Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Da li se sećaš?

Da li se sećaš?

Da li si pažljivo čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Pogledaj da li možeš da odgovoriš na sledeća pitanja:

Da li hrišćani treba da se mole Isusu Hristu?

Ne. Isus nas je poučio da se molimo Jehovi i pružio nam primer obraćajući se svom nebeskom Ocu u molitvi (Mat. 6:6-9; Jov. 11:41; 16:23). Prema tome, prvi hrišćani su se molili Bogu, a ne Isusu (Dela 4:24, 30; Kol. 1:3; 1. 1, strana 14).

Kako se svake godine možemo pripremiti za obeležavanje Isusove smrti?

Jedna od stvari je da se držimo rasporeda za čitanje Biblije koji je predviđen za taj period. Takođe, možemo se potruditi da povećamo svoje učešće u službi propovedanja. Dobro je i da svako od nas uz molitvu razmišlja o nadi koju nam je dao Bog (15. 1, strane 14-16).

Šta se desilo faraonovim slugama koje su Josifu ispričale snove čije značenje nisu razumele?

Josif je rekao faraonovom peharniku da će biti vraćen na svoj položaj. S druge strane, pekarev san je značio da će faraon narediti da se on pogubi i obesi na stub. Oba tumačenja su se obistinila (Post. 40:1-22; 1. 2, strane 12-14).

Koji su neočekivan poklon dobili objavitelji u Japanu?

Dobili su posebno izdanje Jevanđelja po Mateju, koje je deo prevoda Novi svet. Mnogi ljudi koji nisu upoznati s Biblijom rado su prihvatili ovu publikaciju, koju su objavitelji nudili u službi (15. 2, strana 3).

Koje su okolnosti u prvom veku pogodovale širenju dobre vesti?

Tokom perioda zvanog pax Romana vladao je relativan mir. Prvi hrišćani su imali na raspolaganju razgranatu mrežu dobrih puteva. Grčki jezik je bio nadaleko rasprostranjen, što je umnogome olakšalo delo propovedanja, čak i u jevrejskim zajednicama rasutim po Rimskom carstvu. Pored toga, hrišćani su mogli da se pozivaju na rimski zakon u odbrani prava na propovedanje dobre vesti (15. 2, strane 20-23).

Zašto pravi hrišćani ne slave Uskrs?

Isus nije rekao svojim sledbenicima da obeležavaju njegovo uskrsenje, već njegovu smrt (Luka 22:19, 20; 1. 3, strana 8).

Zašto se u novije vreme u našoj literaturi biblijskim zapisima retko pripisuje proročansko značenje?

Sveto pismo za neke osobe kaže da predočavaju nešto veće u budućnosti. Jedan primer toga nalazimo u Galatima 4:21-31. U drugim slučajevima, najbolje je da ne pripisujemo proročanska značenja osobama ili događajima iz Biblije. Međutim, možemo da tragamo za poukama koje se nalaze u biblijskim zapisima (Rimlj. 15:4; 15. 3, strane 17-18).

Zbog čega je značajno otkriće jednog papirusnog fragmenta pronađenog u gomilama smeća u Egiptu?

U prošlom veku, pronađen je fragment koji sadrži delove Jovanovog jevanđelja. Smatra se da je napisan samo nekoliko decenija nakon što je Jovan završio pisanje jevanđelja. Njegov sadržaj potvrđuje da je izvorni tekst verno prenesen, što svedoči o verodostojnosti Biblije (1. 4, strane 10-11).

Koja je svrha isključenja?

Biblija govori o isključenju kao o ozbiljnoj, ali korisnoj meri (1. Kor. 5:11-13). Isključenjem se postiže sledeće: Božje ime neće biti ukaljano, čuva se čistoća hrišćanske skupštine i ono može otrežnjavajuće delovati na prestupnika (15. 4, strane 29-30).