Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Slikovit govor u Bibliji — da li ga razumete?

Slikovit govor u Bibliji — da li ga razumete?

Slikovit govor u Bibliji — da li ga razumete?

JEDNA slika vredi hiljadu reči, ali ponekad samo jedna ili dve reči mogu stvoriti sliku. Stranice Biblije su prepune izraza koji u mislima čitalaca stvaraju određene slike. * Na primer, prema jednoj proceni, Isus je koristio preko 50 različitih slikovitih izraza u samo jednoj svojoj propovedi — Propovedi na gori.

Zašto treba da budemo zainteresovani za te slikovite izraze? Zahvaljujući njima čitanje Biblije biće nam živopisnije, što će povećati naše cenjenje prema Božjoj Reči. Osim toga, ako ih prepoznamo i ispravno razumemo, biblijska poruka će nam biti jasnija. U suprotnom, ne samo što može doći do zabune već i do pogrešnih zaključaka.

Razumeti slikovit govor

U slikovitom govoru se jedan pojam upoređuje s drugim. Pojam koji se poredi naziva se predmet poređenja, a pojam s kojim se poredi može se nazvati slikom. Ono po čemu se ta dva pojma porede naziva se zajednička osobina. Prema tome, da bismo razumeli pravo značenje slikovitog izraza veoma je važno da prepoznamo i razumemo svaki od ova tri elementa.

Ponekad može biti relativno lako identifikovati predmet poređenja i sliku. Međutim, zajedničkih osobina može biti više. Šta će nam pomoći da odredimo na koju se sličnost misli? Odgovor se često može saznati iz konteksta. *

Na primer, Isus je rekao skupštini u Sardu: „Ako se ne probudiš, doći ću kao lopov.“ On je uporedio svoj dolazak (predmet poređenja) s dolaskom lopova (slika). Ali, koja se sličnost ovde ističe? Kontekst nam pomaže da to odredimo. Isus je dalje rekao: „Nećeš znati u koji ću čas doći na tebe“ (Otkrivenje 3:3). Dakle, poređenje se ne odnosi na razlog njegovog dolaska. On nije hteo da kaže da će doći da bi ukrao nešto. Umesto toga, istakao je da će njegov dolazak biti neočekivan, nenajavljen.

Međutim, ponekad nam slikoviti izraz koji se pojavljuje u jednom delu Biblije pomaže da razumemo sličan izraz u drugom delu. Na primer, apostol Pavle je koristio isti izraz kao Isus kada je napisao: „Sami dobro znate da Jehovin dan dolazi baš kao lopov u noći“ (1. Solunjanima 5:2). Kontekst Pavlovih reči ne pokazuje direktno koju zajedničku osobinu on želi da istakne. Međutim, ako uporedimo njegove reči sa Isusovom izjavom iz Otkrivenja 3:3, moći ćemo da razumemo poređenje. Ovaj slikoviti izraz je zaista snažan podsetnik da svi pravi hrišćani moraju ostati duhovno budni!

Slikoviti izrazi koji nas uče o Bogu

Nijedan čovek ne može u potpunosti razumeti sve o Jehovinoj ličnosti i veličini njegove moći. Kralj David je davno napisao da je Jehovino ’veličanstvo neistraživo‘ (Psalam 145:3). Posmatrajući neka Božja dela stvaranja, Jov je oduševljeno rekao: „Eto, to su samo obrisi dela njegovih, o njemu tek slabi šapat čujemo! A ko će razumeti grmljavinu sile njegove?“ (Jov 26:14).

Pa ipak, Biblija koristi slikovite izraze kako bi nam pomogla da u izvesnoj meri razumemo izvanredne osobine našeg Stvoritelja. Jehova se opisuje kao Kralj, Zakonodavac, Sudija i Ratnik — neko koga treba poštovati. On se takođe prikazuje kao Pastir, Savetnik, Učitelj, Otac, Iscelitelj i Spasitelj — neko ko se može voleti (Psalam 16:7; 23:1; 32:8; 71:17; 89:26; 103:3; 106:21; Isaija 33:22; 42:13; Jovan 6:45). Svaki od ovih jednostavnih pojmova stvara u našim mislima kompleksnu sliku koja ima više sličnosti s Jehovinom ličnošću. Takvim slikovitim izrazima se prenosi mnogo više nego što bi se moglo preneti mnoštvom reči.

Biblija takođe upoređuje Jehovu s neživim stvarima. On je opisan kao „Izraelova stena“, „kula“, „tvrđava“ (2. Samuilova 23:3; Poslovice 18:10; Ponovljeni zakoni 32:4). Koja je zajednička osobina? Kao što je velika stena utvrđena i nepomična, tako je i Jehova pouzdan Izvor sigurnosti za nas.

Psalmi su prepuni slikovitih izraza koji opisuju različite aspekte Jehovine ličnosti. Na primer, Psalam 84:11 kaže da je Jehova „sunce i štit“, jer je Izvor svetlosti, života, energije i zaštite. S druge strane, Psalam 121:5 kaže :„Jehova je sena tvoja s desne strane tvoje.“ Kao što nas senka može zaštititi od jarkog sunca, tako i Jehova može zaštititi svoje sluge od žestine nevolje, pružajući im utočište pod senom svoje „ruke“ i svojih „krila“ (Isaija 51:16; Psalam 17:8; 36:7).

