STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jul 2015.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 31. avgusta do 27. septembra 2015.

Oni spremno služe — u Rusiji

Saznaj nešto o porodičnim ljudima i samcima koji su se preselili u Rusiju da bi pomogli oko propovedanja. Oni su naučili da se više oslanjaju na Jehovu!

Doprinesimo lepoti našeg duhovnog raja

Da li su duhovni raj i duhovni hram isto? Kakav „raj“ je Pavle video na „trećem nebu“?

Služiti Jehovi u starosti

Kako možeš sačuvati snažnu veru i ostati aktivan u služenju Jehovi? Osmotri šta je Božjim slugama iz drevnog doba pomoglo da mu i u starosti radosno služe.

’Približava se vaše izbavljenje!‘

Koja poruka će se prenositi nakon što počne velika nevolja? Šta će se u to vreme dešavati s pomazanicima?

Da li iko zapaža moj trud?

Veseleilov i Elijavov primer otkriva nam važnu činjenicu: Jehova uvek zapaža naš trud, čak i onda kad to niko drugi ne vidi.

Budimo odani Božjem Kraljevstvu

Kako hrišćani pokazuju da su odani Jehovi i njegovom Kraljevstvu?

Mesta na kojima slavimo Boga

Kako pokazujemo cenjenje za mesta na kojima slavimo Boga? Kako se finansiraju izgradnja i održavanje Dvorana Kraljevstva?

Da li ste znali?

Biblija kaže da su određene oblasti Obećane zemlje bile pod šumom. S obzirom na to da na većem delu tog područja danas nema šuma, da li je to zaista tačno?