Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mesta na kojima slavimo Boga

Mesta na kojima slavimo Boga

„Revnost za tvoj dom izješće me“ (JOV. 2:17)

PESME: 127, 118

1, 2. (a) Na kakvim mestima je Božji narod u prošlosti služio Jehovi? (b) Šta je Isus osećao prema Božjem hramu u Jerusalimu? (c) Šta je svrha ovog članka?

BOŽJI narod je oduvek imao određena mesta na kojima je služio Jehovi. Avelj je možda napravio oltar da bi Bogu prineo žrtvu (Post. 4:3, 4). Noje, Avraham, Isak, Jakov i Mojsije takođe su podizali oltare (Post. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Izl. 17:15). Po Jehovinim uputstvima, Izraelci su napravili šator sastanka (Izl. 25:8). Kasnije su izgradili hram da bi na ispravan način obožavali Boga (1. Kralj. 8:27, 29). Nakon izgnanstva u Vavilonu, Judejci su se redovno okupljali u sinagogama (Mar. 6:2; Jov. 18:20; Dela 15:21). Hrišćani u prvom veku su se okupljali u domovima suvernika (Dela 12:12; 1. Kor. 16:19). Danas širom sveta postoje desetine hiljada Dvorana Kraljevstva, u kojima Jehovin narod uči o Bogu i slavi ga.

2 Isus je iskreno voleo i cenio Jehovin hram u Jerusalimu. Pisac jednog jevanđelja je na njega primenio sledeće proročanske reči: „Jer me revnost za dom tvoj izjeda“ (Ps. 69:9; Jov. 2:17). Naziv „Jehovin dom“  ne može se odnositi ni na jednu Dvoranu Kraljevstva na isti način kao što se odnosio na hram u Jerusalimu (2. Let. 5:13; 33:4). Ipak, Biblija sadrži načela iz kojih se vidi kako možemo pokazati da cenimo mesta na kojima se danas okupljamo da bismo služili Jehovi. U ovom članku ćemo osmotriti biblijska načela koja nas uče kako da se ponašamo u Dvoranama Kraljevstva, kako možemo finansirati njihovu izgradnju i kako da brinemo o njima. *

CENJENJE ZA SASTANKE

3-5. Šta je svrha Dvorane Kraljevstva i kako to treba da utiče na naš stav prema sastancima?

3 Dvorana Kraljevstva je mesto gde ljudi s jednog područja dolaze da bi učili o Bogu i slavili ga. Sedmični sastanci su dar od Jehove, jer nam on tako pruža duhovnu hranu. Putem njih, njegova organizacija nam daje ohrabrenje i smernice. Svi koji dođu na sastanak zapravo su prihvatili poziv od Jehove i njegovog Sina. Iako poziv da jedemo sa „stola Jehovinog“ uvek važi, to nikada ne treba da uzimamo zdravo za gotovo (1. Kor. 10:21).

4 U tim prilikama, mi slavimo Boga i međusobno se hrabrimo. Koliko je za Jehovu to važno vidi se iz Pavlovih nadahnutih reči, koje nas podstiču da ne propuštamo svoje sastanke. (Pročitati Jevrejima 10:24, 25.) Da li bismo pokazali poštovanje prema Jehovi ako bismo propuštali sastanke bez opravdanih razloga? Ako se pripremamo i svesrdno učestvujemo na sastancima, pokazaćemo koliko cenimo Jehovu i ono što dobijamo od njega (Ps. 22:22).

5 U našem stavu prema Dvorani Kraljevstva — što uključuje i sam objekat i duhovne aktivnosti unutar njega — treba da se vidi poštovanje. Na kraju krajeva, naš stav usko je povezan s tim šta osećamo prema Božjem imenu, koje je deo natpisa na ulazu u većinu Dvorana Kraljevstva. (Uporediti s 1. Kraljevima 8:17.)

6. Šta su neki rekli o našim Dvoranama Kraljevstva i onima koji se tamo sastaju? (Videti sliku na početku članka.)

6 Naše cenjenje za mesto na kojem se sastajemo često primete oni koji nisu Svedoci. Na primer, jedan čovek u Turskoj je rekao: „Čistoća i urednost u Dvorani Kraljevstva ostavile su utisak na mene. Ljudi koje sam tamo video bili su nasmejani, lepo odeveni i srdačno su me pozdravili. To me je oduševilo.“ Taj čovek je počeo da redovno dolazi na sastanke i ubrzo se krstio. U jednom gradu u Indoneziji, skupština je pozvala komšije i predstavnike vlade na dan otvorenih vrata uoči posvećenja nove Dvorane Kraljevstva. Došao je i gradonačelnik, koji je bio zadivljen kvalitetom objekta, njegovom funkcionalnošću i prelepim dvorištem. „Čistoća ove dvorane dokaz je vaše iskrene vere“, rekao je.

