Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Doprinesimo lepoti našeg duhovnog raja

Doprinesimo lepoti našeg duhovnog raja

„Ja ću proslaviti podnožje svojih nogu“ (IS. 60:13)

PESME: 102, 75

1, 2. Na šta se u hebrejskom delu Svetog pisma ukazuje izrazom „podnožje Jehovinih nogu“?

JEHOVA BOG je rekao: „Nebesa su moj presto, a zemlja je podnožje mojim nogama“ (Is. 66:1). Takođe je rekao: „Ja ću proslaviti podnožje svojih nogu“ (Is. 60:13). Kako on to čini? I šta to znači za nas, budući da živimo na zemlji, koja je ’podnožje njegovih nogu‘?

2 U hebrejskom delu Svetog pisma se izrazom „podnožje Jehovinih nogu“ ne ukazuje samo na zemlju nego i na Božji hram u drevnom Izraelu (1. Let. 28:2; Ps. 132:7). Hram je bio središte prave religije na zemlji i zato je Jehovi bio prelep. Samim svojim postojanjem, to zdanje je služilo njemu na slavu.

3. Šta je Božji veliki duhovni hram i kada je nastao?

3 Međutim, danas središte prave religije na zemlji nije doslovni već duhovni hram. On Jehovi donosi slavu neuporedivo više nego ijedna građevina. Taj hram je uređenje putem kog je Bog omogućio ljudima da mu pristupe na temelju svešteničke službe i žrtve Isusa Hrista. Nastao je 29. n. e., kada se Isus krstio i bio pomazan za Prvosveštenika Jehovinog velikog duhovnog hrama (Jevr. 9:11, 12).

4, 5. (a) Prema rečima iz 99. psalma, šta Jehovine sluge žarko žele? (b) O kom pitanju svako od nas treba da razmisli?

 4 Iz zahvalnosti za duhovni hram, mi slavimo Jehovu tako što obznanjujemo njegovo ime i govorimo drugima o otkupnini koju nam je milosrdno podario. Divno je znati da u naše vreme više od osam miliona pravih hrišćana veliča Jehovu iz dana u dan! Za razliku od ljudi koji veruju da će hvaliti Boga kad odu na nebo, svi Jehovini svedoci su svesni da treba da ga slave sada i ovde na zemlji.

5 Na taj način, postupamo isto kao i Jehovine verne sluge iz prošlosti, što je opisano u Psalmu 99:1-3, 5. (Pročitati.) Taj psalam nam otkriva da su Mojsije, Aron i Samuilo svim srcem vršili Jehovinu volju u skladu sa uređenjem koje je postojalo u njihovo vreme (Ps. 99:6, 7). Danas, dok još nisu postali sveštenici sa Isusom na nebu, preostali od njegove pomazane braće verno služe u zemaljskom dvorištu Jehovinog duhovnog hrama. U tome im punu podršku pružaju milioni ’drugih ovaca‘ (Jov. 10:16). Premda nemaju istu nadu za budućnost, i jedni i drugi ujedinjeno služe Jehovi. Međutim, dobro je da se svako od nas zapita: ’Da li ja svim srcem vršim Jehovinu volju i pružam podršku njegovoj organizaciji?‘

KO SLUŽI U BOŽJEM DUHOVNOM HRAMU

6, 7. Koji se problem pojavio u ranoj hrišćanskoj skupštini i šta je bilo neophodno vekovima kasnije?

6 Za manje od sto godina od osnivanja hrišćanske skupštine, počelo je da se razvija prorečeno otpadništvo (Dela 20:28-30; 2. Sol. 2:3, 4). Zbog toga je bilo sve teže prepoznati ko služi u Božjem duhovnom hramu — ko su njegove prave sluge. Tek je nakon mnogo vekova došlo vreme da Jehova to otkrije preko novoustoličenog Kralja, Isusa Hrista.

