Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Živi u skladu s molitvom Očenaš — 1. deo

Živi u skladu s molitvom Očenaš — 1. deo

„Neka se sveti ime tvoje“ (MAT. 6:9)

1. Kako se u službi propovedanja obično osvrćemo na molitvu zabeleženu u Mateju 6:9-13?

MNOGI ljudi napamet znaju molitvu Očenaš. U službi od vrata do vrata, često ukazujemo na nju kad objašnjavamo drugima da je Božje Kraljevstvo vlast koja je već uspostavljena na nebu i koja će pretvoriti zemlju u predivno mesto. Osim toga, ukazujemo na prvu molbu u molitvi da bismo pokazali da Bog ima ime koje treba svetiti (Mat. 6:9).

2. Kako znamo da Isus nije želeo da svaki put kad se molimo ponavljamo od reči do reči molitvu Očenaš?

2 Da li je Isus želeo da svaki put kada se molimo ponavljamo ovu molitvu od reči do reči, kao što čine mnogi koji se izjašnjavaju kao hrišćani? Nije. Pre nego što ju je izgovorio, rekao je: „Kad se molite, ne govorite uvek jedno te isto“ (Mat. 6:7). Jednom drugom prilikom, izrazio je ovu molitvu drugačijim rečima (Luka 11:1-4). Tako nas je poučio za koje stvari treba da se molimo i koji je njihov redosled važnosti. Zato je sasvim prikladno što se  molitva Očenaš naziva i uzornom molitvom.

3. O kojim pitanjima je dobro da razmišljamo dok budemo osmatrali molitvu Očenaš?

3 U ovom i u sledećem članku osmotrićemo svaku pojedinu molbu iz molitve Očenaš. Dok to budemo činili, dobro je da se svako od nas pita: ’Kako mi ova molitva može pomoći da poboljšam svoje molitve? Što je još važnije, da li živim u skladu sa onim što je rečeno u njoj?‘

„OČE NAŠ, KOJI SI NA NEBESIMA“

4. (a) Na šta nas podseća izraz „Oče naš“? (b) U kom smislu je Jehova „Otac“ hrišćanima koji se nadaju večnom životu na zemlji?

4 To što je Isus rekao „Oče naš“, a ne „Oče moj“ podseća nas na to da pripadamo bratstvu u kom vlada istinska ljubav (1. Petr. 2:17). To je izuzetna čast! Pomazani hrišćani, koji su usvojeni kao Božji sinovi i imaju nadu u nebeski život, s pravom se obraćaju Jehovi kao „Ocu“ u punom smislu te reči (Rimlj. 8:15-17). I hrišćani koji se nadaju večnom životu na zemlji mogu se obraćati Jehovi sa „Oče“, jer im je on podario život i s ljubavlju brine o njihovim potrebama. Oni će postati Božja deca u najpotpunijem smislu nakon što u novom svetu postanu savršeni i dokažu svoju odanost Bogu tokom završne kušnje (Rimlj. 8:21; Otkr. 20:7, 8).

5, 6. Koji dar roditelji mogu dati svojoj deci i koju odgovornost svako dete ima? (Videti sliku na početku članka.)

5 Najlepši dar koji roditelji mogu dati svojoj deci jeste da ih poučavaju da se mole Jehovi i da u njemu vide brižnog nebeskog Oca. Jedan brat koji služi kao pokrajinski nadglednik u Južnoafričkoj Republici kaže: „Čim su se naše ćerke rodile, počeo sam da se molim s njima svako veče, osim kad nisam bio kod kuće. Njih dve često kažu da ne pamte šta sam tačno govorio u tim prilikama. Ali sećaju se atmosfere koja je odisala dubokim poštovanjem prema našem Ocu, kao i spokojstva i sigurnosti koje su osećale. Čim su to mogle, podsticao sam ih da se mole naglas, kako bih mogao da ih slušam dok svoje misli i osećanja izražavaju Jehovi. To je bila divna prilika da zavirim u njihovo srce. Zahvaljujući tome, mogao sam da ih postepeno usmeravam da se mole smisaonije, tako što bi u svoje molbe uključile i važne delove uzorne molitve.“

6 Sasvim je razumljivo što su njegove ćerke s vremenom dobro duhovno napredovale. One su sada srećno udate i sa svojim muževima vrše Božju volju u punovremenoj službi. Roditelji koji pomažu svojoj deci da razviju srdačno, blisko prijateljstvo s Jehovom pružaju im time neprocenjivo vredan dar. Naravno, svako ima odgovornost da čuva to dragoceno prijateljstvo, razvijajući ljubav i duboko poštovanje prema Božjem imenu (Ps. 5:11, 12; 91:14).

