STRAŽARSKA KULA mart 2013. | Uskrsenje Isusa Hrista — zašto je značajno za nas

Da li je uskrsenje Isusa Hrista značajno za nas danas?

S NASLOVNE STRANE

Uskrsenje Isusa Hrista — da li se zaista dogodilo?

Pošto je uskrsenje Isusa Hrista jedno od najvažnijih biblijskih učenja, važno je da znamo da li se zaista dogodilo.

S NASLOVNE STRANE

Uskrsenje Isusa Hrista donosi život!

Zamislite večni život bez bola, patnje i tuge.

Da li ste znali?

Kakvi su bili judejski pogrebni običaji u prvom veku? Da li je Isus sahranjen u skladu s judejskim običajima?

PITANJA ČITALACA

Da li je Isus obećao zločincu život na nebu?

Isus je jednom zločincu obećao: „Bićeš sa mnom u raju.“ Na šta je on mislio?

ŽIVOTNA PRIČA

„Video sam, ali nisam razumeo“

Gluvi mladić po imenu Olivje suočio se s posebnim izazovima. Pročitajte kako je lično osetio Jehovinu pomoć.

PRIBLIŽIMO SE BOGU

„Koja je prva od svih zapovesti?“

Ono što Bog traži od nas može se sažeti u jednu jedinu reč.

POUČIMO SVOJU DECU

Petar i Ananija su lagali — koja je pouka za nas?

Dve osobe su lagale. Saznajte zašto je jednoj oprošteno a drugoj nije.

Pitanja i odgovori

Zašto se za Isusa kaže da je Božji Sin? Kada je on stvoren?

Još neke teme

Da li su Jehovini svedoci hrišćani?

Razmotrite zašto sebe smatramo hrišćanima i saznajte u čemu se razlikujemo od ostalih verskih grupa koje se nazivaju hrišćanskim.