Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Važni koraci ka porodičnoj sreći

Preživeti prvu godinu braka

Preživeti prvu godinu braka

On: „Ne mogu da verujem koliko smo moja žena i ja različiti! Na primer, ja volim rano da ustajem, a ona voli kasno da ide na spavanje. A njene promene raspoloženja uopšte ne razumem! I još nešto — kada ja kuvam, stalno me kritikuje, posebno zato što brišem ruke krpom za sudove.“

Ona: „Moj suprug ne priča mnogo. Ja sam navikla na svoju porodicu u kojoj se mnogo priča, posebno za vreme obroka. A kada moj muž kuva, on briše ruke krpom za sudove. To me nervira! Zašto su muškarci tako komplikovani? Kako nekima polazi za rukom da imaju uspešan brak?“

AKO ste nedavno stupili u brak, da li ste naišli na slične probleme? Da li vam se čini da su se kod vašeg bračnog druga iznenada pojavile mane i slabosti koje niste primećivali dok ste se zabavljali? Kako možete ublažiti „telesnu nevolju“, to jest svakodnevne probleme koje imaju bračni parovi? (1. Korinćanima 7:28).

Kao prvo, nemojte očekivati da ćete samo zato što ste položili bračni zavet odmah postati stručnjaci za bračni život. Možda ste pre braka već razvili veštine koje su dragocene u međuljudskim odnosima i trudili se da ih poboljšate tokom zabavljanja. Međutim, te veštine će u braku biti ispitane na nove načine, a verovatno će biti potrebno da steknete još neke. Da li ćete grešiti? Svakako. Možete li uspeti u tome? Apsolutno!

Najbolji način da se razvije neka veština jeste obratiti se stručnjaku i zatim primeniti njegove savete. Najveći stručnjak za brak jeste Jehova Bog. Na kraju krajeva, on nas je stvorio sa željom da stupimo u brak (Postanak 2:22-24). Zapazite kako vam njegova Reč Biblija može pomoći da savladate probleme i steknete veštine koje su vam neophodne da bi vaš brak potrajao još dugo nakon prve godine.

VEŠTINA BR. 1. NAUČITE DA SE DOGOVARATE

U čemu je problem?

Kejdži, * suprug iz Japana, ponekad je zaboravljao da njegove odluke utiču na njegovu ženu. „Prihvatao sam pozive a da se pre toga nisam dogovorio sa suprugom“, kaže on. „Kasnije bi se ispostavilo da njoj nije baš uvek odgovaralo ono što sam isplanirao.“ Alen iz Australije kaže: „Smatrao sam da se pravi muškarac ne dogovara sa svojom ženom.“ On je imao problem zbog svog vaspitanja. Slično je bilo i s Dajanom iz Velike Britanije. Ona kaže: „Navikla sam da pitam svoju porodicu za savet. Zato bih se pre donošenja odluka prvo dogovarala s njima a ne sa svojim mužem.“

Koje je rešenje?

Imajte na umu da Jehova Bog na bračni par gleda kao na „jedno telo“ (Matej 19:3-6). U njegovim očima nijedan međuljudski odnos nije važniji od odnosa između muža i žene! Da bi ta veza ostala jaka, neophodna je dobra komunikacija.

Muž i žena mogu mnogo naučiti ako razmotre kako je Jehova Bog komunicirao sa Avrahamom. Na primer, pročitajte razgovor zabeležen u Postanku 18:17-33. Zapazite da je Bog ukazao čast Avrahamu na tri načina. (1) Jehova mu je objasnio šta namerava da učini. (2) Slušao je dok je Avraham iznosio svoje gledište. (3) Koliko je to bilo moguće, Jehova je prilagodio svoj način postupanja kako bi izašao Avrahamu u susret. Kako biste mogli slediti taj primer u komunikaciji s bračnim drugom?

SAVET: Kada razgovarate o nečemu što će uticati na vašeg supružnika, (1) objasnite kako biste vi rešili taj problem, ali iznesite to kao predlog a ne kao konačnu odluku ili ultimatum; (2) zamolite bračnog druga da iznese svoje mišljenje i priznajte da ima pravo na drugačije gledište; (3) „neka vaša razumnost bude poznata“ tako što ćete se prilagoditi njegovim željama kad god je to moguće (Filipljanima 4:5).

VEŠTINA BR. 2. NAUČITE DA BUDETE TAKTIČNI

U čemu je problem?

Zbog porodice i kulture u kojoj smo odrasli, možda imamo naviku da svoje mišljenje izražavamo direktno, pa čak i grubo. Na primer, Liam koji živi u Evropi kaže: „Tamo odakle ja dolazim ljudi su prilično netaktični. Moja žena je često bila uznemirena zbog toga što sam na grub način izražavao svoje mišljenje. Morao sam da naučim da budem nežniji.“

Koje je rešenje?

