Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mojsije — primer ljubavi

Mojsije — primer ljubavi

ŠTA JE LJUBAV?

Ljubav je osećanje duboke naklonosti prema drugima. Svojim rečima i delima, osoba pokazuje šta oseća prema onima koji su joj dragi, čak i ako to podrazumeva neku žrtvu.

KAKO JE MOJSIJE POKAZAO LJUBAV?

Mojsije je voleo Boga. Zašto to kažemo? Uzmimo u obzir reči zabeležene u 1. Jovanovoj 5:3: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti.“ Mojsije je živeo po tom načelu. Uradio je sve što je Bog od njega tražio — počev od zastrašujućeg zadatka da se suoči s moćnim faraonom pa do naizgled jednostavnog uputstva da pruži štap nad Crvenim morem. Bez obzira na to da li je zahtev bio lak ili težak, Mojsije je poslušao. „Učinio je upravo tako“ (Izlazak 40:16).

Mojsije je imao ljubav i prema sunarodnicima. Oni su razumeli da je Jehova njega koristio da ih predvodi, i zato su mu iznosili razne probleme. U Bibliji piše: „Narod je stajao pred Mojsijem od jutra do mraka“ (Izlazak 18:13-16). Zamislite koliko je bilo iscrpljujuće za njega da satima sluša Izraelce dok mu iznose sve svoje brige! Ipak, njemu je bilo drago što je mogao da pomaže ljudima koje voli.

Pored toga što ih je slušao, Mojsije se molio za svoje bližnje. Čak se molio i za one koji su bili nepravedni prema njemu! Na primer, njegova sestra, Marija, govorila je protiv njega i zato je dobila gubu. Mojsije nije likovao nad njenom kaznom već se istog časa zauzeo za nju, usrdno se moleći: „O Bože, molim te! Isceli je, molim te!“ (Brojevi 12:13). Jedino ga je ljubav mogla pokrenuti da uputi takvu nesebičnu molitvu.

KOJA JE POUKA ZA NAS?

Mi možemo da oponašamo Mojsija tako što gajimo duboku ljubav prema Bogu. Ta ljubav nas podstiče da se držimo njegovih zapovesti „od srca“ (Rimljanima 6:17). Ako svim srcem slušamo Jehovu, obradovaćemo i njegovo srce (Poslovice 27:11). To je takođe za naše dobro, jer ako Bogu služimo iz iskrene ljubavi ne samo što ćemo raditi ono što je ispravno već ćemo i uživati u tome (Psalam 100:2).

Na Mojsija se možemo ugledati i ako razvijamo samopožrtvovanu ljubav prema drugima. Kada nam prijatelj ili član porodice iznese neki svoj problem, ljubav će nas motivisati (1) da mu posvetimo svu pažnju, (2) da saosećamo s njim i (3) da mu stavimo do znanja da nam je stalo.

Po uzoru na Mojsija, možemo se moliti za dragu osobu. Kada nam se neko poveri, ponekad osećamo da mu ne možemo pomoći. Možda čak kažemo: „Mogu samo da se molim za tebe.“ Ali Sveto pismo kaže: „Usrdna pravednikova molitva ima veliku snagu i mnogo dobra može učiniti“ (Jakovljeva 5:16). Naše molitve mogu podstaći Jehovu da uradi nešto za tu osobu što inače možda ne bi. Onda je molitva zaista nešto najbolje što možemo uraditi za nekoga ko nam je blizak. *

Da li se slažete da od Mojsija možemo mnogo toga naučiti? Iako je bio običan čovek, pružio je izvanredan primer vere, poniznosti i ljubavi. Što se više budemo ugledali na njega, biće više dobrih rezultata, kako za nas tako i za druge (Rimljanima 15:4).

^ odl. 8 Da bi Bog slušao naše molitve, moramo se iskreno truditi da postupamo u skladu s njegovom voljom. Više informacija može se naći u 17. poglavlju knjige Šta Biblija zaista naučava?, koju su izdali Jehovini svedoci.