7 Do 1919. bilo je potpuno jasno ko ima Jehovino odobravanje i služi u njegovom duhovnom hramu. Ti verni hrišćani su bili pročišćeni u duhovnom pogledu da bi njihova služba bila još prihvatljivija Jehovi (Is. 4:2, 3; Mal. 3:1-4). Vizija koju je apostol Pavle imao vekovima pre toga počela je da se ispunjava.

8, 9. Na šta se sve može odnositi „raj“ koji je Pavle video u viziji?

8 Pavlova vizija je zabeležena u 2. Korinćanima 12:1-4. (Pročitati.) U toj ’Gospodovoj viziji i objavi‘, Pavle nije video nešto što je postojalo u njegovo vreme već ono što će se dešavati u budućnosti. Kad je bio „odnesen do trećeg neba“, kakav je „raj“ Pavle video? Kao prvo, to se može odnositi na zemaljski Raj koji će tek doći (Luka 23:43). Takođe može označavati duhovno blagostanje u kom ćemo u punoj meri uživati u novom svetu. Pored toga, može predstavljati ’Božji raj‘, to jest lepotu prebivanja uz Jehovu na nebesima (Otkr. 2:7).

9 Zašto je Pavle rekao da je „čuo reči koje se ne smeju izreći, koje čoveku nije dozvoljeno da govori“? Tada nije bilo vreme da otkrije pojedinosti o čudesnim stvarima koje je video u toj viziji. Ali danas možemo slobodno govoriti i  o sadašnjim i o budućim blagoslovima koje Jehova daje svom narodu!

10. Da li su duhovni raj i duhovni hram isto? Objasni.

10 Izraz „duhovni raj“ je već dugo deo naše teokratske terminologije. „Duhovni raj“ je jedinstveno, duhovno blagostanje, u kom uživamo u miru s Bogom i sa svojom braćom. Treba imati u vidu da to nije isto što i „duhovni hram“. Duhovni hram je uređenje putem kog nam je Bog omogućio da vršimo svetu službu. Oni koji su u duhovnom raju imaju Božje odobravanje i služe u njegovom duhovnom hramu (Mal. 3:18).

11. Koju čast imamo u vezi s duhovnim rajem?

11 Divno je znati da Jehova od 1919. dozvoljava nesavršenim ljudima da budu njegovi saradnici u izgradnji, utvrđivanju i širenju duhovnog raja na zemlji. Da li i ti učestvuješ u tom veličanstvenom poduhvatu? Da li te zahvalnost što si deo toga podstiče da i dalje doprinosiš tome da se na zemlji slavi Jehovino ime?

JEHOVINA ORGANIZACIJA POSTAJE SVE LEPŠA

12. U šta smo uvereni u vezi s rečima iz Isaije 60:17? (Videti sliku na početku članka.)

12 Izvanredan preobražaj zemaljskog dela Jehovine organizacije bio je prorečen u Isaiji 60:17. (Pročitati.) Oni koji su mladi ili su relativno novi u istini čitali su o tim promenama ili su o njima slušali od drugih. Ali neka braća i sestre su imali priliku da to dožive! Sasvim je razumljivo što su uvereni da Jehova vodi i usmerava svoju organizaciju preko svog Kralja. Oni znaju da njihovo pouzdanje ima čvrst temelj. Slušajući njihova iskustva, ojačaćeš svoju veru i pouzdanje u Jehovu.

13. Prema Psalmu 48:12-14, koju odgovornost imamo?

13 Bez obzira na to koliko dugo smo u istini, svi imamo odgovornost da govorimo drugima o Jehovinoj organizaciji. Postojanje duhovnog raja — ujedinjenog bratstva u kom vlada mir — pravo je čudo u današnjem zlom, iskvarenom svetu bez ljubavi! Svoje znanje o Jehovinoj organizaciji, to jest „Sionu“, kao i o duhovnom raju, moramo radosno prenositi „budućem naraštaju“. (Pročitati Psalam 48:12-14.)

14, 15. Koje su organizacione promene stupile na snagu 1970-ih i zašto su bile korisne?