Nemojte pretpostavljati da vaš bračni drug želi da se s njim razgovara na isti način kako ste vi navikli (Filipljanima 2:3, 4). Savet koji je apostol Pavle dao jednom misionaru takođe je koristan za nove bračne parove. Napisao je: „Gospodov rob ne sme da se svađa, nego treba da bude blag.“ Grčka reč koja je prevedena kao „blag“ takođe se može prevesti i kao „taktičan“ (2. Timoteju 2:24, fusnota). Taktičnost je sposobnost da se uvidi koliko je situacija delikatna i da se zatim postupa blago kako se ne bi uvredila druga osoba.

SAVET: Kada vas bračni drug naljuti, zamislite da ne razgovarate s njim već s dobrim prijateljem ili poslodavcem. Da li biste i dalje govorili istim tonom i birali iste reči? Zatim razmislite o tome zašto vaš bračni drug zaslužuje da s njim razgovarate s još više poštovanja i taktičnosti nego s prijateljem ili poslodavcem (Kološanima 4:6).

VEŠTINA BR. 3. NAUČITE DA PRIHVATITE SVOJE NOVE ULOGE

U čemu je problem?

U početku muž može biti nespretan u pokazivanju poglavarstva, a žena možda nije navikla da na taktičan način daje predloge. Na primer, Antonio iz Italije kaže: „Moj otac se gotovo nikada nije dogovarao s majkom o porodičnim odlukama. Zato sam u početku vladao nad svojom porodicom kao neki diktator.“ Debi iz Kanade kaže: „Zahtevala sam od muža da bude uredniji. Ali on se zbog mog zapovedničkog pristupa samo još više opirao.“

Koje je rešenje za muža?

Neki muževi mešaju ono što Biblija kaže o podložnosti žene sa onim što govori o poslušnosti deteta roditelju (Kološanima 3:20; 1. Petrova 3:1). Međutim, Biblija kaže da će muž ’prionuti uz svoju ženu i njih dvoje biće jedno telo‘, ali ne kaže to isto za roditelja i dete (Matej 19:5). Jehova opisuje ženu kao pomoćnicu i dopunu svom mužu (Postanak 2:18). On nigde ne kaže da je dete pomoćnik ili dopuna roditelju. Šta mislite, ako se muž ophodi prema ženi kao prema detetu, da li pokazuje poštovanje prema bračnom uređenju?

Zapravo, Božja Reč vas podstiče da se ophodite sa ženom isto onako kako se Isus ophodio sa hrišćanskom skupštinom. Vašoj ženi će biti lakše da vas prihvati kao svog poglavara ako (1) ne očekujete da odmah i bez greške pokaže podložnost i (2) volite je kao svoje telo, čak i kada se pojave problemi (Efešanima 5:25-29).

Koje je rešenje za ženu?

Priznajte da je muž sada vaš poglavar kog je Bog postavio (1. Korinćanima 11:3). Ako poštujete muža, poštujete Boga. Ako odbacite njegovo poglavarstvo, otkrivate ne samo šta mislite o njemu već i o Bogu i njegovim merilima (Kološanima 3:18).

Kada razgovarate o spornim pitanjima, naučite da napadate problem a ne ličnost svog muža. Na primer, kraljica Jestira je želela da njen muž, kralj Asvir, ispravi jednu nepravdu. Umesto da napadne njega, taktično je izrazila svoje mišljenje. On je prihvatio predlog i učinio ono što je ispravno (Jestira 7:1-4; 8:3-8). Vašem mužu će biti lakše da vas voli ako mu (1) date vremena da navikne na svoju novu ulogu poglavara porodice i (2) pokazujete poštovanje čak i kada pogreši (Efešanima 5:33).

SAVET: Umesto da razmišljate u čemu vaš bračni drug treba da se promeni, usredsredite se na ono u čemu vi treba da se popravite. Muževi, kada vašoj ženi zasmeta što ste propustili da pokažete poglavarstvo ili ste ga pokazali na pogrešan način, pitajte je kako se možete poboljšati i zatim to zapišite. Žene, kada vaš muž smatra da mu niste pokazali poštovanje, pitajte ga kako se možete popraviti i to zabeležite.

Imajte razumna očekivanja

Naučiti kako možemo imati srećan i uravnotežen bračni odnos slično je kao naučiti voziti bicikl. Dok stičemo samopouzdanje u vožnji, očekujemo i neke padove. Slično tome, dok stičete iskustvo u braku, možete očekivati i neke greške kojih ćete se stideti.

Sačuvajte smisao za humor. Ozbiljno shvatite ono što brine vašeg bračnog druga, ali naučite da se smejete svojim greškama. Iskoristite prilike da obradujete svog bračnog druga u vašoj prvoj godini (Ponovljeni zakoni 24:5). Iznad svega, dopustite Božjoj Reči da upravlja vašim brakom. Ako to činite, on će biti sve jači iz godine u godinu.

^ Neka imena su promenjena.

RAZMISLITE...

  • Da li je moj bračni drug moj najpoverljiviji prijatelj ili više volim da se savetujem s drugima?

  • Šta sam u poslednja 24 sata uradio čime sam pokazao ljubav i poštovanje prema bračnom drugu?