Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

„Budite nepokolebljivi u veri“

„Budite nepokolebljivi u veri“

„Budite nepokolebljivi u veri [...] budite jaki“ (1. KOR. 16:13)

PESME: 60, 64

1. (a) Šta je Petar doživeo tokom oluje na Galilejskom moru? (Videti sliku na početku članka.) (b) Zašto je Petar počeo da tone?

NOĆ JE. Dok besni jaka oluja, apostol Petar i još neki Isusovi učenici s mukom veslaju preko Galilejskog mora. Iznenada vide Isusa, koji im se približava hodajući po vodi. Petar se obraća Isusu, izrazivši želju da dođe do njega. Na Isusov poziv, Petar izlazi iz čamca i čudom uspeva da hoda po uzburkanoj površini mora. Ipak, nekoliko trenutaka kasnije počinje da tone. Zbog čega? Uplašio se kada je video koliko je vetar jak. Poziva u pomoć Isusa, koji ga brzo hvata za ruku i kaže: „Maloverni, zašto si posumnjao?“ (Mat. 14:24-32).

2. Šta ćemo sada razmatrati?

2 Osmotrimo sada tri stvari koje iz Petrovog iskustva možemo naučiti o veri: (1) kako je Petar isprva pokazao veru u Božju podršku, (2) zašto se pokolebao i (3) šta mu je obnovilo veru? Razmatranje tih pitanja može nam pomoći da ostanemo „nepokolebljivi u veri“ (1. Kor. 16:13).

 VERA U BOŽJU PODRŠKU

3. Zašto je Petar izašao iz čamca i kako smo mi uradili nešto slično?

3 To što je Petar iskoračio iz čamca da bi hodao po vodi značilo je da ima veru. Isus ga je pozvao i Petar se pouzdao u to da će ga Božja sila podržati, baš kao što je podržavala Isusa. Slično tome, nas je vera pokrenula da predamo svoj život Jehovi i krstimo se. Isus nas je pozvao da ga sledimo, da hodimo njegovim stopama. Bilo je neophodno da pokažemo veru u njega i u Boga, s pouzdanjem da će nas oni podržavati na razne načine (Jov. 14:1; pročitati 1. Petrovu 2:21).

4, 5. Zašto je vera dragocena?

4 Vera je prava dragocenost. Kao što je Petar zahvaljujući veri hodao po vodi, mi zahvaljujući veri činimo stvari koje s ljudskog stanovišta mogu izgledati nemoguće (Mat. 21:21, 22). Primera radi, mnogi od nas su toliko promenili svoje stavove i ponašanje da ih stari poznanici jedva prepoznaju. Jehova je blagoslovio njihov trud jer su to uradili zbog vere u njega. (Pročitati Kološanima 3:5-10.) Kada nas je vera podstakla da se predamo Jehovi, postali smo njegovi prijatelji, što nikada ne bismo mogli bez njegove pomoći (Ef. 2:8).

5 Vera nam i dalje uliva snagu. Omogućuje nam da se odupremo Satani, neprijatelju daleko moćnijem od nas (Ef. 6:16). Takođe, pouzdanje u Jehovu nam u teškim periodima pomaže da svedemo brigu na najmanju moguću meru. Jehova je obećao da će se pobrinuti da imamo sve što nam treba ako, podstaknuti verom, stavimo Kraljevstvo ispred svega u životu (Mat. 6:30-34). Štaviše, zahvaljujući veri možemo primiti večni život — dar koji nijedan čovek ne može zaslužiti ma koliko se trudio (Jov. 3:16).

ŠTA NAM MOŽE OSLABITI VERU

6, 7. (a) Sa čime bismo mogli uporediti oluju i talase s kojima se Petar suočio? (b) Zašto je dobro imati na umu da nam vera može oslabiti?

6 Vetar i talasi koji su Petru otežavali da hoda po vodi mogu se uporediti sa ispitima vere i iskušenjima s kojima se suočavamo dok služimo Bogu. Koliko god da su teški, uz Jehovinu podršku možemo im odoleti. Zapazi da Petar nije počeo da tone zbog naleta vetra ili velikog talasa. Biblija kaže: „Kad je video koliko je vetar jak, uplašio se“ (Mat. 14:30). Petar je izgubio iz vida Isusa i odmah se pokolebao u veri. I mi bismo mogli početi da takoreći tonemo ako bismo ’gledali koliko je vetar jak‘ i usredsredili se na njegovu snagu, to jest sumnjali da će nas Jehova podržati.

7 Treba da budemo svesni toga da nam se može desiti da oslabimo u veri, jer Biblija kaže da je gubitak vere „greh koji nas lako može namamiti u zamku“ (Jevr. 12:1). Kao što pokazuje Petrovo iskustvo, vera nam može oslabiti ako se usredsredimo na pogrešne stvari. Kako možemo prepoznati da li nam preti takva opasnost? Osmotrimo neka pitanja koja će nam pomoći u tome.

