Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Vidiš li Božju ruku u svom životu?

Vidiš li Božju ruku u svom životu?

„Jehovina ruka pokazaće se njegovim slugama“ (IS. 66:14)

PESME: 65, 26

1, 2. Šta neki misle o Bogu?

MNOGI ljudi smatraju da Bogu nije važno šta im se dešava u životu. Štaviše, neki veruju da on uopšte ne obraća pažnju na nas. Nakon što je u novembru 2013. supertajfun Haijan opustošio središnji deo Filipina, gradonačelnik jednog većeg grada rekao je: „Bog je verovatno imao važnija posla.“

2 Ima i onih koji se ponašaju kao da Bog ne vidi šta rade (Is. 26:10, 11; 3. Jov. 11). Takvi ljudi se mogu uporediti s onima za koje je apostol Pavle rekao: „Nisu želeli da dobro upoznaju Boga.“ Uz to, bili su „puni svake nepravde, zloće, lakomstva, pokvarenosti“ (Rimlj. 1:28, 29).

3. (a) O kojim pitanjima treba razmisliti? (b) Na šta se u Bibliji odnosi izraz „Jehovina ruka“?

3 Kako je s nama? Za razliku od većine, mi znamo da Jehova vidi sve što radimo. Ali da li smo svesni toga da mu je stalo do nas i da nam pruža podršku? Nadalje, da li smo među onima za koje je Isus rekao da će „videti Boga“? (Mat. 5:8). Da bismo razumeli šta to znači, osmotrimo najpre biblijske primere onih koji su videli Božju ruku na delu i onih koji  to nisu želeli. Potom ćemo razmotriti kako očima vere možemo jasno videti Jehovinu ruku u svom životu. Pri tom imajmo na umu da se u Bibliji izraz „Božja ruka“ obično odnosi na njegovu moć koju koristi da bi pomogao svojim slugama i porazio svoje neprijatelje. (Pročitati Ponovljene zakone 26:8.)

NISU VIDELI BOŽJU RUKU

4. Zašto neprijatelji Izraelaca nisu videli Božju ruku?

4 Ubrzo nakon osnivanja izraelske nacije, okolni narodi su mogli da vide i čuju šta je sve Bog učinio za Izraelce. On ih je čudom izbavio iz Egipta, i potom su od njihovog mača pali mnogi kraljevi (Is. Nav. 9:3, 9, 10). Uprkos tome što su mogli videti da Jehova štiti svoj narod, kraljevi sa zapadne strane Jordana „okupili su se da svi zajedno krenu u rat protiv Isusa i Izraela“ (Is. Nav. 9:1, 2). Čak i nakon što je bitka počela, ti kraljevi su mogli jasno da vide Božju ruku. U skladu s Jehovinom namerom, „sunce je stalo, a i mesec se zaustavio dok se narod nije osvetio svojim neprijateljima“ (Is. Nav. 10:13). Ali „Jehova je dopustio da tim narodima otvrdne srce tako da objave rat Izraelu“ (Is. Nav. 11:20). Neprijatelji nisu hteli da priznaju da se Bog borio za Izraelce, i zbog toga su pretrpeli poraz.

5. Šta je zli kralj Ahav odbio da prizna?

5 Zli kralj Ahav je u više navrata mogao da vidi Božju moć na delu. Prorok Ilija mu je rekao: „Neće biti ni rose ni kiše, osim po mojoj reči!“ (1. Kralj. 17:1). Očigledno je Jehova stajao iza toga, ali Ahav je zatvorio oči pred dokazima. Kasnije je kralj video da je Jehova uslišio Ilijinu molitvu i poslao s neba vatru koja je spalila žrtvu paljenicu. Ilija je potom najavio da će Jehova okončati sušu i rekao Ahavu: „Idi da te ne uhvati pljusak!“ (1. Kralj. 18:22-45). Ahav je sve to lično video ali i dalje je odbijao da prizna da je to upečatljiv dokaz Božje moći. Ovi primeri nas uče važnoj lekciji — moramo prepoznati situacije u kojima se vidi Jehovina ruka na delu.

VIDELI SU JEHOVINU RUKU

6, 7. Šta su neki u vreme Isusa Navina jasno videli?

6 Nasuprot pomenutim zlim kraljevima, bilo je ljudi koji su u onome što se dešavalo u vreme Isusa Navina videli Božju ruku. Primera radi, za razliku od većine naroda koji su se borili protiv Izraelaca, Gavaonjani su s njima sklopili mir. Zbog čega? Rekli su: „Tvoje sluge dolaze [...] zbog imena Jehove, tvog Boga, jer smo čuli za njegovu slavu i za sve što je učinio“ (Is. Nav. 9:3, 9, 10). Prepoznali su da Izrael ima podršku pravog Boga.