14 Oni koji su dugo u istini pamte promene koje su tokom godina doprinele lepoti zemaljskog dela Jehovine organizacije. Sećaju se vremena kad je za nadgledanje skupštine bio zadužen skupštinski sluga a ne starešinstvo, kad su zemlje imale slugu podružnice a ne Odbor podružnice i kad je vodeću ulogu imao predsednik korporacije Watch Tower Society a ne Vodeće telo Jehovinih svedoka kakvo nam je danas poznato. Premda je svako od te braće imao pouzdane saradnike, u suštini je jedna osoba bila odgovorna za donošenje odluka u skupštinama, podružnicama i u našem glavnom sedištu. Tokom 1970-ih, preduzeti su koraci kako bi nadgledanje bilo  povereno grupama starešina umesto pojedincima.

15 Da li su te izmene bile korisne? Svakako da jesu, budući da su se temeljile na boljem razumevanju obrasca koji se nalazi u Svetom pismu. Dobrobiti organizacije doprinelo je to što više nije presudan uticaj jednog čoveka već su odluke rezultat saradnje svih duhovno zrelih ljudi koje nam je Jehova dao „na dar“ (Ef. 4:8; Posl. 24:6).

Jehova svim ljudima pruža vođstvo koje im je preko potrebno (Videti 16. i 17. odlomak)

16, 17. Koje ti se nedavne izmene naročito dopadaju i zašto?

16 Prisetimo se i novijih poboljšanja, kao što su izmene u izgledu, sadržaju i metodama uručivanja naših publikacija. Pravo je zadovoljstvo nuditi literaturu, koja je privlačnog izgleda, zanimljiva i korisna! Osim toga, kad prenosimo istinu koristeći savremenu tehnologiju, kao što je naš veb-sajt jw.org, pokazujemo da nam je, kao i Jehovi, stalo do toga da svim ljudima pružimo pomoć i vođstvo koji su im u današnje vreme preko potrebni.

17 Veoma nam je koristila i izmena u rasporedu sastanaka kako bismo imali jedno veče za porodično ili lično proučavanje. Osim toga, znače nam i novine u programu pokrajinskih sastanaka i regionalnih kongresa. Često kažemo da su iz godine u godinu sve bolji! Nema sumnje da se radujemo i izmenama u brojnim školama u okviru organizacije. U svemu tome vidimo Jehovinu ruku. Zahvaljujući onome što čini, sve više dolazi do izražaja lepota njegove organizacije  i duhovnog raja u kom već sada uživamo!

TVOJ DOPRINOS LEPOTI DUHOVNOG RAJA

18, 19. Kako možemo doprineti lepoti duhovnog raja?

18 Jehova nam je ukazao čast da doprinosimo lepoti našeg duhovnog raja. To činimo kad revno propovedamo dobru vest o Kraljevstvu i stvaramo učenike. Svaki put kad nekome pomognemo da postane Jehovin sluga, takoreći smo proširili granice duhovnog raja (Is. 26:15; 54:2).

19 Lepoti našeg duhovnog raja doprinosimo i kada se trudimo da još više ispoljavamo hrišćanske osobine. Time duhovni raj postaje još privlačniji drugima. Ono što obično najpre privuče ljude našoj organizaciji, Bogu i Hristu nije naše poznavanje Biblije već čestito, miroljubivo ponašanje.

I ti možeš imati udela u širenju granica duhovnog raja (Videti 18. i 19. odlomak)

20. U skladu s Poslovicama 14:35, šta treba da nam bude cilj?

20 Jehovu i Hrista sigurno raduje kad vide koliko je predivan naš duhovni raj! Radost koju sada osećamo dok doprinosimo njegovoj lepoti samo je nagoveštaj neizmerne radosti koju ćemo osećati u budućnosti, kad budemo pretvarali zemlju u doslovan raj. Zadržimo na umu reči iz Poslovica 14:35, gde piše: „Kralju je mio sluga koji postupa razborito.“ U skladu s tim rečima, budimo razboriti u svemu dok se trudimo da doprinesemo lepoti našeg duhovnog raja!