„NEKA SE SVETI IME TVOJE“

7. Koju čast imamo kao Božji narod i šta moramo činiti?

7 Divno je što poznajemo Božje ime i što pored toga imamo i čast da budemo „narod za [njegovo] ime“ (Dela 15:14; Is. 43:10). Mi molimo svog nebeskog Oca: „Neka se sveti ime tvoje.“ U skladu s tim, molimo ga i da nam pomogne da svojim  postupcima ili rečima ne nanesemo sramotu njegovom svetom imenu. Ne želimo da budemo poput nekih iz prvog veka, koji nisu činili ono čemu su poučavali druge. Apostol Pavle im je napisao: „Zbog vas se među neznabošcima huli na Božje ime“ (Rimlj. 2:21-24).

8, 9. Navedi primer iz kog se vidi kako Jehova pomaže onima koji žele da svete njegovo ime.

8 Naša želja je da svetimo Božje ime. Jedna sestra iz Norveške je posle iznenadne smrti svog muža ostala sama s dvogodišnjim sinom. „To mi je bio jedan od najtežih perioda u životu“, kaže ona. „Svakodnevno sam se skoro svakog sata molila za snagu da sačuvam emocionalnu ravnotežu kako ne bih donela neku nemudru odluku ili uradila nešto loše i time pružila Satani razlog da se ruga Jehovi. Želela sam da svetim Božje ime. Takođe sam želela da moj sin ponovo vidi svog oca u Raju“ (Posl. 27:11).

9 Da li Jehova uslišava takve nesebične molitve? Da. Ovoj sestri je mnogo značilo što je redovno bila u društvu braće i sestara. Posle pet godina, udala se za jednog starešinu. Njen sin sada ima 20 godina i kršten je. Ona kaže: „Srećna sam što mi je suprug pomogao da izvedem sina na pravi put.“

10. Šta je potrebno da bi se Božje ime u potpunosti svetilo?

10 Šta je potrebno da bi se Božje ime u potpunosti posvetilo i očistilo od sramote? Jehova najpre mora ukloniti sve koji se protive njegovoj vrhovnoj vlasti. (Pročitati Jezekilja 38:22, 23.) Nakon toga, čovečanstvo će postepeno dostići savršenstvo. Nema sumnje da čeznemo za vremenom kada će svi ljudi i anđeli svetiti Božje ime! Tek tada će naš voljeni nebeski Otac biti „sve svima“ (1. Kor. 15:28).

„NEKA DOÐE KRALJEVSTVO TVOJE“

11, 12. Šta su uz Jehovinu pomoć pravi hrišćani razumeli krajem 19. veka?

11 Pre nego što je Isus uzašao na nebo, apostoli su ga pitali: „Gospode, hoćeš li u ovo vreme Izraelu obnoviti kraljevstvo?“ Iz Isusovog odgovora se vidi da nije bilo vreme da im otkrije kada će Božje Kraljevstvo početi da vlada. Umesto toga, rekao im je da se usredsrede na službu propovedanja koju im je poverio. (Pročitati Dela apostolska 1:6-8.) Takođe ih je poučio da se mole da Božje Kraljevstvo dođe i podstakao ih da to radosno iščekuju. Prema tome, hrišćani se mole za dolazak Kraljevstva još od vremena apostolâ.

12 Kad se približilo vreme da Božje Kraljevstvo, na čelu sa Isusom Hristom, počne da vlada s neba, Jehova je pomogao svom narodu da razume kada će se to desiti. U časopisu Istraživač Biblije je 1876. objavljen članak koji je napisao Čarls Tejz Rasel. U tom članku pod naslovom „Kada će se završiti vremena neznabožaca?“, rečeno je da je 1914. presudna godina. Objašnjeno je da su „sedam vremena“ iz Danilovog proročanstva isto što i „vremena neznabožaca“ o kojima je Isus govorio * (Dan. 4:16; Luka 21:24).

13. Šta se dogodilo 1914. godine i šta svetski događaji potvrđuju?

 13 Godine 1914, u Evropi je izbio rat koji se poput požara proširio na čitav svet. Posledica tog četvorogodišnjeg vojnog sukoba bila je i glad. Zatim je izbila epidemija španske groznice, koja je odnela više ljudskih života nego rat. Ti događaji su bili potvrda da je počeo da se ispunjava „znak“ po kom će se prepoznati da je Isus zavladao kao Kralj na nebu (Mat. 24:3-8; Luka 21:10, 11). Obilje dokaza potvrđuje da je 1914. godine Gospodu Isusu Hristu bila „data kruna“. On je tada „izašao pobeđujući i krenuo u konačnu pobedu“ (Otkr. 6:2). Očistio je nebo, zbacivši Satanu i demone na zemlju. Tada je počelo da se ispunjava proročanstvo: „Teško vama, zemljo i more, jer je Ðavo sišao k vama, veoma gnevan, znajući da ima malo vremena!“ (Otkr. 12:7-12).

