STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) decembar 2015.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 1. do 28. februara 2016.

Da li se sećaš?

Pogledaj čega se sećaš iz izdanja Stražarske kule iz druge polovine 2015.

Jehova nam govori putem svoje Reči

Bog je prenosio ljudima svoje misli na različitim jezicima, iz čega saznajemo nešto o njemu.

Savremen prevod Božje Reči

Odbor za biblijski prevod Novi svet sledio je tri glavna načela.

Prevod Novi svet — revidirano izdanje na engleskom

Šta je drugačije u revidiranom izdanju?

Koristi dar govora za dobro svih

Kako nam Isusov primer pomaže da znamo kada, šta i kako da nešto kažemo?

Jehova će te ojačati

Ako se desi da se ozbiljno razbolimo, kako da se postavimo u toj situaciji i kako da izaberemo odgovarajuće lečenje?

ŽIVOTNA PRIČA

Našla sam mir s Bogom i s majkom

Kada je Mičijo Kumagaj prestala da obožava pretke, stvorio se razdor između nje i njene majke. Kako je Mičijo obnovila mir među njima?

Tematski indeks za Stražarsku kulu od 2015.

Tematski indeks članaka koji su objavljeni u izdanjima za proučavanje i za javnost.