STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) oktobar 2015.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 30. novembra do 27. decembra 2015.

„Cenite takve kao što su oni“

Ko su pomoćnici u odborima Vodećeg tela? Šta oni rade?

Vidiš li Božju ruku u svom životu?

Na šta se u Bibliji odnosi izraz „Jehovina ruka“?

„Daj nam više vere“

Može li se vera razviti sopstvenom snagom?

ŽIVOTNA PRIČA

Odluka zbog koje nikada nije zažalio

Nikolaj Dubovinski, koji je verno služio Jehovi tokom zabrane u bivšem Sovjetskom savezu, imao je zadatak koji mu je bio mnogo teži od zatvorskog života.

Ne dozvoli da te išta ometa u služenju Jehovi

Pre skoro 60 godina u Stražarskoj kuli je pisalo nešto što se danas ispunjava!

Izdvajaj vreme za duboko razmišljanje

Da li bi mogao ostati duhovno jak čak i ako bi ti bilo zabranjeno da poseduješ Bibliju?

ŽIVOTNA PRIČA

„Meni je dobro biti blizu Boga“

Kada je imala devet godina, Sara Majga je prestala da raste fizički, ali ne i duhovno.

„Lakoveran veruje svakoj reči“

Kako možemo prozreti da je nešto što smo našli na internetu netačna vest, izmišljena priča ili prevara?