7 Rava je takođe jasno videla Božju moć. Nakon što je čula kako je Jehova izbavio svoj narod, rekla je dvojici izraelskih uhoda: „Znam da će vam Jehova sigurno dati ovu zemlju.“ Iako je sebe dovela u opasnost, bila je uverena da Jehova može da izbavi nju i njenu porodicu (Is. Nav. 2:9-13; 4:23, 24).

8. Šta je neke Izraelce uverilo u Božju moć?

8 Za razliku od zlog kralja Ahava, neki Izraelci koji su videli kako je Jehova odgovorio na Ilijinu molitvu prepoznali su Božju  ruku u tome. Kada su videli kako vatra s neba spaljuje žrtvu, uzviknuli su: „Jehova je istiniti Bog!“ (1. Kralj. 18:39). Za njih je to bio logičan zaključak!

9. Šta će nam pomoći da danas vidimo Božju ruku?

9 I dobri i loši primeri koje smo osmotrili pomažu nam da shvatimo šta znači videti Boga, odnosno videti njegovu ruku. Dok upoznajemo Jehovu i njegove osobine, sve jasnije vidimo šta čini za nas (Ef. 1:18). Sigurno želimo da budemo nalik onima koji su se uverili da Jehova vodi svoj narod. Ali kako znamo da Jehova danas pomaže svom narodu?

BOGU JE STALO DO NAS

10. Kako znamo da Jehova danas pomaže ljudima? (Videti sliku na početku članka.)

10 Imamo obilje dokaza da Jehova i danas pomaže ljudima. Uvek iznova čujemo iskustva pojedinaca koji su se molili za pomoć i dobili je (Ps. 53:2). Dok je propovedao od kuće do kuće na jednom ostrvcetu na Filipinima, Alan je naišao na ženu koja se na samom početku razgovora rasplakala. On kaže: „Ona se upravo tog jutra molila Jehovi da se pobrine da je Svedoci nađu. Kao tinejdžerka je proučavala Bibliju sa Svedocima, ali kada se udala i preselila na to ostrvo izgubila je kontakt s njima. Bila je vidno dirnuta time što je Bog tako brzo uslišio njenu molitvu.“ Krstila se za manje od godinu dana.

Da li vidiš kako Jehova pomaže svojim slugama? (Videti odlomke 11-13)

11, 12. (a) Kako Jehova pomaže svojim slugama? (b) Ispričaj iskustvo koje pokazuje kako Jehova pomaže u različitim teškoćama.

11 Zahvaljujući Božjoj pomoći, mnogi su se oslobodili štetnih navika kao što su pušenje, drogiranje ili gledanje pornografije. Neki od njih su ranije više puta pokušavali da sami prekinu s tim, ali im nije pošlo za rukom. Kada su upoznali Jehovu, molili su ga za pomoć i on im je dao ’izuzetnu snagu‘ da savladaju svoje slabosti (2. Kor. 4:7; Ps. 37:23, 24).

12 Jehova je mnogima koji mu služe pomogao da se izbore sa različitim teškoćama, kao što je navikavanje na nove okolnosti. Jedan primer je sestra Ejmi, koja je učestvovala u izgradnji Dvorane Kraljevstva i misionarskog doma na jednom ostrvu u Tihom okeanu. Ona kaže: „Bili smo smešteni u malom hotelu i svaki dan smo na gradilište išli poplavljenim ulicama.“ Često nije bilo struje i vode. Pored toga, morala je da se navikne na tamošnje običaje. Ejmi dodaje: „Da stvari budu gore, planula sam na jednu sestru s kojom sam radila. Kući sam otišla sva utučena. U mračnoj hotelskoj sobi, izlila sam srce Jehovi i preklinjala ga za pomoć.“ Kad je došla struja, Ejmi je uzela Stražarsku kulu u kojoj se nalazio članak o jednom razredu škole Galad. Bilo je reči upravo o onome što je ona doživljavala: nostalgija i navikavanje na nove saradnike i drugačiju kulturu. Ona kaže: „Te noći sam osetila da se Jehova obraća meni lično. Dobila sam snagu da nastavim dalje“ (Ps. 44:25, 26; Is. 41:10, 13).

13. Iz čega se vidi da Jehova pomaže svom narodu „u odbrani i zakonskom potvrđivanju prava na propovedanje dobre vesti“?

13 Još jedan dokaz Jehovine podrške je činjenica da su Jehovini svedoci uspešni „u odbrani i  zakonskom potvrđivanju prava na propovedanje dobre vesti“ (Fil. 1:7). U nekim zemljama, vlasti su pokušavale da potpuno zaustave aktivnosti Božjeg naroda. Međutim, kad se osvrnemo na prošlost, vidimo da smo postigli 268 pravnih pobeda na višim sudovima, uključujući i 24 pobede na Evropskom sudu za ljudska prava samo od 2000. godine. Očigledno je da niko ne može zaustaviti Božju ruku (Is. 54:17; pročitati Isaiju 59:1).