8. Kako bi se moglo desiti da nam Božja obećanja postanu manje stvarna nego nekada?

8 Da li su mi Božja obećanja i dalje stvarna kao nekada? Primera radi, Bog je obećao da će uništiti sadašnji poredak. Pa ipak, da li nam svet zabave odvlači pažnju  i slabi veru u Božja obećanja? Mogli bismo početi da sumnjamo u to da je kraj na pomolu (Avak. 2:3). Evo još jednog primera. Bog je obećao da će nam oprostiti grehe na temelju otkupne žrtve. Ako bi nas proganjala griža savesti zbog neke greške iz prošlosti, mogli bismo početi da sumnjamo u to da je Jehova stvarno izbrisao sve naše grehe (Dela 3:19). Tako bismo mogli izgubiti radost u službi Bogu i postati neaktivni.

9. Šta bi se moglo desiti ako bismo se usredsredili na lične težnje?

9 Da li i dalje dajem sve od sebe u službi Bogu? Apostol Pavle je objasnio da će nam marljivo služenje Jehovi pomoći da ’sve do kraja budemo potpuno sigurni u ispunjenje svoje nade‘. Međutim, šta bi se moglo desiti ako bismo se usredsredili na ostvarenje ličnih težnji tako što bismo, recimo, prihvatili posao koji je dobro plaćen ali nas ometa u duhovnim aktivnostima? Vera bi nam mogla oslabiti i mogli bismo se ’ulenjiti‘, to jest činiti za Jehovu manje nego što stvarno možemo (Jevr. 6:10-12).

10. U kom smislu je opraštanje dokaz da imamo veru?

10 Da li mi je teško da oprostim? Kada nas neko uvredi, mogli bismo se previše usredsrediti na svoja osećanja i ljutito mu odgovoriti ili ga ignorisati. S druge strane, ako oprostimo, pokazujemo veru u Jehovu. Zašto se to može reći? Oni koji nam zgreše su naši dužnici, baš kao što smo mi dužnici Jehovi zbog svojih greha (Luka 11:4). Kada opraštamo drugima, moramo se pouzdati u to da je sticanje Božje naklonosti vrednije od toga da nam plate taj  dug. Isusovi učenici su razumeli da opraštanje iziskuje veru. Kada im je on rekao da oproste i onima koji im uvek iznova greše, zamolili su ga: „Daj nam više vere“ (Luka 17:1-5).

11. Šta bi nas moglo sprečiti da prihvatimo savet?

11 Da li se ljutim kada dobijem biblijski savet? Umesto da razmislimo kako da primenimo savet, možda tražimo mane savetu ili onome ko nam ga je dao (Posl. 19:20). Tako bismo propustili priliku da uskladimo svoje razmišljanje s Božjim.

12. Na šta ukazuje gunđanje protiv naimenovane braće?

12 Da li se žalim na naimenovanu braću u skupštini? Kada su se usredsredili na loše vesti koje su donela desetorica malovernih uhoda, Izraelci su počeli da se žale na Mojsija i Arona. Jehova je tada pitao Mojsija: „Dokle će me ovaj narod prezirati?“ (Br. 14:2-4, 11). Dakle, to što su Izraelci gunđali pokazalo je da se ne uzdaju u Boga, koji je postavio Mojsija i Arona da ih predvode. Isto tako, ako smo skloni tome da se žalimo na one preko kojih nam Bog pruža vođstvo, to pokazuje da nam je vera u Boga oslabila.

13. Zašto ne treba da se obeshrabrimo ako primetimo da nam je vera oslabila?

13 Nemoj se obeshrabriti ako ustanoviš da imaš neke slabosti u veri. Čak je i apostol Petar poklekao pred strahom i sumnjama. Bilo je prilika kada je Isus prekorio sve apostole jer nisu imali vere (Mat. 16:8). Zapazi da važne pouke o veri nalazimo u onome što je Petar učinio nakon što se pokolebao i počeo da tone.

USMERIMO PAŽNJU NA ISUSA

14, 15. (a) Šta je Petar uradio kad je počeo da tone? (b) Iako ne vidimo Isusa, kako možemo ’upreti pogled‘ u njega?

14 Kada je Petar skrenuo pogled na olujne talase i počeo da tone, mogao je pokušati da se sam vrati do čamca. Pošto je bio dobar plivač, bilo bi prirodno da tako reaguje (Jov. 21:7). Ali on se nije oslonio na sebe, već je ponovo usmerio pažnju na Isusa i prihvatio njegovu pomoć. Ako zapazimo da nam vera slabi, treba da postupimo isto kao Petar. Kako to možemo učiniti?

