Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Šta je Dvorana Kraljevstva?

Šta je Dvorana Kraljevstva?

Pitanja čitalaca

Šta je Dvorana Kraljevstva?

▪ Dvorana Kraljevstva je mesto na kom Jehovini svedoci održavaju verske sastanke. Širom sveta se koristi na desetine hiljada Dvorana Kraljevstva. U njima se svake sedmice sastaje više od 105 000 skupština Jehovinih svedoka.

Svaka Dvorana Kraljevstva ima salu u kojoj se održavaju predavanja i program biblijske pouke. U većini tih sala govori se iznose s podijuma. Uglavnom ima između 100 i 300 sedišta. U Dvorani Kraljevstva takođe postoji jedna ili više pomoćnih sala, kancelarija i mala biblioteka s biblijskom literaturom i drugim publikacijama koje svi članovi skupštine mogu koristiti za istraživanje.

Međutim, u Dvorani Kraljevstva nema nikakvih religioznih simbola niti predmeta tipičnih za crkve hrišćanskog sveta. Nema oltara, likova ni krstova. Zbog čega? Jehovini svedoci smatraju da je korišćenje tih predmeta u suprotnosti s biblijskom zapovešću da ’bežimo od idolopoklonstva‘ (1. Korinćanima 10:14; Jovan 4:24). Mnoge crkve i hramovi su vrlo kitnjasta i raskošna zdanja. Za razliku od njih, Dvorane Kraljevstva su funkcionalni i jednostavni objekti. Naglasak se stavlja na biblijsku pouku, a ne na sam izgled građevine.

Zašto se naziva Dvorana Kraljevstva? Svi sastanci u dvorani usmeravaju pažnju na učenja iz Biblije i njenu glavnu poruku o „Božjem kraljevstvu“, temi Isusovog propovedanja (Luka 4:43). Zbog toga naziv Dvorana Kraljevstva, koji je nastao tokom 1930-ih, sasvim odgovarajuće opisuje njenu svrhu — podupiranje pravog obožavanja Boga i organizovanje dela propovedanja ’dobre vesti o kraljevstvu‘ na lokalnom području (Matej 24:14). Dakle, ona ne služi za društvena okupljanja niti se koristi u komercijalne svrhe. Gradnja dvorana, troškovi održavanja i svetsko delo propovedanja podupiru se isključivo dobrovoljnim prilozima. Ni od koga se ne zahteva da dâ prilog. Umesto toga, postoji kutija smeštena na određenom mestu u koju svako ko želi može ubaciti novac.

Dvorane Kraljevstva širom sveta služe istoj svrsi, ali se po veličini i stilu gradnje mogu dosta razlikovati. To zavisi od dostupnog građevinskog materijala, klimatskih uslova i materijalnog stanja Jehovinih svedoka u određenom području. Neke dvorane su izgrađene od cigle, drveta ili kamena. Druge su sa otvorenim stranama, zidovima od bambusa i krovom od trske.

Svako ko želi da poseti bilo koju Dvoranu Kraljevstva uvek je dobrodošao (Jevrejima 10:25). Zapravo, javno predavanje koje se održava svake sedmice usmerava pažnju na biblijske teme koje mogu biti korisne i članovima skupštine i drugima koji dođu. Zašto ne biste posetili Dvoranu Kraljevstva u vašoj blizini?

[Slika na 31. strani]

Malavi, Afrika

[Slike na 31. strani]

Engleska, Velika Britanija