14. Koje još dokaze imamo da je Bog uz svoj narod?

14 Propovedanje dobre vesti širom sveta moguće je samo uz Božju pomoć (Mat. 24:14; Dela 1:8). Dodajmo tome i činjenicu da je Jehovin narod ujedinjen uprkos razlikama, dok se ovaj svet i dalje bori s predrasudama. Razumljivo je zašto čak i oni koji ne služe Jehovi priznaju: „Bog je zaista među vama“ (1. Kor. 14:25). Dakle, imamo puno dokaza da je Bog uz svoj narod. (Pročitati Isaiju 66:14.) Ali šta bi rekao za sebe? Da li jasno vidiš Božju ruku u svom životu?

JEHOVINA RUKA U TVOM ŽIVOTU

15. Objasni zašto ponekad ne vidimo jasno Božju ruku.

15 Zbog čega se može desiti da ne vidimo jasno Božju ruku u svom životu? Možda smo okupirani problemima. U takvim trenucima, može se desiti da zaboravimo kako nam je Jehova već pomagao. Kada mu je kraljica Jezavelja zapretila da će ga ubiti, prorok Ilija je na trenutak zaboravio šta je sve Bog uradio za njega. U Bibliji piše da je Ilija „počeo da se moli da umre“ (1. Kralj. 19:1-4). Šta je bilo rešenje za njegove muke? Morao je da se obrati Jehovi za pomoć (1. Kralj. 19:14-18).

16. Šta će nam pomoći da se izborimo s problemima?

 16 Jov je bio toliko okupiran svojim problemima da je prestao da na stvari gleda poput Boga (Jov 42:3-6). I mi možda moramo više da se potrudimo da bismo takoreći videli Boga. Šta će nam pomoći u tome? Potrebno je da na temelju Svetog pisma duboko razmišljamo o onome što se dešava oko nas. Ako budemo svesni toga kako nam Jehova pomaže, on će za nas biti stvarniji. Onda ćemo poput Jova moći da kažemo: „Uho je moje slušalo o tebi, ali sada te i oko moje vidi.“

Da li pomažeš drugima da vide Jehovu? (Videti 17. i 18. odlomak)

17, 18. (a) U čemu sve možemo prepoznati Jehovinu ruku? (b) Ispričaj iskustvo koje pokazuje kako nam Bog danas pomaže.

17 Kako možemo videti Jehovinu ruku? Evo nekih primera: Možda vidiš Jehovinu ruku u načinu na koji si upoznao istinu. Da li si doživeo da na sastanku čuješ neku misao i zaključiš da je to upravo ono što ti treba? Da li ti se desilo da si video jasan dokaz da je Jehova uslišio tvoju molitvu? Možda si odlučio da proširiš svoju službu i iznenadio se kako ti je Jehova otvorio put. Možda si ostavio posao zbog duhovnih ciljeva i potom video kako se obistinjuje Božje obećanje: „Nipošto te neću napustiti“ (Jevr. 13:5). Ako smo duhovno budni, primetićemo kako nam Jehova pomaže na različite načine.

18 Sara iz Kenije se priseća svog iskustva: „Proučavala sam Bibliju s jednom ženom ali mi se činilo da ona to ne ceni. Zato sam u molitvi pitala Jehovu da li da prekinem taj kurs. Samo što sam rekla ’amin‘, zazvonio mi je telefon. Ta žena je zvala da pita da li može sa mnom na sastanak! Bila sam zadivljena!“ Ako razmišljaš o onome što Bog radi, i ti ćeš videti njegovu ruku u svom životu. Rona, sestra iz Azije, kaže: „Potrebno je iskustvo da bi se prepoznalo Jehovino vođstvo. Ali jednom kad to osetiš, shvatiš koliko mu je stalo do nas, a to je neverovatno!“

19. Šta je još neophodno da bismo videli Boga?

19 Isus je rekao: „Srećni su oni koji su čistog srca, jer će videti Boga“ (Mat. 5:8). Po čemu se vidi da li imamo ’čisto srce‘? Po tome što su nam i misli i postupci čestiti. (Pročitati 2. Korinćanima 4:2.) Da bismo videli Boga, moramo jačati svoj odnos s njim. U sledećem članku biće osmotreno kako nam vera može pomoći da u svom životu još bolje vidimo Jehovin uticaj.