STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) jun 2015.

U ovom izdanju se nalaze članci koji će se razmatrati od 27. jula do 30. avgusta 2015.

Hrist — Božja sila

Isusova čuda nisu značila samo ljudima u drevnom Izraelu — ona takođe ukazuju na to šta će Isus uskoro učiniti za čitavo čovečanstvo.

Voleo je ljude

Šta nam način na koji je Isus činio čuda govori o njegovim osećanjima?

Možemo ostati moralno čisti

Biblija otkriva koje tri stvari nam mogu pomoći da se borimo s nemoralnim željama.

„Ako može Kingsli, mogu i ja!“

Kingsli sa Šri Lanke je uložio ogroman trud da bi ispunio zadatak koji je trajao samo nekoliko minuta.

Živi u skladu s molitvom Očenaš — 1. deo

Zašto je Isus počeo ovu molitvu rečima „Oče naš“ a ne „Oče moj“?

Živi u skladu s molitvom Očenaš — 2. deo

Kada se molimo za hleb, ne molimo se samo za doslovnu hranu.

’Potrebna vam je istrajnost‘

Jehova nam na četiri načina pomaže da istrajemo uprkos kušnjama i teškim okolnostima.

Da li se sećaš?

Da li si čitao nedavna izdanja Stražarske kule? Proveri čega se sećaš.