Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Drugo pitanje: šta će se desiti sa mnom posle smrti?

Drugo pitanje: šta će se desiti sa mnom posle smrti?

ROMAN je bio dečak kada je njegov dobar drug poginuo u saobraćajnoj nezgodi. „Gubitak prijatelja me je strašno pogodio“, kaže on. „Nakon te tragedije, godinama sam se pitao šta se dešava s nama kada umremo.“

Zašto se javlja to pitanje?

Čoveku je teško da se pomiri sa smrću. Bez obzira na naše godine, normalno je da ne želimo da umremo. Mnogi strahuju od toga šta se dešava posle smrti.

Kako neki odgovaraju?

Mnogi veruju da posle smrti neki deo osobe nastavlja da živi. Smatraju da će dobri ljudi biti nagrađeni životom na nebu dok će zli zbog svojih greha biti kažnjeni večnim mučenjem. Drugi misle da prilikom smrti čovek prestaje da postoji i da se s vremenom potpuno zaboravlja na njega.

Koje gledište stoji iza tih odgovora?

Prvo verovanje podrazumeva da osoba zapravo nikada ne umire. Prema drugom, život nema nikakvog smisla. Oni koji tako razmišljaju često usvajaju fatalistički stav koji se ogleda u rečima: „Jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti“ (1. Korinćanima 15:32).

Šta Biblija kaže?

Biblija ne kaže da prilikom smrti neki deo osobe nastavlja da živi. Kralj Solomon je pod Božjim nadahnućem napisao: „Živi su svesni toga da će umreti, a mrtvi nisu svesni ničega“ (Propovednik 9:5). Oni koji „nisu svesni ničega“ uopšte ne znaju šta se dešava oko njih. Oni ništa ne osećaju niti išta mogu da urade. Zato mrtvi ne mogu ni pomoći ni nauditi živima.

Za razliku od onoga u šta mnogi veruju, Bog nije nameravao da ljudi umiru. On je stvorio prvog čoveka tako da živi zauvek na zemlji. Bog je spomenuo smrt samo kada je Adamu rekao šta je kazna za neposlušnost. Zabranio mu je da jede plod sa određenog drveta i zatim ga upozorio da će, ukoliko bude jeo, ’sigurno umreti‘ (Postanak 2:17). Da su Adam i Eva bili poslušni, zauvek bi živeli na zemlji i oni i svi njihovi potomci verni Bogu.

Adam je izabrao da se ogluši o Božje upozorenje. Bio je neposlušan i time počinio greh zbog kog je morao da umre (Rimljanima 6:23). Nijedan deo njega nije nastavio da živi nakon smrti. On je prestao da postoji. Bog mu je rekao: „U znoju svog lica ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju, od koje si i uzet. Jer si prah i u prah ćeš se vratiti“ (Postanak 3:19). Pošto svi potičemo od Adama, svi smo nasledili greh i smrt (Rimljanima 5:12).

Uprkos Adamovom lošem izboru, Bog će ispuniti svoju nameru da zemlja bude nastanjena Adamovim potomcima (Postanak 1:28; Isaija 55:11). Uskoro će Jehova vratiti u život mnoge koji su umrli. Apostol Pavle je o tom vremenu rekao: „Bog [će] uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15).

Roman, citiran u uvodu članka, proučavao je Bibliju i saznao šta ona govori o smrti i o Jehovi Bogu. To je duboko uticalo na njega. U članku pod naslovom „Biblija menja živote“.