Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li je na mestu postavljati pitanja Bogu?

Da li je na mestu postavljati pitanja Bogu?

NEKI smatraju da nije u redu postavljati pitanja Bogu. Možda misle da ne bismo pokazali poštovanje ako bismo tražili od Boga da nam objasni zašto se određene stvari dešavaju. Da li je to i vaše mišljenje?

Ako jeste, možda bi vas iznenadila činjenica da su mnogi dobri ljudi tražili odgovore od Boga. Zapazite šta su neki od njih želeli da znaju.

Bogobojazan čovek po imenu Jov: „Zašto oni koji su zli žive, starost dočekaju i obogate se više nego drugi?“ (Jov 21:7).

Verni prorok Avakum: „Zašto gledaš one koji postupaju neverno i ćutiš kad zli proždire pravednijeg od sebe?“ (Avakum 1:13).

Isus Hrist: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Matej 27:46).

Ako pročitamo kontekst ovih stihova, videćemo da se Jehova a Bog nije uvredio zbog ovih iskrenih pitanja. Štaviše, ne treba da nas iznenadi što je on toliko tolerantan. Na primer, Boga ne vređa kada ga molimo da zadovolji naše osnovne potrebe kako bismo sačuvali svoje zdravlje. On drage volje odgovara na takve molbe (Matej 6:11, 33). Slično tome, on nam rado pruža odgovore koji će nam pomoći da sačuvamo mentalno i emocionalno zdravlje (Filipljanima 4:6, 7). Zapravo Isus je rekao svojim učenicima: „Molite, i daće vam se! Tražite, i naći ćete!“ (Matej 7:7). Jasno je da nije govorio samo o materijalnim stvarima već i o pronalaženju odgovora na važna pitanja.

Da imate priliku, koje biste od sledećih pitanja postavili Bogu?

  • Da li moj život ima neku svrhu?

  • Šta će se desiti sa mnom posle smrti?

  • Zašto dopuštaš da patim?

Pošto je Sveto pismo „nadahnuto od Boga“, u njemu možemo pronaći odgovore koje on pruža (2. Timoteju 3:16). Pogledajmo šta je neke ljude navelo da postave ta pitanja, kao i odgovore koji se nalaze u Svetom pismu, to jest Bibliji.

a Sveto pismo otkriva da je Jehova Božje ime.