14. (a) Zašto je još uvek važno da se molimo za dolazak Božjeg Kraljevstva? (b) U ispunjenju kog proročanstva imamo priliku da učestvujemo?

14 Iz proročanstva zabeleženog u Otkrivenju 12:7-12 saznajemo zašto se rođenje Božjeg Kraljevstva donekle poklapa s početkom katastrofalnih zbivanja na zemlji. Isus je kao Kralj počeo da vlada među svojim neprijateljima. Dok ne izvojuje konačnu pobedu i ukloni zlo sa zemlje, mi ćemo nastaviti da se molimo da Božje Kraljevstvo dođe. U isto vreme, moramo  živeti u skladu sa svojim molitvama tako što ćemo učestvovati u ispunjenju posebnog obeležja „znaka“ Hristove prisutnosti. Naime, Isus je prorekao: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj“ (Mat. 24:14).

’NEKA BUDE VOLJA TVOJA NA ZEMLJI‘

15, 16. Kako pokazujemo da živimo u skladu s molbom da se Božja volja vrši na zemlji?

15 Pre oko 6 000 godina, na zemlji se u potpunosti vršila Božja volja. Zato je Jehova mogao da pogleda sve što je stvorio i kaže da je „veoma dobro“ (Post. 1:31). Kasnije se Satana pobunio i od tada je na zemlji bilo malo onih koji su vršili Božju volju. Ali danas živimo u vreme kad ima oko osam miliona Svedoka koji ne samo što se mole da se Božja volja vrši na zemlji nego i nastoje da žive u skladu s tom molitvom. To jasno pokazuju njihovi postupci i revno učestvovanje u stvaranju učenika.

Da li pomažeš svojoj deci da žive u skladu s molbom da se Božja volja vrši na zemlji? (Videti 16. odlomak)

16 Primera radi, jedna sestra krštena 1948, koja je služila kao misionar u Africi, kaže: „U skladu sa ovim delom molitve Očenaš, često se molim da dođemo do svih poniznih ljudi i pomognemo im da upoznaju Jehovu pre nego što bude prekasno. Kad treba da svedočim nekome, molim se za mudrost da bih doprla do srca te osobe. Što se tiče ljudi kojima smo već svedočili, molim se Jehovi da blagoslovi naš trud dok im nadalje pomažemo.“ Nije nimalo neobično što je ova 80-godišnja sestra uspešna u službi i što je mnogima pomogla da postanu Jehovini svedoci. Nema sumnje da i ti poznaješ neke koji svim srcem vrše Božju volju uprkos teškoćama koje donosi pozno doba. (Pročitati Filipljanima 2:17.)

17. Šta misliš o onome što će Jehova još učiniti da bi se njegova volja vršila na zemlji?

17 Nastavićemo da se molimo da se vrši Božja volja sve dok sa zemlje ne budu uklonjeni svi neprijatelji Božjeg Kraljevstva. Božja volja će se još potpunije vršiti nakon što u Raju na zemlji uskrsnu milijarde ljudi. „Ne čudite se tome“, rekao je Isus, „jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti [moj] glas i izaći će“ (Jov. 5:28, 29). Bićemo presrećni kad budemo dočekivali svoje voljene koji će biti vraćeni u život! Bog će „obrisati svaku suzu s [naših] očiju“ (Otkr. 21:4). Većina uskrsnulih biće „nepravednici“, koji nisu upoznali istinu o Jehovi Bogu i njegovom Sinu. Imaćemo divnu priliku da im prenesemo znanje o Božjoj volji i nameri, i tako im pomognemo da dobiju „večni život“ (Dela 24:15; Jov. 17:3).

18. Šta je najvažnije za čovečanstvo?

18 Mir i sklad u čitavom svemiru zavise od posvećenja Jehovinog imena putem Božjeg Kraljevstva. Za čovečanstvo ne postoji ništa važnije od toga da se sveti Božje ime, da dođe njegovo Kraljevstvo i da se njegova volja vrši na zemlji. Kad se to desi, ispuniće se prve tri molbe iz molitve Očenaš. Pored njih, postoje još neke važne stvari, koje su spomenute u preostale četiri molbe iz te molitve. O njima će biti reči u narednom članku.

^ odl. 12 Dokazi da se ovo proročanstvo ispunilo 1914. godine, rođenjem Božjeg Mesijanskog kraljevstva, mogu se naći u knjizi Šta Biblija zaista naučava?, na stranama 215-218.