Svojim ponašanjem možemo pokazati nepoštovanje prema Bogu (Videti 7. i 8. odlomak)

7, 8. Šta treba da imaju na umu svi koji dolaze na sastanke?

7 Naše poštovanje prema Bogu koji nas poziva na sastanke treba da se vidi po našem ponašanju, oblačenju i doterivanju. Takođe, moramo izbegavati krajnosti. Primećeno je da neki prestrogo gledaju na to kakvo ponašanje je prikladno na sastancima, dok drugi  sebi previše dozvoljavaju. Naravno, Jehova želi da se svi prisutni osećaju prijatno. Ipak, ne želimo da pokažemo nepoštovanje prema sastanku time što bismo bili nemarno obučeni, dopisivali se ili pričali u toku programa, jeli i pili, i slično. Roditelji treba da pouče svoju decu da dvorana nije mesto za trčanje i igranje (Prop. 3:1).

8 Isus je jednom prilikom isterao iz Božjeg hrama one koji su tamo trgovali jer je bio ogorčen zbog onoga što je video (Jov. 2:13-17). I naše Dvorane Kraljevstva su mesta na kojima treba da slavimo Boga i učimo o njemu. Zato bi poslove koji nemaju veze sa duhovnim stvarima trebalo obavljati na drugom mestu. (Uporediti s Nemijom 13:7, 8.)

DOPRINOS IZGRADNJI DVORANA KRALJEVSTVA

9, 10. (a) Šta je potrebno da bi se izgradile nove Dvorane Kraljevstva i kakvi su rezultati? (b) Kako se pomaže skupštinama koje nemaju sredstava za izgradnju dvorane?

9 Jehovina organizacija čini mnogo da bi organizovala finansiranje i gradnju naših dvorana. Poslove projektovanja, izgradnje i renoviranja obavljaju volonteri. Šta je rezultat tog truda? Počev od 1. novembra 1999, kada je pokrenut program za izgradnju Dvorana Kraljevstva u zemljama sa ograničenim sredstvima, više od 28 000 mesta za sastajanje izgrađeno je za skupštine širom sveta. To znači da se u zadnjih 15 godina u proseku izgradilo pet novih Dvorana Kraljevstva svakog dana.

10 Puno truda se ulaže da se obezbede Dvorane Kraljevstva gde god je potrebno. Svi dobrovoljni prilozi motivisani su biblijskim načelom da višak jednih treba da pokrije oskudicu drugih, s ciljem „da bude jednakost“. (Pročitati 2. Korinćanima 8:13-15.) Kao rezultat toga, lepa nova mesta za sastanke obezbeđena su za skupštine koje same ne bi imale sredstava da izgrade dvoranu.

11. Šta su neka braća rekla o novoj Dvorani Kraljevstva i kako se ti osećaš zbog toga?

11 Jedna skupština u Kostariki je na taj način dobila novu dvoranu. Braća su napisala: „Kad gledamo našu Dvoranu Kraljevstva, osećamo se kao da sanjamo! Prosto je neverovatno. Naša prelepa dvorana je bila do najsitnijeg detalja završena za svega osam dana! To ne bi bilo moguće bez Jehovinog blagoslova, njegove organizacije i podrške naše drage braće. Mesto  za sastajanje koje sada imamo zaista je neprocenjiv dar, kao da nam je Jehova poklonio dragulj. Zbog toga smo neizmerno radosni.“ Sigurno ti je drago kad čuješ takve izraze zahvalnosti. Srećni smo što braća i sestre širom sveta mogu imati svoju Dvoranu Kraljevstva. Jasno se vidi da Jehova blagosilja gradnju naših dvorana, jer čim se izgradi nova vrlo brzo poraste broj ljudi koji dolaze na sastanke jer iskreno žele da upoznaju našeg Stvoritelja (Ps. 127:1).

12. Kako možeš doprineti izgradnji Dvorana Kraljevstva?

12 Mnoga braća i sestre su imali priliku da učestvuju u izgradnji Dvorana Kraljevstva. Bez obzira na to da li možemo da pomognemo oko izgradnje, svi možemo podupirati takve projekte dobrovoljnim prilozima. Revnost za služenje Bogu bila je motiv za davanje dobrovoljnih priloga u biblijska vremena, a isto važi i danas (Izl. 25:2; 2. Kor. 9:7).