15 Po uzoru na Petra, i mi moramo ’upreti pogled u Glavnog Zastupnika i Usavršitelja naše vere, Isusa‘. (Pročitati Jevrejima 12:2, 3.) Naravno, za razliku od Petra, mi ne možemo doslovno videti Isusa. Mi ’upiremo pogled‘ u njega kada razmišljamo o njegovim rečima i postupcima i sledimo ga u svemu. Osmotrimo kako se možemo ugledati na Isusa. Ako te pouke primenimo u svom životu, vera će nam biti jača.

Svoju veru jačamo kada se usredsređujemo na Isusov primer i verno pratimo njegove stope (Videti 15. odlomak)

16. Kako proučavanje Biblije može da nam ojača veru?

16 Razvijaj poverenje u moć Božje Reči. Isus se oslanjao na Božju Reč i bio uveren da je ona najbolji vodič kroz život (Jov. 17:17). Po ugledu na njega, treba svakog dana da čitamo Bibliju, proučavamo je i razmišljamo o onome što smo saznali. Pored onoga što inače proučavaš, dublje istraži pitanja koja ti se jave. Primera radi, možeš ojačati veru u to da je kraj ovog sveta zaista blizu tako što ćeš detaljno proučiti biblijske stihove koji dokazuju da živimo u poslednjim danima. Ojačaj svoje pouzdanje u biblijska obećanja za  budućnost tako što ćeš se pozabaviti proročanstvima koja su se već ispunila. Uveri se u to da Biblija sadrži odlične savete, tako što ćeš razmišljati o primerima koji potvrđuju da ona menja život nabolje * (1. Sol. 2:13).

17. Šta je Isusu pomoglo da ostane veran uprkos krajnje teškim ispitima vere i šta ti učiš iz toga?

17 Usredsredi se na buduće blagoslove. Isus je i u najtežim kušnjama ostao veran Bogu jer se usredsredio na ’radost koja je stajala pred njim‘ (Jevr. 12:2). Nikad mu nije odvratilo pažnju ništa što svet nudi (Mat. 4:8-10). Na Isusa se ugledaš kada razmišljaš o divnim stvarima koje ti je Jehova obećao. Da bi dočarao sebi kako će izgledati život u novom svetu, piši o onome što bi tada voleo da radiš ili to nacrtaj. Napravi spisak ljudi koje jedva čekaš da vidiš kada uskrsnu i zapiši o čemu bi voleo da razgovarate. Gledaj na ta Božja obećanja kao da su data tebi lično a ne čitavom čovečanstvu.

18. Kako ti molitva može pomoći da ojačaš u veri?

18 Moli se za više vere. Isus je poučio svoje učenike da se mole Jehovi za sveti duh (Luka 11:9, 13). Dok to činiš, moli se i za više vere pošto je ona plod duha. Budi konkretan u svojim molitvama. Traži Božju pomoć ako kod sebe zapaziš neku karakternu crtu koja ukazuje na manjak vere — primera radi, ako si uvideo da ti je teško da opraštaš.

19. Kakve prijatelje treba da tražimo?

19 Druži se sa onima koji su jaki u veri. Isus je mudro birao prijatelje, naročito one najbliže. Apostoli, njegovi najprisniji prijatelji, pokazali su svoju vernost i odanost time što su bili poslušni njegovim zapovestima. (Pročitati Jovana 15:14, 15.) Zato izaberi za prijatelje one koji su poslušni Isusu, čime pokazuju da imaju jaku veru. I ne zaboravi da je otvorena komunikacija znak pravog prijateljstva, čak i kada to uključuje davanje ili primanje saveta (Posl. 27:9).

20. Koje dobro proizlazi iz pomaganja drugima da izgrade veru?

20 Pomozi drugima da ojačaju veru. Isus je i rečima i delima gradio veru svojih učenika (Mar. 11:20-24). Ugledajući se na njega, ojačaćemo i svoju veru i veru drugih (Posl. 11:25). Dok propovedaš i poučavaš zainteresovane, ističi dokaze da Bog postoji, da nas voli i da je Biblija njegova nadahnuta Reč. Pomaži braći i sestrama da budu jaki u veri. Ako neko pokazuje znake sumnje, možda tako što se žali na naimenovanu braću, nemoj odmah početi da ga izbegavaš. Umesto toga, taktično mu pomozi da preduzme neke korake da bi ojačao svoju veru (Jud. 22, 23). Ako ideš u školu i na času se uči teorija evolucije, hrabro zastupaj svoju veru u stvaranje — možda će te reakcija drugih prijatno iznenaditi.

21. Šta Jehova čini za svakog od nas?

21 Bog je preko Isusa pomogao Petru da pobedi svoje strahove i sumnje. Petar je razvio tako snažnu veru da je postao čvrst oslonac i drugim hrišćanima. Jehova svima nama pomaže da budemo nepokolebljivi u veri. (Pročitati 1. Petrovu 5:9, 10.) Trud koji ulažemo u to da ojačamo svoju veru doneće nam neslućene blagoslove.

^ odl. 16 Na primer, vidi rubriku „Biblija menja živote“ u izdanju Stražarske kule za javnost.