrđa. Marijin otac je udovac i proteklih nekoliko godina je vezan za krevet. Marija i Karlos su ga doveli kod sebe i u potpunosti preuzeli brigu o njemu. Proveli su mnoge besane noći, često i u bolnici zbog komplikacija usled dijabetesa.  Njih dvoje priznaju da su ponekad zaista iscrpljeni. Ali kao što je Isus rekao, oni su srećni. Nalaze veliko zadovoljstvo u saznanju da Marijin otac dobija sve što mu je potrebno.

NAČELO: „Srećni su mirotvorci.“ (Matej 5:9)

KAKO OVO NAČELO DOPRINOSI SMISAONOM ŽIVOTU:

Kako nam to što nastojimo da budemo mirotvorci može pružiti smisao u životu? Primera radi, bolje ćemo se slagati s drugima. Dobro je da sledimo biblijski savet: „Ako je moguće, koliko od vas zavisi, budite u miru sa svim ljudima“ (Rimljanima 12:18). Među tim „svim ljudima“ nalaze se članovi naše porodice i oni koji ne dele naša verovanja. Da li će naš život zaista biti ispunjen ako se trudimo da to radimo?

Nair

PRIMER IZ ŽIVOTA:

Žena po imenu Nair godinama se suočava sa mnogim pritiscima zbog kojih joj nije lako da sačuva mir, posebno u porodici. Otkad ju je suprug napustio pre oko 15 godina, sama podiže decu. Jedan sin je imao problema sa drogom i često je gubio kontrolu nad sobom i pretio njoj i svojoj sestri. Nair veruje da joj je ono što je učila iz Svetog pisma dalo snagu da bude mirotvorac, čak i u tako teškim okolnostima. Trudi se da se ne prepire i ne svađa. Nastoji da bude ljubazna, saosećajna i da pokazuje razumevanje (Efešanima 4:31, 32). Sigurna je da joj to što je naučila da bude mirotvorac pomaže da bude u najboljim mogućim odnosima s porodicom i drugima.

ŠTA NAM DONOSI BUDUĆNOST

Ako primenjujemo Isusove mudre savete, bićemo srećni i zadovoljni. Međutim, da bi naš život imao pravi smisao, moramo znati šta nam nosi budućnost. Na kraju krajeva, da li život ima smisla ako čoveka čeka samo starost, bolest i smrt? Pa ipak, to je sada realnost.

Ali postoji dobra vest! Jehova je pripremio brojne blagoslove za one koji nastoje da ’žive kao što je Isus živeo‘. On obećava da će uskoro uspostaviti novi pravedni svet u kom će verni ljudi večno živeti i imati savršeno zdravlje — što je u skladu s njegovom prvobitnom namerom. Božja Reč kaže: „Evo Božjeg šatora među ljudima! Bog će prebivati među njima i oni će biti njegov narod i sam Bog biće s njima. On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo“ (Otkrivenje 21:3, 4).

Marija, 84-godišnja žena koju smo pomenuli u uvodnom članku, jedva čeka da vidi ispunjenje ovih reči. Da li biste i vi želeli da saznate više o „pravom životu“ kakav nas čeka pod vlašću Božjeg Kraljevstva? (1. Timoteju 6:19). Slobodno se obratite Jehovinim svedocima u vašem kraju ili pišite izdavačima ovog časopisa. *

^ odl. 18 Knjiga Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci, pomaže mnogima da tematski proučavaju Sveto pismo.