ČISTE I UREDNE DVORANE

13, 14. Koja biblijska načela se odnose na čistoću i urednost naše Dvorane Kraljevstva?

13 Kad se izgradi nova Dvorana Kraljevstva, potrebno je održavati je čistom i urednom kako bi odražavala osobine i ličnost Boga kome služimo — Boga koji voli red. (Pročitati 1. Korinćanima 14:33, 40.) U Bibliji se svetost i duhovna čistoća dovode u vezu sa fizičkom čistoćom (Otkr. 19:8). Stoga, ako neko želi da ima Božje odobravanje, mora da vodi računa o higijeni.

14 U skladu s tim načelima, uvek možemo bez ustezanja pozivati zainteresovane  osobe na naše sastanke, uvereni da će izgled dvorane biti u duhu dobre vesti koju propovedamo. Oni će uvideti da je Bog kome služimo svet i da će uskoro očistiti zemlju od zagađenja (Is. 6:1-3; Otkr. 11:18).

15, 16. (a) Zbog čega čišćenje Dvorane Kraljevstva može biti izazov, ali zašto je neophodno? (b) Kako je u tvojoj dvorani organizovano čišćenje i koju čast ima svako od nas?

15 Neki ljudi čišćenju pridaju više značaja od drugih. Na nečiju procenu toga šta je čisto utiču vaspitanje i drugi faktori. Na primer, neki žive u blatnjavom i prašnjavom okruženju ili nemaju dovoljno čiste vode i drugih sredstava za higijenu. Bez obzira na okolnosti i uvrežene stavove, naša Dvorana Kraljevstva treba da bude primer kada je reč o čistoći, jer nosi Jehovino ime i služi da bismo njega slavili (Pon. zak. 23:14).

16 Čišćenje dvorane se ne sme prepustiti slučaju. Svako starešinstvo mora da osmisli raspored za čišćenje i pobrine se da sredstva i oprema uvek budu dostupni kako bi objekat u kom se skupština sastaje bio u što boljem stanju. Nešto se mora očistiti ili srediti nakon svakog sastanka, a nešto ređe. Zato je neophodna dobra saradnja kako se ništa ne bi previdelo. Svi članovi skupštine imaju čast da učestvuju u čišćenju.

ODRŽAVANJE DVORANA KRALJEVSTVA

17, 18. (a) Koji biblijski primeri pokazuju da je važno održavati mesto na kom se sastajemo? (b) Zašto se Dvorane Kraljevstva moraju redovno održavati?

17 Jehovin narod takođe vodi računa o tome da se dvorane redovno održavaju. Judejski kralj Joas je naredio sveštenicima da uzmu novac koji je donet u Jehovin dom i „poprave sva oštećenja koja nađu na domu“ (2. Kralj. 12:4, 5). Više od 200 godina kasnije, kralj Josija takođe je koristio novčane priloge za neophodne popravke hrama. (Pročitati 2. Letopisa 34:9-11.)

18 Neke podružnice su izvestile da ljudi u njihovim zemljama generalno ne pridaju značaj održavanju objekata i opreme. Možda je malo onih koji imaju potrebno znanje ili sredstva za to. Međutim, ako bi se zanemarilo održavanje Dvorane Kraljevstva, to bi skratilo vek trajanja samog objekta i stvorilo bi lošu sliku o nama. S druge stane, kada članovi skupštine daju sve od sebe da bi dvorana bila u dobrom stanju, time se donosi hvala Jehovi i štedi se novac od dobrovoljnih priloga.

Čišćenje i održavanje Dvorane Kraljevstva ne sme se zapostaviti (Videti 16. i 18. odlomak)

19. Čime možeš pokazati cenjenje za mesto na kom se slavi Jehova?

19 Dvorana Kraljevstva je objekat posvećen Jehovi. Zato se ne može reći da pripada nekom pojedincu ili skupštini, kako god da se vodi pred zakonom. Hrišćanska načela nas podstiču da činimo sve što možemo da bi taj objekat ispunio svrhu svog postojanja. Svako u skupštini može tome doprineti tako što se pristojno ponaša u dvorani, finansijski podupire izgradnju novih dvorana i rado posvećuje svoje vreme i snagu održavanju i čišćenju dvorane. Svojim zalaganjem pokazaćemo revnost za mesto na kom se slavi Bog, kao što je to Isus radio (Jov. 2:17).

^ odl. 2 Iako se u ovom članku govori prevashodno o Dvoranama Kraljevstva, ista načela važe za Kongresne dvorane i druge objekte u kojima se okupljamo.