Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Približimo se Bogu

Šta Jehova „traži od tebe“?

Šta Jehova „traži od tebe“?

ŠTA Jehova očekuje od onih koji žele da mu služe na ispravan način? Da li zahteva savršenstvo, zbog čega bi nam kao nesavršenim ljudima bilo nemoguće da mu ugodimo? Ili očekuje samo ono što je u našoj moći? Odgovori na ova pitanja su važni ako želimo da radosno služimo Bogu. Osmotrimo kako je prorok Mihej ukratko opisao ono što Bog traži od nas. (Pročitajte Miheja 6:8.)

„Rekao ti je [...] šta je dobro.“ Ne moramo da nagađamo šta Bog očekuje od nas. On nam je to jasno rekao i to je zapisano u Bibliji. On traži ono što je dobro. Ne bi ni moglo biti drugačije. „Bog je ljubav“ i zato nam želi samo najbolje (1. Jovanova 4:8; 5:3). Naša poslušnost ne samo što ugađa njemu već je i za naše dobro (Ponovljeni zakoni 10:12, 13).

„Da li Jehova, Bog tvoj, [nešto] traži od tebe?“ Da li Bog ima pravo da traži nešto od nas? Svakako! Mi mu dugujemo poslušnost pošto nam je dao život i pruža nam sve što je potrebno (Psalam 36:9). Šta je to što on traži od nas? Mihej je to sažeo u tri izraza. Prva dva se prvenstveno odnose na međuljudske odnose, a treći se tiče našeg odnosa sa Bogom.

’Postupati pravedno.‘ Prema jednoj knjizi, hebrejska reč za pravdu „podrazumeva ispravno i pošteno ponašanje u društvu“. Bog očekuje da se prema drugima ophodimo u skladu s onim što je ispravno i pošteno po njegovim merilima. Postupamo pravedno ako smo nepristrani, pošteni i iskreni (Levitska 19:15; Isaija 1:17; Jevrejima 13:18). Ako smo pravedni prema drugima, oni mogu biti podstaknuti da nam uzvrate na isti način (Matej 7:12).

’Voleti dobrotu.‘ Bog ne traži da samo pokazujemo dobrotu već i da je volimo. Hebrejska reč koja se prevodi kao „dobrota“ (hesed) takođe se može prevesti izrazom „verna ljubav“. Jedan biblista kaže: „Smisao reči [hesed] ne može se tačno izraziti rečima ljubav, milost ili dobrota; nije u pitanju nijedna od ovih vrlina, već sve one zajedno.“ Ako volimo dobrotu, rado ćemo je pokazivati i biće nam zadovoljstvo da pomažemo drugima. Zahvaljujući tome, osetićemo sreću koja proizlazi iz davanja (Dela apostolska 20:35).

’Skromno hoditi sa Bogom.‘ Reč „hoditi“ u Bibliji često znači „postupati na izvestan način“. Mi hodimo sa Bogom tako što živimo u skladu s onim što piše u njegovoj Reči, Bibliji. Dok se trudimo da tako živimo, moramo biti skromni. Zbog čega? Ako smo skromni, realno ćemo sagledati svoj položaj pred Bogom i bićemo svesni svojih ograničenja. Stoga, „skromno hoditi“ znači imati realno gledište o njegovim očekivanjima i onome što mi možemo učiniti.

Na svu sreću, Jehova nikada ne zahteva više nego što možemo pružiti. On je zadovoljan kada dajemo sve od sebe dok mu služimo (Kološanima 3:23). On razume naše granice (Psalam 103:14). Ako ih i mi skromno priznamo, služićemo mu radosno. Da li biste voleli da saznate kako možete služiti Bogu? Takav način života će vam doneti obilje blagoslova (Poslovice 10:22).

Predlog za čitanje Biblije u novembru:

Joilo 1Mihej 7