Slikoviti izrazi koji opisuju Isusa

Biblija više puta ukazuje na Isusa kao na ’Sina Božjeg‘ (Jovan 1:34; 3:16-18). Nekim pripadnicima nehrišćanskih religija teško je da to razumeju, jer Bog nije ljudsko biće i nema ženu u doslovnom smislu. Jasno je da Bog ne dobija potomstvo na isti način kao čovek. Zato je ovaj izraz stilska figura. On pomaže čitaocu da razume da je odnos između Isusa i Boga poput odnosa između ljudskog sina i njegovog oca. Takođe ističe da je Isus dobio život od Jehove, pošto ga je on stvorio. Slično tome, za prvog čoveka Adama takođe se kaže da je Božji sin (Luka 3:38).

Isus je koristio slikovite izraze da bi opisao različite uloge koje je imao u ispunjenju Božje namere. Na primer, on je rekao: „Ja sam pravi čokot, a moj Otac je vinogradar.“ Zatim je uporedio svoje učenike s lozom (Jovan 15:1, 4). Koje važne pouke prenosi ovo poređenje? Da bi opstala i donosila plod, doslovna vinova loza mora ostati na čokotu. Isto tako, Hristovi učenici moraju ostati u jedinstvu s njim. „Odvojeni od mene ne možete učiniti ništa“, rekao je Isus (Jovan 15:5). Kao što vinogradar očekuje plod od vinove loze, tako i Jehova očekuje duhovne plodove od onih koji su u jedinstvu s Hristom (Jovan 15:8).

Razumeti suštinu poređenja

Možemo steći pogrešan utisak ako samo pročitamo slikoviti izraz a ne utvrdimo zbog čega se koristi. Uzmimo za primer reči iz Rimljanima 12:20, gde stoji: „Ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, daj mu da pije, jer čineći to, zgrćeš užareno ugljevlje na njegovu glavu.“ Da li se zgrtanje užarenog ugljevlja na nečiju glavu odnosi na osvetu? Ne, ukoliko razumemo suštinu poređenja. Ovaj slikoviti izraz se zasniva na drevnom procesu topljenja rude. Ruda se stavljala na jedan sloj užarenog uglja, dok se drugi sloj stavljao preko nje. Na taj način ruda se topila i čist metal se odvajao od svih nečistoća. Slično tome, pokazivanjem dobrote možemo smekšati, to jest ublažiti nečije stavove i navesti ga da ispolji dobre osobine.

Ispravno razumevanje slikovitog izraza ne samo što pojašnjava neke pojmove već dopire i do srca. Razumemo težinu greha kada se on uporedi s dugom (Luka 11:4). Ali, kada nam Jehova oprosti i poništi dug koji bismo inače morali da platimo, zaista osećamo olakšanje! Kada nam se kaže da on „pokriva“ i „briše“ naše grehe — kao da ih trajno briše gumicom — mi smo uvereni da ih se on neće sećati u budućnosti (Psalam 32:1, 2; Dela apostolska 3:19). Zaista je utešno znati da Jehova može očistiti grehe koji su upadljivi poput skerleta ili grimiza i učiniti da postanu beli kao sneg! (Isaija 1:18).

Ovo su samo neki od stotina slikovitih izraza koji se nalaze u Božjoj Reči, Bibliji. Zato, kada budete čitali Bibliju, obratite posebnu pažnju na te izraze. Odvojte vreme da razumete zašto su upotrebljeni i razmišljajte o njima. Na taj način ćete obogatiti razumevanje i povećati cenjenje prema Svetom pismu.

[Fusnote]

^ U ovom članku se izraz „slikovit govor“ u osnovi odnosi na sve stilske figure — metaforu, poređenje i druga stilska sredstva koja se služe simbolikom.

^ Biblijska enciklopedija u dva toma Insight on the Scriptures, koju su izdali Jehovini svedoci, pruža opsežne dodatne informacije koje u mnogim slučajevima mogu pomoći da se objasni poređenje.

[Okvir na 13. strani]

Kako nam pomaže slikovit govor

Slikoviti izrazi nam pomažu na više načina. Neki težak pojam može se uporediti s nečim što je lako razumljivo. Može se koristiti više stilskih figura da bi se pojasnilo nekoliko aspekata određene teme. Važni pojmovi se mogu naglasiti ili učiniti privlačnijim.

[Okvir na 14. strani]

Prepoznati različite elemente

STILSKA FIGURA: „Vi ste so zemlje“ (Matej 5:13)

PREDMET POREĐENJA: Vi (Isusovi učenici)

SLIKA: So

ZAJEDNIČKA OSOBINA: Sposobnost da se nešto sačuva

POUKA: Isusovi učenici imaju poruku koja može sačuvati život mnogih ljudi

[Istaknuti tekst na 15. strani]

„Jehova je moj Pastir. Ništa mi neće nedostajati“ (PSALAM 23:1)